Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Sieć LAN w Windows XP


 


Wstęp

Wiele osób w mailach zadaje podstawowe pytania związane z konfiguracją sieci LAN w Windows XP. Postanowiłem więc omówić najważniejsze zagadnienia dotyczące ustawień sieci lokalnej w Okienkach XP.
Poradnik obejmuje konfigurację z użyciem 'Kreatora konfiguracji sieci', modyfikację ustawień standardowych, udostępnianie plików w sieci, udostępnianie połączenia internetowego (ICS) oraz zdalne połączenie z pupitem.
Z poradnika tego nie skorzystają zbyt dużo użytkownicy bardziej zaawansowani, jednak dla początkujących będzie on z pewnością pomocny.

1. Kreator konfiguracji sieci

Microsoft wraz z Windows XP dostarcza narzędzie dla mniej zaawansowanych użytkowników, które automatycznie skonfiguruje połączenia sieciowe:
Start-> Programy-> Akcesoria-> Komunikacja->
Kreator konfiguracji sieci

W kilku krokach można dość szybko skonfigurować i dostosować połączenie sieciowe do własnych potrzeb.
Kreator pyta o połączenie do Internetu przez połączenie internetowe (ICS) udostępnione w sieci na innym komputerze (patrz punkt 4. ‘Udostępnianie połączenia internetowego’):

Następnie musimy podać nazwę komputera (jego identyfikator w sieci lokalnej) oraz ew. krótki opis.

W kolejnym kroku podajemy nazwę grupy roboczej, która powinna być taka sama dla połączonych komputerów :

Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji kreator wyświetla zestawienie zmian, które mają zostać dokonane. Jeśli chcemy dokonać jakiejś poprawki klikamy ‘Wstecz’. Jeśli chcemy zastosować nowe ustawienia klikamy ‘Dalej’:

Jeśli chcemy w sieci połączyć (do komputerów z Windows XP) komputery z innym systemem operacyjnym Windows niż XP możemy również ustawić je automatycznie do korzystania z sieci, jednak w tym celu musimy albo posłużyć się płytą instalacyjną Windows XP albo utworzyć Dysk konfigurowania sieci:

Po uruchomieniu kreatora sieci na wszystkich połączonych maszynach i zaaplikowaniu ustawień komputery powinny być dla siebie widoczne w sieci.

2. Modyfikowanie ustawień kreatora

Bardziej wymagający i zaawansowani użytkownicy na pewno będą chcieli samodzielnie zmodyfikować niektóre domyślne ustawienia.
Adres IP oraz maskę podsieci zmienić można we właściwościach połączenia lokalnego:
Start-> Ustawienia-> Połączenia sieciowe -> Połączenie lokalne-> prawy przycisk myszy
-> Właściwości -> Ogólne-> wybierz Protokół internetowy (TCP/IP) -> Właściwości-> Użyj następującego adresu IP:

Jeżeli chcesz dzielić połączeniu internetowe z innymi komputerami musisz ustawić adres IP na 192.168.0.1 i maskę podsieci 255.255.255.0. W przeciwnym wypadku zostanie to wymuszone przez system przy włączaniu dzielenia połączenia internetowego (ICS) (patrz punkt 4).

Można również uaktywnić zaporę ogniową (firewall) wbudowaną w system dla połączenia lokalnego, jednak tylko na komputerach, które nie posiadają włączonej opcji ICS:
Start-> Ustawienia-> Połączenia sieciowe -> Połączenie lokalne-> prawy przycisk myszy
-> Właściwości -> Zaawansowane-> zaznacz ‘Chroń mój komputer...’.

Bardziej zaawansowani użytkownicy na pewno skorzystają ze specyficznych ustawień firewall'a; przycisk 'Ustawienia':

 

Dalej (2) >>>


Na podst. : własnych doświadczeń i listów czytelników
Wersja artykułu : 1.0
Ostatnia aktualizacja : 30.08.2002

GreGM © 2002

 

 

 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^