Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Sieć LAN w Windows XP (2)


 


3. Udostępnianie plików w sieci / mapowanie dysku sieciowego

Pierwszą rzeczą, która umożliwi nam dalsze kroki mające na celu udostępnienie plików w sieci to włączenie konta Gość (Guest):
Panel Sterowania-> Użytkownicy-> Gość -> 'Włącz konto gościa'.

Domyślnie Windows XP używa prostego udostępniania plików, tzn. bez możliwości sprecyzowania użytkowników, którzy mają do nich dostęp. Zakładka Udostępnianie we właściwościach folderu/dysku wygląda wtedy następująco:

Aby udostępnić folder lub dysk w sieci zaznaczamy opcję ‘Udostępnij ten folder w sieci’ i podajemy nazwę udziału. Ew. zaznaczamy/odznaczamy opcję ‘Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików’, jeśli chcemy/nie chcemy umożliwić im nadpisywanie istniejących już plików.

Aby przywrócić zaawansowaną zakładkę udostępniania znaną z Windows 2000, należy zmienić opcję:
Mój komputer-> Narzędzia-> Opcje folderów -> Widok ->odznacz ‘Użyj prostego udostępniania plików (zalecane)’:

We właściwościach dysku/folderu pojawi się wówczas zakładka Udostępnianie wyglądająca następująco:

Po kliknięciu ‘Nowy udział’ (dla udostępnia całego dysku/partycji) i wpisaniu nazwy udziału (ew. komentarza):

lub dla udostępnionego folderu od razu, klikamy Uprawnienia. Możemy tu dodać/usunąć użytkowników, którzy będą mieli dostęp do udostępnionych plików. Z kolei w polu ‘Limit użytkowników’ możemy ograniczyć maksymalną ilość użytkowników podłączonych do udostępnionego zasobu wpisując żądaną wartość w polu ‘Zezwalaj tylu użytkownikom’.

Po udostępnieniu folderów (w obojętnie który z powyższych sposobów), widoczne są one w ‘Moje miejsca sieciowe’ (skrót: Pulpit lub Mój komputer):

W celu wyświetlenia wszystkich komputerów dostępnych w sieci klikamy po lewej na ‘Wyświetl komputery grupy roboczej’.

Aby ułatwić sobie pracę warto skorzystać z możliwości mapowania dysku sieciowego. Pozwala ona odwoływać się do udostępnionego folderu/dysku jak do normalnej partycji dyskowej. W tym celu klikamy :
‘Mój komputer-> Narzędzia-> Mapuj dysk sieciowy...’

Następnie podajemy literę, pod którą zasób sieciowy ma być dostępny na lokalnym komputerze oraz ścieżkę folderu sieciowego (możemy skorzystać z ‘Przeglądaj’).
Jeśli chcemy logować się do połączenia z danym zasobem jako użytkownik inny niż bieżący, klikamy ‘Połącz używając innej nazwy użytkownika’. W nowym oknie wpisujemy dane (nazwę użytkownika i hasło), które mają posłużyć do połączenia.

Po zaznaczeniu opcji ‘Połącz ponownie przy logowaniu’ podany dysk sieciowy będzie automatycznie mapowany przy każdym logowaniu i widoczny w ‘Mój komputer’, w sekcji ‘Dyski sieciowe’:

 

Dalej (3) >>>


Na podst. : własnych doświadczeń i listów czytelników
Wersja artykułu : 1.0
Ostatnia aktualizacja : 30.08.2002

GreGM © 2002

 

 

 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^