Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Sieć LAN w Windows XP (3)


 


4. Udostępnianie połączenia internetowego (ICS)

Jeśli jeden z komputerów (serwer) ma połączenie z Internetem, można użyć tego połączenia dla innym komputerów w sieci. W tym celu musimy uaktywnić funkcję dzielenia połączenia internetowego na serwerze oraz odpowiednio ustawić wszystkie inne komputery dla poprawnego korzystania z udostępnionego połączenia.

Najpierw należy się upewnić, czy jest uruchomiona usługa ICS:
Start-> Panel sterownia-> Narzędzia administracyjne-> Usługi-> ‘Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie...’

Sprawdzamy czy w polu ‘Stan’ widnieje ‘Uruchomiona’ i czy ‘Typ rozruchu’ jest ‘Automatyczny’. Jeśli nie, klikamy dwa razy na ‘Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie...’ i zmieniamy ‘Typ rozruchu’ na ‘Automatyczny’ oraz kilkamy ‘Uruchom’.
Następnie przechodzimy do :
Start-> Ustawienia-> Połączenia sieciowe -> Połączenie internetowe (np. TP SA)-> prawy przycisk myszy-> Właściwości -> Zaawansowane i w sekcji ‘Udostępnianie połączenia internetowego’ zaznaczmy opcję ‘Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez...’ oraz ew. opcje:

> ‘Ustanów połączenia zawsze, gdy komputer w mojej sieci...’ (łączenie automatyczne; nie polecam, gdy ktoś dzieli połączenie modemowe)
> ‘Zezwalaj innym użytkownikom sieci na kontrolowanie lub wyłączanie...’ (użytkownicy sieciowi mogą wówczas np. rozłączyć połączenie modemowe)

Warto również uaktywnić wbudowany firewall - zaznaczamy w tym celu opcję ‘Chroń mój komputer i moją sieć...’: 

Po udostępnieniu połączenia internetowego na serwerze uruchamiany ‘Kreator konfiguracji sieci’ na pozostałych komputerach w sieci (patrz punkt 1).
W połączeniach sieciowych tych komputerów dostępne będzie wówczas nowe połączenie w sekcji ‘Brama internetowa’:

Aby przeglądarka (IE) mogła korzystać z tego połączenia należy dokonać stosownych ustawień (zgodnie z poniższym zdjęciem) w :
Narzędzia -> ‘Opcje internetowe’:

Po zaznaczeniu opcji ‘Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia’ w ‘Połączenia sieciowe’-> sekcja ‘Brama internetowa’ -> ‘Nazwa_połączenia_internetowego na Nazwa_serwera’ -> Ogólne podczas aktywnego połączenia z serwerem ICS, na pasku zadań widoczna będzie dodatkowa ikona sygnalizująca połączenie. Po kliknięciu na niej pojawi się następujące okno:

Jeśli występują kłopoty przy łączeniu z Internetem za pomocą udostępnionego połączenia internetowego, należy ponownie uruchomić ‘Kreator konfiguracji sieci’ (punkt 1) i/lub ustawić adres IP komputerów sieciowych na 192.168.0.x, gdzie x oznacza numer kolejnego komputera oraz maskę podsieci na 255.255.255.0 (patrz punkt 2).

5. Korzystanie ze ‘Zdalnego pulpitu’

Windows XP dostarcza nam również aplikację umożliwiającą zdalne połączenie do pulpitu innego komputera w sieci:
Start-> Programy-> Akcesoria-> Komunikacja->
Podłączenie pulpitu zdalnego

Jest to bardzo wygodna funkcja, która umożliwia bez ‘ruszania się z miejsca’ operowanie innym komputerem.
Najpierw upewniamy się czy na komputerze, do którego chcemy się podłączyć aktywna jest funkcja pulpitu zdalnego:
Mój komputer-> prawy przycisk myszy-> Właściwości ->zakładka Zdalny-> sekcja ‘Pulpit zdalny’-> zaznacz ‘Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie...’

Po uruchomieniu aplikacji ‘Podłączenie pulpitu zdalnego’ i kliknięciu na Opcje, podajemy adres IP komputera, z którym chcemy się połączyć oraz nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których mamy się zalogować. 

Warto również skorzystać z zakładki ‘Wrażenia’, która umożliwia dostosowanie jakości przekazywanego nam obrazu do warunków, w jakich przyszło nam pracować (szybkości sieci):

Potem klikamy ‘Podłącz’, co odłączy użytkownika, który aktualnie jest zalogowany na komputerze, do którego się łączymy. Będzie mógł on jednak kontynuować pracę później, dzięki funkcji ‘Szybkie przełączanie użytkownika’. A tak wygląda okno połączenia ze zdalnym pulpitem (można również skorzystać z opcji pełnoekranowej – wówczas nie odróżnimy nawet czy pracujemy na komputerze lokalnym czy też zdalnie):

Podczas testów połączenie z pulpitem zdalnym pracowało dość płynnie na sieci 10Mbps. Warto jednak wyłączyć specjalne ‘fajerwerki’ dla większej płynności, co można zrobić bezpośrednio w zakładce ‘Wrażenia’ (patrz wyżej).

Podsumowanie / konfiguracje sprzętowe

W tym telegraficznym skrócie omówiłem podstawowe funkcje i narzędzia sieciowe dostępne w Okienkach XP. Mam nadzieję, że poradnikiem tym rozwiązałem podstawowe problemy pojawiające się przy konfigurowaniu sieci LAN z użyciem systemu Windows XP.

A oto konfiguracje testowe:

1. AMD1400:
> Soltek 75DRV
> Athlon 1,4Ghz@266,
> 256MB DDR RAM (PC2100 CAS2),
> HDD Quantum 20 GB ASA+ (7200rpm),
> Prolink GeForce 2 Pro 64MB DDR + TVOut,
> Zoltrix TV Max (BT848),
> CDR LG 8080B,
> LAN: 3Com 3C900 (10Mbps),
> Creative SB 128

2.AMD-2000-XP:
> Abit KX7-333
> Athlon 2000 XP+
> 512MB DDR RAM (PC2700),
> HDD Maxtor 80 GB (7200rpm),
> Winfast GeForce 4 Ti4200 64MB DDR +TVOut+DVIOut,
> Pixelview PlayTV Nicam (BT878),
> CDR LiteOn 40x12x48x,
> DVD Pioneer 117 (16x40x),
> LAN: Planet ENW-9503A (10/100Mbps),
> Creative SB Live! 5.1

PS. Nadmienię, że obie karty sieciowe zostały automatycznie wykryte i zainstalowane przez system.

Początek >>>


Na podst. : własnych doświadczeń i listów czytelników
Wersja artykułu : 1.0
Ostatnia aktualizacja : 30.08.2002

GreGM © 2002

 

 

 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^