Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Windows XP SP1 wprowadza
zmiany w WPA


 


Wstęp

Już przed premierą Windows XP w sieci dostępnych było wiele cracków i „patch’y” wyłączających mechanizm aktywacji Windows XP – Windows Product Activation. Jego funkcjonowanie zostało pokrótce omówione w artykule : „WPA w skrócie” .

Wraz z Windows XP Service Pack 1 Microsoft wprowadza nowe techniki zabezpieczające, które umożliwią użytkownikom czerpanie pełnych korzyści z posiadania licencjonowanego oprogramowania oraz utrudnią życie piratom, którzy „kradną” te same korzyści.

Zmiany te to przede wszystkim:

1. Zapewnienie pełnych korzyści licencjonowanym użytkownikom:

  a. sprawdzanie możliwości instalacji Windows XP Service Pack 1 oraz korzystania z witryny Windows Update
  b. dodatkowy okres umożliwiający użytkowanie systemu w przypadku dokonania znaczących zmian w konfiguracji sprzętowej do czasu ponownej aktywacji
  c. kodowanie kluczy VLK (Volume License Key)

2. Podwyższanie poprzeczki dla piratów oprogramowania:

  a. zawarcie klucza produktu (Product Key) w ID instalacji podczas aktywacji systemu
  b. zabezpieczenia przed obejściami aktywacji w postaci cracków itp.
 

Wykrywanie niepoprawnych ID produktu podczas instalacji SP1

Microsoft odkrył, że pirackie kopie Windows XP używają tylko dwóch kluczy VLK (Volume License Key). VLK są używane przez korporacje lub innych użytkowników do instalacji Windows XP na swoich komputerach. Te dwa szczególne klucze VLK nie były jednak nigdy przeznaczone dla klientów w całym procesie produkcji. Klucze produktów są 25-znakowym alfanumerycznym kodem pogrupowanym w 5 grup po 5 znaków i używane poprzez program instalacyjny do instalacji produktu. Na podstawie klucza produktu generowany jest ID produktu, który znaleźć można w Mój Komputer -> Właściwości -> Główne (My Computer-> Properties-> General), po zakończeniu instalacji.

Windows XP Service Pack 1 zawiera listę dwóch ID produktu, które zostały utworzone przez pirackie VLK. Program instalacyjny Service Pack 1 porównuje ID produktu Windows XP z tymi z listy. Proces porównawczy odbywa się na komputerze użytkownika i żadne informacje, wg zapewnień, nie są wysyłane do Microsoftu. Service Pack 1 nie może zostać zaaplikowany na instalacjach Windows XP z następującymi ID produktu:

XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
 

Podczas próby instalacji zostanie wyświetlona informacja podobna do poniższej (PL/ENG):

Błąd programu instalacyjnego Service Pack 1
Klucz produktu użyty do instalacji Windows jest niepoprawny. (...)

Service Pack 1 Setup Error
The product key used to install Windows is invalid. Please contact your system administrator or retailer immediately to obtain a valid product key. You may also contact Microsoft Corporation’s Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have purchased pirated Microsoft software. Please be assured that any personal information you send to the Microsoft Anti-Piracy team will be kept in strict confidence.

ID produktu można znaleźć w Mój Komputer -> Właściwości (My Computer-> Properties-> General) oraz w rejestrze w gałęzi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\ProductId 
 

Ograniczanie korzystania z witryny Windows Update

WindowsUpdate.com

Dostęp do witryny Windows Update jest zarezerwowany wyłącznie dla licencjonowanych użytkowników. Możliwość korzystania z Windows Update będzie weryfikowana na podstawie klucza produktu użytego do instalacji Windows XP. Podczas procesu weryfikacji do witryny Windows Update zostaną wysłane dwie informacje : wartość liczbowa (zakodowana algorytmicznie), wygenerowana na podstawie klucza produktu użytego do instalacji Windows XP oraz ID produktu. Windows Update sprawdzi następnie czy informacje te są zgodne z listą ważnych ID produktu. W razie wykrycia niezgodności witryna Windows Update nie będzie dostępna. Ani wartość wygenerowana przez Windows Udpate na podstawie klucza produktu ani ID produktu nie są zapisywane przez witrynę. Nie są też wymagane żadne dane personalne, aby uzyskać dostęp do witryny Windows  Update.
 

Dodatkowy okres umożliwiający użytkowanie systemu w razie zmian konfiguracji sprzętowej

Microsoft dodaje 3-dniowy okres, który umożliwi użytkowanie systemu w przypadku dokonania znaczących zmian w konfiguracji sprzętowej do czasu ponownej aktywacji. Dotychczas użytkownik musiał natychmiast przy starcie systemu dokonać reaktywacji systemu Windows XP. Teraz użytkownik będzie miał na to dokładnie 3 dni. Ze względów bezpieczeństwa do wykorzystania będzie 12 takich 3-dniowych okresów przejściowych „wbudowanych” w jednorazową instalację Windows XP z SP1. Reinstalacja systemu wyzeruje ów licznik.
 

Zawarcie klucza produktu (Product Key) w ID instalacji podczas aktywacji systemu

Aby chronić klientów oraz firmę Microsoft przed „crackami” kluczy produktów stworzonymi przez piratów oprogramowania, klucz produktu użyty do instalacji Windows XP będzie zawarty w ID instalacji dla wszystkich aktywacji wykonywanych po instalacji Service Pack 1. Klucz produktu jest używany podczas instalacji Windows XP do utworzenia ID produktu. ID produktu jest już częścią ID instalacji utworzonego dla potrzeb aktywacji. Aktywacje internetowe będą wysyłały cały klucz produktu, podczas gdy aktywacje telefoniczne będą wymagały wysłania kodu liczbowego wygenerowanego algorytmicznie na podstawie klucza produktu. Zwiększy to ID instalacji telefonicznej z 50 do 54 cyfr. W razie wykrycia niezgodności wysłanego klucza produktu lub jego zakodowanej wartości z ważnymi wartościami udostępnianymi przez Microsoft, aktywacja zostanie anulowana.
 

Zabezpieczenia przed obejściami aktywacji

Service Pack 1 dla Windows XP zawiera zabezpieczenia przed „crackami” używanymi przez piratów oprogramowania do obejścia procesu aktywacji. Instalacje Windows XP, w których zaaplikowano jeden z takich „cracków”, będą wymagały aktywacji po instalacji Service Pack 1. Instalacje Windows XP, które pozostaną nie-aktywowane po okresie 30 dni będą dostępne dla użytkownika tylko w trybie awaryjnym bez dostępu do sieci.
 

Podsumowanie

Z powyższymi zmianami wprowadzonymi w Windows Product Activation wraz z instalacją Service Pack 1, Microsoft potwierdza, że system Windows XP jest najwyższej klasy produktem dla licencjonowanych użytkowników. Tym samym firma w dużym stopniu podnosi poprzeczkę dla piratów oprogramowania, którzy bezkarnie wykorzystywali dotychczasowe niedociągnięcia WPA.
Na jak długo ? Ten aspekt wyjaśni się w przeciągu najbliższych miesięcy.


Na podst. : „Technical Details on SP1 Changes to Microsoft Product Activation in Windows XP” (@Microsoft.com)
Wersja artykułu : 1.0
Ostatnia aktualizacja : 26.08.2002

GreGM © 2002

 

 

 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^