Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Aplikacje .NET

Wstęp

Dział Aplikacje .NET prezentuje aplikacje korzystające z technologii Microsoft .NET Framework napisane przez twórców i czytelników serwisu XP.net.pl.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, aplikacje udostępniane są na licencji Freeware dla czytelników serwisu XP.net.pl. Zabronione jest rozprowadzanie poniższych aplikacji bez wiedzy i zgody autorów.
Błędy i napotkane problemy podczas pracy z aplikacjami należy zgłaszać w specjalnym wątku na Forum XP lub bezpośrednio do autorów poszczególnych aplikacji.
 

GMonitorXP

Autor : GreGM
Wersja : 0.98 RC2
Data wydania : 12.10.2008
Licencja : Freeware dla czytelników XP.net.pl

Opis : Aplikacja GMonitorXP umożliwia monitorowanie podstawowych parametrów wydajności komputera. Zawiera kilka przydatnych narzędzi: automatyczne zamykanie systemu, monitorowanie zmian zachodzących w systemie plików, monitorowanie aktywnych połączeń sieciowych TCP/UDP oraz profile sieciowe.

 
Rys. Aplikacja GMonitorXP

Funkcje :
- monitorowanie wydajności komputera: wykorzystania procesora [%], ilości wolnej pamięci RAM [MB], wykorzystania przepustowości łącza [kB/s], szybkości zapisu/odczytu z twardego dysku [MB/s], ilości przerwań [i/s], a w notebokach także aktualnej częstotliwości pracy procesora,
- prezentacja każdego z powyższych parametrów w postaci liczbowej, paskowej (procentowej) i na wykresie,
- pełna konfigurowalność okna aplikacji - zmiana koloru okna aplikacji, wielkości, przezroczystości, wyświetlanie/ukrywanie jednostek, pasków, nazw liczników, możliwość wyświetlania samego wykresu, możliwość ukrywania ramki i paska tytułowego,
- możliwość szczegółowej konfiguracji poszczególnych liczników - zmiana koloru, wyświetlanie nazwy, jednostki, paska, wyświetlanie na wykresie,
- możliwość automatycznego uruchamiania podczas startu systemu,
- ikona na pasku zadań z menu podręcznym, z możliwością ukrywania głównego okna aplikacji,
- automatyczne skalowanie wykresu i pasków wydajności,
- automatyczne zapisywanie większości ustawień podczas wychodzenia z aplikacji,
- dodatkowe narzędzia (patrz niżej).

Dodatkowe narzędzia :
- automatyczne zamykanie systemu po określonym czasie,
-
monitorowanie zmian zachodzących w systemie plików - na określonym dysku/partycji lub w danym katalogu,
- monitorowanie aktywnych połączeń sieciowych - wyświetlanie adresu IP, portu oraz PIDu i nazwy aplikacji korzystającej z połączenia (pomocne przy wykrywaniu trojanów itp.),
- profile sieciowe - możliwość tworzenia własnych profili sieciowych (parametry: adres IP, maska, brama, DNS, DHCP), szybka zmiana parametrów połączenia sieciowego, zapis konfiguracji do pliku.Rys. Narzędzie: Autozamykanie systemu


Rys. Narzędzie: Monitor systemu plików


Rys. Narzędzie: Profile sieciowe


Rys. Narzędzie: Lista aktywnych połączeń TCP/UDP
 

Historia wersji i wprowadzanych zmian :

0.98 RC2 - poprawki w GUI i obsłudze konfiguracji.
0.96 RC1 - dodano możliwość przesuwania okna aplikacji bez ramki,
-
dodano opcję ustawienia jednakowych kolorów dla wszystkich liczników(domyślnie),
- usunięto drobny błąd w monitorze systemu plików.
0.96 RC0 - poprawiono działanie pod systemem Windows Vista (m.in. obsługa UAC),
- uaktualniono ikonki i dodano opcję Ukryj.
0.95 RC0 - poprawiono przywracanie i zapisywanie ustawień przy zamykaniu aplikacji,
- dodano nowe narzędzia: automatyczne zamykanie systemu, monitorowanie połączeń sieciowych i profile sieciowe,
- dodano ikonę na pasku zadań oraz ikony w menu podręcznym,
- dodano opcję automatycznego uruchamiania podczas startu systemu.
- poprawiono drobne błędy i niedociągnięcia.
0.91 - aplikacja przekompilowana w celu zapewnienia zgodności z finalną wersją .NET Framework 2.0.
0.90 - pierwsza publiczna wersja beta aplikacji GMonitorXP.

Uwaga : Jest to jeszcze wersja beta i nie wszystkie funkcje działają do końca poprawnie (np. Profile Sieciowe pod Windows Vista). Aplikacja będzie rozwijana, a błędy sukcesywnie poprawiane.

Wymagania :
Microsoft .NET Framework 2.0 (23MB)

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

Link: Forum XP: GMonitorXP - problemy, bugi...
Download: GMonitorXP (0,4MB)
 

ComPortWin

Autor : GreGM
Wersja : 1.0
Data wydania : 15.09.2005
Licencja : Freeware dla czytelników XP.net.pl

Opis : Aplikacja ComPortWin umożliwia komunikację komputera PC z innymi urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS232 np. telefony komórkowe, zewnętrzne modemy.


Rys. Aplikacja ComPortWin

Funkcje :
- konfiguracja portu COM i szybkości transmisji,
- konfiguracja formatu znaku (długość, parzystość, ilość bitów stopu),
- konfiguracja sposobu kontroli transmisji (brak, programowo, sprzętowo - RTS / DTR),
- konfiguracja znacznika końca tekstu (<CR>, <LF>, <CR><LF>),
- możliwość automatycznego wysyłania tekstu po wciśnięciu klawisza [Enter],
- funkcja 'ping-pong' – odsyłanie otrzymanego tekstu natychmiast po jego odebraniu,
- funkcja 'ping' – wysyłanie komendy i oczekiwanie na odpowiedź (przydatne do testowania komunikacji pomiędzy 2 komputerami),
- zapisywanie / ładowanie ustawień aplikacji do / z pliku .XML.

Historia wersji i wprowadzanych zmian :
1.0 - pierwsza publiczna wersja ComPortWin

Wymagania :
Microsoft .NET Framework 1.1 (23MB)

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows 98/ME, Windows NT 4.0 SP6a, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

Link: Forum XP: ComPortWin - problemy, bugi...
Download: ComPortWin (0,3MB)

Total.NET

Autor : GreGM
Wersja : 0.9
Data wydania : 10.09.2008
Licencja : Freeware dla czytelników XP.net.pl

Opis : Aplikacja Total.NET to prosty, ale wydajny menadżer plików wzorujący się na aplikacji Total Commander.


Rys. Aplikacja Total.NET

Funkcje :
- dwa panele (aktywny i docelowy) w celu szybkiego wykonywania operacji na plikach,
- wyświetlanie struktury katalogów w postaci listy,
- wyświetlanie ilości wolnego miejsca na aktualnym dysku,
- ikony dla różnych typów plików,
- szybki filtr umożliwiający wyświetlenie tylko interesujących plików i folderów,
- automatyczne uzupełnianie nazw przeglądanych folderów,
- szybki podgląd plików tekstowych i graficznych,
- otwieranie i edycja plików w aplikacji zdefiniowanej w systemie operacyjnym,
- operacje na plikach i folderach: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, tworzenie nowych folderów, zmiana nazwy,
- skróty klawiszowe zgodne z Norton Commander / Total Commander.

Skróty klawiszowe:
- TAB – przejście pomiędzy panelem lewym / prawym
- SPACE – wyznaczenie wielkości folderu (operacja w tle)
- ENTER – wejście do folderu / uruchomienie aplikacji / otwarcie pliku
- ALT+F1 / F2 – wybór litery dysku na panelu lewym / prawym
- F3 – podgląd pliku w wewnętrznej mini-przeglądarce
- F4 – edycja pliku w wewnętrznym mini-edytorze
- F5 – skopiowanie pliku / folderu do folderu docelowego
- F6 – przeniesienie pliku / folderu do folderu docelowego
- F7 – utworzenie nowego folderu
- F8 – usunięcie pliku / folderu
- CTRL+A – zaznaczenie wszystkich plików
- CTRL+SHIFT+A – zaznaczenie wszystkich plików i folderów
- CTRL+E – przejście do pola szybkiego filtru

Historia wersji i wprowadzanych zmian :
0.9 - poprawki w interfejsie użytkownika
0.8 - pierwsza publiczna wersja Total.NET

Wymagania :
Microsoft .NET Framework 2.0 (23MB)

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

Download: Total.NET (0,1MB)

 


Strona główna serwisu XP.net.pl >>


Ostatnia aktualizacja : 12.10.2008
 

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2005 ^Do góry^