Centrum informacji o Windows 7/Vista/XP/2000/2003/2008 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info


   

 
Windows 7 - Tips'n'tricks

Przydatne skróty klawiszowe

  • WIN LOGO+TAB - przełączanie zadań 3D

  • WIN LOGO+X - centrum mobilności (Windows Mobility Center - tylko laptopy)

  • WIN LOGO+T - przechodzenie po okienkach podglądu aplikacji na pasku zadań,

  • WIN LOGO+P - przełączanie pomiędzy konfiguracjami monitorowymi

  • WIN LOGO+SPACJA - podgląd pulpitu

  • WIN LOGO+n - uruchomienie nowej instancji n-tej aplikacji na pasku zadań (licząc od lewej),

  • WIN LOGO++ / WIN LOGO+- - przybliżanie/oddalanie ekranu (!)

  • SHIFT+lewy przycisk myszy (lub sam środkowy) - uruchamia nową instancję danej aplikacji na pasku zadań

  • CTRL+SHIFT+lewy przycisk myszy - uruchamia nową instancję danej aplikacji na pasku zadań jako Administrator

  • WIN+góra/dół/lewo/prawo - maksymalizacja, minimalizacja, dokowanie okna do lewej/prawej części ekranu

Konfiguracja kontroli konta użytkownika (UAC)

UAC to innowacyjna technologia wprowadzona w Windows Vista w celu ochrony systemu przez nieautoryzowanymi zmianami wymagającymi uprawnień administracyjnych. W Windows 7 mechanizm ten został znacznie usprawniony. Również jego konfiguracja została uproszczona do minimum. Wystarczy przejść w panelu sterowania do Control Panel\System and Security\Action Center\User Account Control settings (Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Centrum akcji\Ustawienia Kontroli konta użytkownika). Zalecane jest jedno z dwóch środkowych ustawień.

Automatyczne logowanie

W celu automatycznego lgoowania użytkownika do systemu należy przejść do Start->Uruchom (Start->Run), wpisać control userpasswords2 i odznaczyć opcję Użytkownicy muszą podawać nazwę użytkownika i hasło... (Users must enter a user name and password...), kliknąć OK i podać aktualne hasło na ekranie monitującym o potwierdzenie.

Windows Live Messenger - ikona na trayu

Jeśli chcesz, żeby w Windows 7 ikona komunikatora Windows Live Messenger znajdowała się na tray'u obok zegara a nie w głównej części paska zadań (jak inne aplikacje), wystarczy we właściwościach pliku wykonywalnego Messengera (zazwyczaj C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe) włączyć tryb zgodności z Windows Vista (zakładka Compatibility).

Uruchamianie aplikacji jako Administrator

Aby uruchomić aplikację jako Administrator należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie lub pliku wykonywalnym aplikacji i wybrać pozycję Uruchom jako Administrator (Rus as Administrator) lub CTRL+SHIFT+lewy przycisk myszy.

Skrót klawiszowy: po wpisaniu pierwszych liter w pasku Start i wybraniu aplikacji z listy (np. strzałkami) należy wcisnąć: CTRL+SHIFT+Enter

Uruchamianie aplikacji zawsze jako Administrator

Niektóre aplikacje wymagają praw administracyjnych do poprawnego działania. Jeśli często wykonują one operacje wymagające potwierdzenie przez okienka UAC warto rozważyć ich uruchamianie domyślnie jako Administrator. W tym celu należy przejść do właściwości skrótu (prawy->Właściwości) -> zakładka Zaawansowane -> zaznaczyć pole Uruchom jako Administrator (Properties-> Advanced-> Run As Administrator).

Zaznaczanie plików przez pole wyboru (checkbox)

Aby zaznaczać wiele plików w eksploratorze za pomocą pól typu checkbox (zamiast trzymać klawisz CTRL), należy przejść do: Komputer->wcisnąć ALT by pojawiło się menu->Narzędzia->Opcje folderów->zakładka Widok i zaznaczyć opcję: Używaj pola wyboru do zaznaczania elementów (Computer->ALT->Tools->Folder Options->View-> Use check boxes to select items).

Znikające menu w Eksploratorze/IE

Domyślnie menu jest ukryte i dopiero wciśnięcie przycisku ALT powoduje pojawienie się widocznego zawsze w Windows XP menu. Aby przywrócić menu na stałe należy przejść do Narzędzia->Opcje folderów->zakładka Widok-> Zawsze pokazuj menu (Tools->Folder options->View->Always show menus).

W przeglądarce IE wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pustym polu paska zakładek i zaznaczyć opcję Pasek menu (Menu bar).

Narzędzie: Problem Steps Recorder

W systemie Windows 7 dostępne jest ciekawe narzędzie do nagrywania kroków wykonywanych przez użytkownika np. w celu zaraportowania problemu. Aby je uruchomić wystarczy wpisać w polu wyszukiwania na pasku Start: psr. Kroki zapisywane są w postaci opisu tekstowego wraz ze zrzutami ekranów w spakowanym pliku MHT (ZIP).

Uaktywnianie hibernacji

Jeśli system obsługuje hibernację (obsługiwane stany: powercfg /a), a nie pojawia się ona jako opcja zamknięcia systemu należy jako Administrator wykonać komendę:

powercfg /hibernate on

Zmiana klucza produktu po instalacji

Aby zmienić klucz produktu należy uruchomić wiersz poleceń cmd.exe z prawami Administratora, a następnie wpisać:
slmgr.vbs -ipk <klucz_produktu>

i w razie potrzeby aktywować system komendą:
slmgr.vbs –ato

Później można sprawdzić status aktywacji komendą:
slmgr.vbs –dli

Szczegółowe informacje o licencji:
slmgr.vbs -dlv

Data wygaśnięcia licencji (co ciekawe na wersji Beta 1 pokazuje - Unlimited, a po wpisaniu winver widać wyraźnie 02.07.2009):
slmgr.vbs -xpr

Można również zmienić klucz produktu w Control Panel\All Control Panel Items\System w sekcji Windows Activation: Change product key.

Przedłużanie okresu bez aktywacji

Okres użytkowania systemu Windows 7 (podobnie jak Visty) bez aktywacji można przedłużyć 3 razy o 30 dni (+początkowy okres - co daje łącznie 120 dni bez aktywacji) wykonując jako Administrator komendę:
slmgr.vbs -rearm

Ograniczanie miejsca dla System Restore

Jeśli na dysku systemowym brakuje miejsca, a folder System Volume Information zajmuje 5 czy 10GB, można ograniczyć ilość miejsca dostępnego dla mechanizmu przywracania systemu (System Restore). Spowoduje to, że na dysku będzie dostępne więcej miejsca, ale będzie także dostępna mniejsza ilość historycznych punktów przywracania systemu. W celu zmiany ilości miejsca (tak jak to można było zrobić w Windows XP z interfejsu użytkownika), należy z linii poleceń (cmd.exe), uruchomionej jako Administrator, wydać komendę:

vssadmin resize shadowstorage /For=C: /On=C: /MaxSize=3000MB

gdzie C: jest literą systemową, a 3000MB oznacza, że na punkty przywracania przeznaczone zostanie ok.3GB miejsca na dysku C.

Zmiana wielkości partycji

Klikamy prawym przyciskiem na Mój komputer -> Zarządzaj -> Zarządzanie dyskami (My Computer -> Manage -> Disk Management): wybieramy żądaną partycję z prawej strony i klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieramy opcję ZmniejszZmniejsz/Zwiększ wolumin (Shrink/Extend Volume).
Uwaga: Dostępność opcji zależy od konfiguracji partycji na dysku.

Podmontowanie dysku VHD

Klikamy prawym przyciskiem na Komputer -> Zarządzaj -> Zarządzanie dyskami (Computer -> Manage -> Disk Management). W celu utworzenia nowego dysku wirtualnego klikamy Akcja -> Utwórz VHD (Action -> Create VHD) i podajemy parametry, a w celu podmontowania Akcja -> Podłącz VHD (Action -> Attach VHD) i podajemy ścieżkę do dysku (można też podpiąć dysk w trybie Read-only - tylko-do-odczytu).

Rozwiązywanie problemów z Windows Installer: Internal Error 2738

Jeśli podczas instalacji dowolnej aplikacji za pomocą instalatora MSI pod Windows Vista lub Windows 7 (np. BizTalk Server 2009) wyskoczy błąd "Internal Error 2738", należy kolejno spróbować wykonać jako Administrator następujące komendy:

1. regsvr32 vbscript.dll
2. reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f
3. reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F414C260-6AC0-11CF-B6D1-00AA00BBBB58}" /f


Aby wykonać powyższe komendy z uprawnieniami administracyjnymi, należy uruchomić linię komend (cmd.exe) jako Administrator.

Auto-montowanie dysków VHD

Windows 7 obsługuje natywnie dyski VHD (tworzenie, formatowanie, montowanie pod konkretną literą lub w miejscu pustego katalogu na partycji NTFS) przez panel Zarządzanie dyskami. Niestety brak jest możliwości ustawienia opcji auto-montowania dysku VHD po każdym restarcie, co wydaje się dość irytujące.

Z pomocą przychodzą skrypty startowe, które można dodać otwierając konsolę GPEdit.msc i przechodząc do Konfiguracja komputera->Ustawienia systemu Windows->Skrypty (Zamykanie/Uruchamianie)(Computer Configuration->Windows Settings->Scripts (Startup/Shutdown)), dwuklik na Uruchamianie->Dodaj...(Startup->Add...) i wybrać wcześniej utworzony skrypt (np. VHD_automount.cmd) o następującej treści:

@echo off
SET TEMPFILE="%TEMP%\%RANDOM%.script"
echo SELECT VDISK FILE="<ścieżka_do_VHD>" > %TEMPFILE%
echo ATTACH VDISK >> %TEMPFILE%
DISKPART /s %TEMPFILE%
del %TEMPFILE%


Uwaga: Niestety nie można używać do tego skryptów Logowania/Wylogowania, gdyż są one uruchamiane ze standardowymi prawami użytkownika (nie-administracyjnymi), natomiast skrypty Uruchamiania/Zamykania są uruchamiane z konta Local System.

Testowanie wydajności systemu z linii komend

Po zmianie konfiguracji sprzętowej wynik Windows Experience Index może ulec zmianie. Testy można przeprowadzić we właściwościach Komputera lub bezpośrednio z linii komend do pliku XML z dokładnymi wynikami i opisem poszczególnych operacji:

winsat formal -v -xml C:\wyniki.xml

Fragment pliku wynikowego XML:

<SystemScore>4.8</SystemScore>
<MemoryScore>5.5</MemoryScore>
<CpuScore>4.8</CpuScore>
<CPUSubAggScore>4.6</CPUSubAggScore>
<VideoEncodeScore>4.9</VideoEncodeScore>
<GraphicsScore>5</GraphicsScore>
<GamingScore>4.9</GamingScore>
<DiskScore>5.2</DiskScore>

Dodatkowo można wykorzystywać inne zestawy testów podając zamiast paramatru formal jedną z poniższych wartości:

1. cpuformal - wydajność procesora

2. diskformal - wydajność dysku

3. dwmformal - wydajność interfejsu Aero (Desktop Window Manager)

4. graphicsformal - wydajność karty graficznej w grach

5. memformal - wydajność pamięci

Windows 7 a dyski SSD

Windows 7 posiada wbudowane mechanizmy do obsługi dysków Solid State Drive, w skrócie SSD.

Najważniejszą z nich z punktu widzenia wydajności i żywotności dysku SSD jest obsługa funkcji TRIM, która umożliwia przekazanie do kontrolera dysku informacji o tym, czy dany plik faktycznie może zostać usunięty (fizycznie wymazany). Żeby zweryfikować czy ustawiona jest odpowiednia wartość należy (jako Administrator) wykonać komendę:

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

Jeśli wynik będzie: DisableDeleteNotify = 0, oznacza to, że Windows 7 włączył obsługę funkcji TRIM (wykrywając dysk SSD). Natomiast, żeby zweryfikować, czy dysk SSD obsługuje faktycznie tą funkcje, należy pobrać program CrystalDiskInfo.

Jeśli dysk obsługuje TRIM, a nie jest włączona w systemie, należy (jako Administrator) wykonać komendę:

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

Downgrade 64-bit -> 32-bit

Ostatnio producenci PeCetów coraz częściej "wciskają" klientom laptopy czy komputery stacjonarne z 64-bitowym system operacyjnym Windows 7. Nie każdemu taki stan rzeczy odpowiada, a ponieważ licencja nie dotyczy wprost konkretnej wersji 32-/64-bitowej, można spróbować dokonać operacji "downgrade", czyli przejścia z Windows 7 64-bit do odpowiadającej edycji 32-bit bez utraty aktywacji OEM. Do tego wystarczy jedynie nośnik edycji 32-bit w odpowiedniej wersji językowej oraz specjalny program do wykonywania kopii/przywracania statusu aktywacji.

Oto kroki, które należy wykonać po zakupie komputera PC z preinstalowanym systemem 64-bitowym w celu przejścia na wersję 32-bitową:
1. Dokończyć na laptopie / na komputerze stacjonarnym proces instalacji fabrycznego systemu Windows 7 OEM w wersji 64-bitowej i wykonać kopię fabrycznego systemu na płyty DVD (w razie gdyby coś poszło nie tak podczas instalacji systemu 32-bit). Jeśli instalator sam nie poprosi o nagranie obrazu, proces ten można wywołać ręcznie przechodząc do konsoli Backup and Restore (Kopia zapasowa i odzyskiwanie), a następnie wybierając z lewej strony zadanie Create a system image (Utwórz obraz systemu), a następnie postępować zgodnie z zaleceniami kreatora.

2. Pobrać i uruchomić instalator programu ARBeta, rozpakować na pendrive USB.

3. Z pendrive'a uruchomić program activation_backup.exe, który utworzy 2 pliki:
- backup-cert.xrm-ms
- backup-key.txt


4. Zainstalować Windows 7 32-bit z płyty instalacyjnej pozostawiając klucz produktu pusty oraz odznaczając opcję Automatycznej aktywacji online. Instalacji dokonać nalepiej na tej samej partycji co system 64-bit, wcześniej ją formatując.

5. Po pomyślnej instalacji włożyć pendrive i uruchomić program activation_restore.exe.

6. W celu weryfikacji legalności systemu należy przejść do właściwości Komputera i sprawdzić, jaki jest status w sekcji Windows Activation (Aktywacja Windows). Powinien tam widnieć napis Windows is activated (System Windows został aktywowany).

Uwaga: Powyższa operacja jest w pełni legalna (pod warunkiem, że posiadacie licencję na wersję 64-bit i oryginalny nośnik wersji 32-bit), jednak wykonujecie wszystko na własne ryzyko. Dodam też, że operacja ta została pomyślnie przeprowadzona na 2 laptopach.

Wyłączenie buforowania miniatur na dyskach sieciowych

Podczas częstego korzystania z zasobów sieciowych, na których znajdują się pliki graficzne, może dochodzić do niepożądanego efektu tworzenia tymczasowych plików "thumbs.db". Niekiedy są one blokowane przez Explorer i nie można ich od razu usunąć.

W celu wyłączenia cachowania miniatur dla lokalizacji sieciowych należy przejść do:
Start -> gpedit.msc -> Konfiguracja użytkownika (User Configuration) -> Szablony administracyjne (Administrative Templates) -> Komponenty systemu Windows (Windows Components) -> Windows Explorer -> 'Wyłącz buforowanie miniatur w ukrytych plikach thumbs.db' ('Turn off the caching of thumbnails in hidden thumbs.db files') -> zaznaczyć opcję Włącz (Enable) -> OK.

 Windows 7 @ XP.net.pl >>

Strona główna serwisu XP.net.pl >>


Na podst. : własnych doświadczeń / informacji zawartych na innych stronach i forach
Wersja artykułu : 3.0
Ostatnia aktualizacja : 06.10.2010
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (23.01.2009)

Autor : GreGM © 2010
Dodane przez : GreGM © 2009

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2009 ^Do góry^