Centrum informacji o Windows XP/2000/2003/Vista - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 
Windows Vista - Tips'n'tricks

Przydatne skróty klawiszowe

  • WIN LOGO+TAB - Flip 3D - przełączanie zadań 3D,

  • WIN LOGO+X - szybki dostęp do Centrum mobilności (Mobility Center),

  • WIN LOGO+T - dostęp do podglądu aplikacji na pasku zadań,

  • WIN LOGO+SPACJA - wyświetlenie paska bocznego Sidebar (gdy aktywny),

  • WIN LOGO+n - szybki dostęp do aplikacji, których skróty znajdują się na pasku szybkiego uruchamiania (Quick Launch Toolbar), gdzie n to cyfra o 0-9 (pierwsza aplikacja na pasku licząc od lewej to 1, ostatnia to 0).

Konfiguracja kontroli konta użytkownika (UAC)

UAC to innowacyjna technologia wprowadzona w Windows Vista w celu ochrony systemu przez nieautoryzowanymi zmianami wymagającymi uprawnień administracyjnych. Domyślnie każdą operację, do której nie wystarczą uprawnienia zwykłego użytkownika, należy potwierdzić klikając Kontynuuj (Continue) / Zezwalaj (Allow) na blokującym pulpit okienku dialogowym, nawet gdy pracujemy na koncie z uprawnieniami adminstracyjnymi. Można zrezygnować z bezpiecznego pulpitu (blokowania) zmieniając w zasadach grupy (gpedit.msc) następującą opcję: Konfiguracja komputera->Ustawienia systemu Windows->Ustawienia zabezpieczeń->Zasady lokalne->Opcje zabezpieczeń->Kontrola konta użytkownika: Przełącz na bezpieczny pulpit->Właściwości->ustawić na Wyłączone (Computer Configuration->Windows Settings->Security Settings->Local Policies->Security Options->User Account Control: Switch to secure desktop...->Properties->Disabled).
Aby całkowicie wyłączyć UAC (zachowanie systemu, jak w przypadku Windows XP - niezalecane!), należy zmienić opcję: Kontrola konta użytkownika: Uruchom wszystkich administratorów w trybie zatwierdzania przez administratora->Właściwości->ustawić na Wyłączone (User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode->Properties->Disabled).

Uruchamianie aplikacji jako Administrator

Aby uruchomić aplikację jako Administrator należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie lub pliku wykonywalnym aplikacji i wybrać pozycję Uruchom jako Administrator (Rus as Administrator).

Skrót klawiszowy: po wpisaniu pierwszych liter w pasku Start i wybraniu aplikacji z listy (np.strzałkami) należy wcisnąć: CTRL+SHIFT+Enter

Uruchamianie aplikacji zawsze jako Administrator

Niektóre aplikacje wymagają praw administracyjnych do poprawnego działania. Jeśli często wykonują one operacje wymagające potwierdzenie przez okienka UAC warto rozważyć ich uruchamianie domyślnie jako Administrator. W tym celu należy przejść do właściwości skrótu (prawy->Właściwości) -> zakładka Zaawansowane -> zaznaczyć pole Uruchom jako Administrator (Properties-> Advanced-> Run As Administrator).

Zaznaczanie plików przez pole wyboru (checkbox)

Aby zaznaczać wiele plików w eksploratorze za pomocą pól typu checkbox (zamiast trzymać klawisz CTRL), należy przejść do: Komputer->wcisnąć ALT by pojawiło się menu->Narzędzia->Opcje folderów->zakładka Widok i zaznaczyć opcję: Używaj pola wyboru do zaznaczania elementów (Computer->ALT->Tools->Folder Options->View-> Use check boxes to select items).

Znikające menu w Eksploratorze/IE

Domyślnie menu jest ukryte i dopiero wciśnięcie przycisku ALT powoduje pojawienie się widocznego zawsze w Windows XP menu. Aby przywrócić menu na stałe należy przejść do Narzędzia->Opcje folderów->zakładka Widok-> Zawsze pokazuj menu (Tools->Folder options->View->Always show menus).

W przeglądarce IE wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pustym polu paska zakładek i zaznaczyć opcję Pasek menu (Menu bar).

Narzędzie: Wycinanie

W systemie Windows Vista dostępne jest ciekawe narzędzie do robienia zrzutów ekranu (okno, pełny ekran, prostokąt, dowolny kształt). Aby je uruchomić wystarczy wpisać w polu wyszukiwania na pasku Start: Wycinanie (Snipping).

Uaktywnianie hibernacji

Jeśli system obsługuje hibernację (obsługiwane stany: powercfg /a), a nie pojawia się ona jako opcja zamknięcia systemu należy jako Administrator wykonać komendę:

powercfg /hibernate on

Uaktywnianie Aero Glass

Aby wymusić włączenie interfejsu Aero Glass (trick działa podobno także w Windows Vista Basic, która oficjalnie nie obsługuje Aero!), należy przejść w rejestrze (regedit.exe) do gałęzi [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM] i ustawić następujące wartości:

"Composition" = 1
"CompositionPolicy" = 2

Następnie uruchomić jako Administrator wiersz poleceń (cmd.exe) i wykonać 2 polecenia:

net stop uxsms
net start uxsms

Aby włączyć Aero na nieobsługiwanych kartach graficznych należy w gałęzi:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DWM] ustawić wartości:

"EnableMachineCheck" = 0
"Glass" = 1

Ukryte sterowniki @ Windows Update

Na witrynie Windows Update dostępnych jest sporo sterowników do urządzeń, lecz część z nich jest ukryta dla przeciętnego użytkownika. Aby uzyskać do nich dostęp, należy w rejestrze (regedit.exe) dodać klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WHOS] i sprawdzić ponownie aktualizacje sterowników dostępne na Windows Update. Ukryte sterowniki są najczęściej w wersjach beta i nie są wspierane przez Microsoft ani producentów sprzętu. Należy z nimi uważać, a w razie problemów przywrócić poprzedni sterownik w trybie awaryjnym.
 

Zmiana klucza produktu po instalacji

Aby zmienić klucz produktu należy uruchomić wiersz poleceń cmd.exe z prawami Administratora, a następnie wpisać:
slmgr.vbs -ipk <klucz_produktu>

i w razie potrzeby aktywować system komendą:
slmgr.vbs –ato

Później można sprawdzić status aktywacji komendą:
slmgr.vbs –dli

Szczegółowe informacje o licencji:
slmgr.vbs -dlv

Przedłużanie okresu bez aktywacji

Okres użytkowania systemu Windows Vista bez aktywacji można przedłużyć 3 razy o 30 dni (+początkowy okres - co daje łącznie 120 dni bez aktywacji!) wykonując jako Administrator komendę:
slmgr.vbs -rearm

(*) Jeśli chcesz dłużej przetestować system Windows Vista (np. w celach developerskich pod maszyną wirtualną) bez konieczności aktywacji, ale zapomniałeś wykonać powyższą komendę przed upływem 30 dni, z listy opcji, która pojawi się po zalogowaniu należy wybrać – Uruchom system w trybie ograniczonej funkcjonalności. Uruchomi się przeglądarka Internet Explorer. W pasku adresu należy wpisać: C:\Windows\System32\taskmgr.exe i nacisnąć [Enter]. Po kliku potwierdzeniach pojawi się okno Menadżera zadań (Task Manager). Należy przejść na zakładkę Procesy (Processes) i kliknąć na Pokaż procesy wszystkich użytkowników (Show processes from all users), co spowoduje przejście Task Managera w tryb działania z uprawnieniami administracyjnymi. Potem należy wybrać Plik->Nowe zadanie (File->New task) i wpisać: slmgr.vbs –rearm i kliknąć OK. Po pomyślnym wykonaniu operacji trzeba jeszcze tylko uruchomić ponownie system.

Uaktywnianie ReadyBoost dla niekompatybilnych urządzeń

W niektórych przypadkach nawet wolniejsze pamięci flash (niezgodne z wymaganiami ReadyBoost) mogą znacznie przyspieszyć dostęp do pamięci wirtualnej. Aby ich użyć należy wykonać następujący trick:

1. Pozwolić systemowi wykryć i przetestować urządzenie.

2. Odłączyć urządzenie.

3. Uruchomić edytor rejestru (regedit.exe) i przejść do gałęzi:
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt].

4. Znaleźć klucz odpowiadający konfigurowanemu urządzeniu (w nazwie klucza znajdują się producent, model urządzenia oraz etykieta).

5. Ustawić następujące wartości parametrów (*):
"DeviceStatus" = 2
"DoRetestDevice" = 0
"HasSlowRegions" = 0
"ReadSpeedKBs" = 4096
"WriteSpeedKBs" = 4096

6. Podłączyć urządzenie i przejść do jego Właściwości->zakładka ReadyBoost, a następnie określić wielkość pamięci podręcznej.

(*) Przed tym zabiegiem zalecane jest sprawdzenie faktycznych wartości parametrów ReadSpeedKBs / WriteSpeedKBs. Jeśli są one niższe niż 1000 [kB/s], to raczej nie warto ustawiać na sztywno parametrów urządzenia jako zgodnego z ReadyBoost, gdyż skutek może być zupełnie odwrotny – zamiast zwiększyć wydajność systemu, zmniejszy ją.
 

Pogoda na Pasku bocznym

Jeśli gadżet Pogoda (Weather) na Pasku bocznym (Sidebar) nie chce pobrać danych i podaje komunikat "Usługa niedostępna" ("Service unavailable") należy wykonać następujące operacje:

1. Zamknąć Pasek boczny (Sidebar): ikonka na tray'u systemowym -> Wyjście (Exit).

2. Przejść do C:\Program Files\Windows Sidebar.

3. Przejąć plik wlsrvc.dll na własność i nadać sobie pełne uprawnienia do tego pliku:

a. Właściwości->Zabezpieczenia->Zaawansowane->Właściciel->Edytuj->wybrać Administratorzy->OK->OK.. (Properties->Security->Advanced->Owner->Edit->Administrators->OK->OK..)

b. Właściwości->Zabezpieczenia->Zaawansowane->Uprawnienia->Edytuj->wybrać Administratorzy->Edytuj->zaznaczyć Pełna kontrola->OK..
(Properties->Security->Advanced->Permissions->Edit->Administrators->Edit->Full Control->OK..).

4. zmienić nazwę wlsrvc.dll na wlsrvc.dll.bak.

5. rozpakować nowy plik wlsrvc.dll do C:\Program Files\Windows Sidebar i uruchomić Sidebar.exe.

Potem można już wybrać dowolne miasto, dla którego chcemy mieć wyświetlaną pogodę (np. Katowice, Poland).

Ograniczanie miejsca dla System Restore w Windows Vista

Jeśli na dysku systemowym brakuje miejsca, a folder System Volume Information zajmuje 5 czy 10GB, można ograniczyć ilość miejsca dostępnego dla mechanizmu przywracania systemu (System Restore). Spowoduje to, że na dysku będzie dostępne więcej miejsca, ale będzie także dostępna mniejsza ilość historycznych punktów przywracania systemu. W celu zmiany ilości miejsca (tak jak to można było zrobić w Windows XP z interfejsu użytkownika), należy z linii poleceń (cmd.exe), uruchomionej jako Administrator, wydać komendę:

vssadmin resize shadowstorage /For=C: /On=C: /MaxSize=3000MB

gdzie C: jest literą systemową, a 3000MB oznacza, że na punkty przywracania przeznaczone zostanie ok.3GB miejsca na dysku C.

Zmiana wielkości partycji

Klikamy prawym przyciskiem na Mój komputer -> Zarządzaj -> Zarządzanie dyskami (My Computer -> Manage -> Disk Management): wybieramy żądaną partycję z prawej strony i klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieramy opcję Zmniejsz/Zwiększy wolumin (Shrink/Extend Volume).
Uwaga:
Dostępność opcji zależy od konfiguracji partycji na dysku.

Wiele rdzeni podczas bootowania

Aby upewnić się, że system Windows Vista wykorzystuje wszystkie rdzenie/procesory podczas rozruchu, można zaznaczyć odpowiednią opcję w narzędziu konfiguracyjnym msconfig: Boot-> Advanced options ->Number of processors (Rozruch -> Opcje zaawansowane -> Liczba procesorów) i wybrać liczbę rdzeni/procesorów, które posiadamy.
Uwaga:
Funkcja ta może nie przynieść żadnego efektu (zależnie od konfiguracji).

 Forum XP  : Subforum Windows Vista >>

Windows Vista @ XP.net.pl >>

Strona główna serwisu XP.net.pl >>


Na podst. : własnych doświadczeń / informacji zawartych na innych stronach i forach
Wersja artykułu : 1.0
Ostatnia aktualizacja :
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (05.03.2007)

Autor : GreGM © 2008
Dodane przez : GreGM © 2007

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2007 ^Do góry^