Centrum informacji o Windows 7/8/Vista/XP/2000/2003/2008 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info


   

 
Windows 8 - Tips'n'tricks

Przydatne skróty klawiszowe

 • WIN LOGO+C - otworzenie tzw. "Charms"

 • WIN LOGO+D - pokazuje pulpit

 • WIN LOGO+E - pokazuje eksplorator

 • WIN LOGO+F - otwiera wyszukiwanie

 • WIN LOGO+I - otwiera ustawienia

 • WIN LOGO+L - blokuje komputer

 • WIN LOGO+P - przełączanie pomiędzy konfiguracjami monitorowymi

 • WIN LOGO+R - otwiera Uruchom...

 • WIN LOGO+W - wyszukiwanie ustawień systemowych

 • WIN LOGO+Z - wyświetlenie menu kontekstowego w pełnoekranowych aplikacjach Metro UI

 • WIN LOGO++ / WIN LOGO+- - przybliżanie/oddalanie ekranu

Przywracanie menu start

Uruchomić regedit i przejść do klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Kliknąć dwukrotnie na wpisie RPEnabled. Zmienić wartość na jedną z następujących:

 • 1 - standardowy interfejs Windows 8

 • 0 - interfejs bez Metro, nowego Managera zdań itp.

 • 2 - interfejs bez Metro, ale ze "starym" Menu Start

Przywracanie hibernacji / usypiania

Uruchomić opcje zasilania poprzez wciśnięcie WIN+R i wpisanie powercfg.cpl. Następnie po lewej stronie kliknąć Choose what the power buttons do. Kliknąć Change settings that are currently unavailable. W dolnej części zaznaczyć Show hibernate, Show sleep.

Klasyczne zamykanie systemu

W Windows 8 domyślnie zamknięcie systemu powoduje zahibernowanie tzw. sesji 0 (sesji kernela), dzięki czemu czas uruchomienia jest znacznie krótszy. Aby wyłączyć opcję hybrydowego bootowania, należy uruchomić opcje zasilania poprzez wciśnięcie WIN+R i wpisanie powercfg.cpl. Następnie po lewej stronie kliknąć Choose what the power buttoChange settings that are currently unavailable. Odznaczyć opcję Enable Hybrid Boot.

Montowanie obrazu ISO

Aby podmontować obraz ISO w Windows 8 nie trzeba już instalować dodatkowych programów, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku .iso i wybrać opcję Montuj (Mount) lub wybrać opcję z kontekstowej sekcji na pasku ribbon.

Hasło obrazkowe

Windows 8 to system zoptymalizowany dla urządzeń z ekranem dotykowym, więc wpisywanie standardowego hasła można zastąpić PINem lub... hasłem obrazkowym. Polega to na "narysowaniu" hasła na ekranie. Aby utworzyć hasło obrazkowe należy przejść do Panel sterowania->Użytkownicy->kliknąć opcję Utwórz hasło obrazkowe (Control->Users->Create a picture password).

Dostęp do starego managera zadań

W Windows 8 dostępny jest odmieniony manager zadań. Aby uruchomić starego Task Managera, wystarczyć kliknąć WIN+R, a następnie wpisać taskmgr (nowy manager to tm).

Windows 7 w nowej skórze

Fani systemu Windows 8 wykonali Windows 8 Transformation dla Windows 7, który zawiera następujące nowe elementy UI:

1. Taskbar UserTile
2. Aero Lite
3. Windows Aero 8 Themes
4. Aura Beta 2

Download

Instalacja Windows 8 Developer Preview na dysku VHD

Aby zainstalować system Windows 8 na dysku wirtualnym VHD należy wykonać następujące kroki:

1. Komputer z zainstalowanym systemem Windows 7 (Windows XP nie jest wspierane) należy zbootować z nośnika Windows 8.

2. Przed kliknięciem Install Now należy wcisnąć kombinację SHIFT+F10.

3. Powinna uruchomić się linia komend (środowisko WinPE).

4. Uruchomić diskpart.

4. Wykonać polecnie list disk, wyświetlające listę dysków zainstalowanych w komputerze.

5. Wybrać odpowiedni dysk komendą select disk x (gdzie x oznacza numer dysku z systemem Windows 7; jeśli w komputerze jest tylko jeden dysk należy wpisać: select disk 0).

6. Wykonać polecenie list vol, wyświetlające listę dostępnych partycji.

7. Wykonać polecenie create vdisk file=D:\Win8.vhd maximum=40000 type=expandable, tworzące dysk wirtualny o pojemności ok. 40GB na partycji D: (litera zależna od liczby dostępnych partycji).

8. Wykonać polecenie select vdisk file=D:\Win8.vhd, wybierające utworzony dysk wirtualny.

9. Wykonać polecenie attach vdisk, montujące dysk wirtulny czyniąc go widocznym dla instalatora.

10. Wykonać polecenie exit.

 X:\>diskpart

 Microsoft DiskPart version 6.1.7601
 Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
 On computer: GMPC

 DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
 
--------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online          238 GB  1024 KB

 DISKPART> select disk 0

 Disk 0 is now the selected disk.

 DISKPART> list vol

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     I   WindowsDeve  UDF    DVD-ROM     2893 MB  Healthy
  Volume 1     C   C_SYSTEM     NTFS   Partition     63 GB  Healthy    System
  Volume 2     D   D_DATA       NTFS   Partition    174 GB  Healthy    Pagefile

 DISKPART> create vdisk file=D:\Win8.vhd maximum 40000 type=expandable

   100 percent completed

 DiskPart successfully created the virtual disk file.

 DISKPART> select vdisk file=D:\Win8.vhd

 DiskPart successfully selected the virtual disk file.

 DISKPART> attach vdisk

   100 percent completed

 DiskPart successfully attached the virtual disk file.

 

12. Zamknąć linię komend.

13. Kliknąć Install now.

14. Gdy instalator zapyta o lokalizację instalacji systemu Windows 8, wybrać nowoutworzony dysk wirtualny (w przykładzie - dysk nr 1).

15. Po instalacji nowy bootloader umożliwi wybór pomiedzy Windows 7 a Windows Developer Preview.

 Windows 8 @ XP.net.pl >>;

Strona główna serwisu XP.net.pl >>;


Na podst. : własnych doświadczeń / informacji zawartych na innych stronach i forach
Wersja artykułu : 1.1
Ostatnia aktualizacja :
Wydanie oryginalne

Autor : GreGM @ 2011
Dodane przez : GreGM @ 2011

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl ? 2011 top"> ^Do góry^