Centrum informacji o Windows 7/Vista/XP/2000/2003/2008 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info


   

 
Windows 7 - migracja na SSD
Wstęp

Dyski SSD stają się coraz popularniejsze z powodu większej dostępności i lepszego stosunku pojemności do ceny. Ich zalety są oczywiste - brak ruchomych części mechanicznych, błyskawiczny czas dostępu, b.szybki transfer (szczególnie zauważalny dla losowych odczytów małych plików). Idealnie nadają się do nowoczesnych laptopów, gdzie procesor i pamięć są bardzo szybkie, a wąskim gardłem wciąż pozostaje dysk twardy.

W artykule opisano operację migracji systemu Windows 7 z dysku HDD na dysk SSD bez utraty jakichkolwiek ustawień, ale z zachowaniem wysokiej wydajności dysku SSD dzięki odpowiedniemu wyrównaniu partycji systemowej.

Oprogramowanie i elementy używane w operacji

Oprogramowanie używane w operacji:

 • Acronis True Image Home 2010
 • Mechanizm kopii zapasowej wbudowany w Windows 7
 • diskpart

Elementy używane w operacji:

 • Dysk systemowy 160GB z Windows 7
  • partycja C: o wielkości 60GB, zajmowane <40GB
  • partycja D: o wielkości 100GB, zajmowane <60GB
 • Dysk zewnętrzny USB 200GB (lub dodatkowe wolne miejsce ok.50GB na dysku systemowym)
  • partycja E: z wolnym miejscem 100GB+
 • Czysty dysk SSD o wielkości 160GB
  • tworzona partycja C: o wielkości 60GB
  • tworzona partycja D: o wielkości 100GB
 • Czysta płyta CD

Backup pełnego obrazu systemu

1. Aby wykonać kopię zapasową pełnego obrazu systemu należy przejść do panelu sterowania: Panel sterowania->System i bezpieczeństwo->Kopia zapasowa i przywracanie (Control Panel->System and Security->Backup and Restore).

2. Wpiąć dysk zewnętrzny USB (jeśli jest wystarczająca ilość miejsca na lokalnym dysku np. partycji D: można go wykorzystać zamiast dysku USB, jednak należy pamiętać, że potrzebna jest podwójna ilość jaką zajmie obraz systemu, gdyż będzie on konwertowany z VHD na format TIB).

3. Następnie kliknąć po lewej stronie Utwórz obraz systemu (Create a system image).

4. Zaznaczyć Na dysku twardym (On a hard disk), wybrać partycję E: z dysku zewnętrznego i kliknąć Dalej (Next).

5. Zostawić zaznaczoną tylko partycję systemową C: i kliknąć Dalej (Next).

6. Kliknąć przycisk Rozpocznij tworzenie kopii (Start backup) i poczekać aż proces zakończy się.

Konwersja na format Acronic True Image

1. Pobrać, zainstalować i uruchomić program Acronis True Image Home 2010 (http://www.acronis.com/homecomputing/download/).

2. Przejść do Tools & Utilities -> Convert Windows Backup.

3. Podać jako plik źródłowy obraz dysku VHD utworzony na partycji E: w katalogu WindowsImageBackup\<Nazwa komputera>\Backup <data>. Nazwa pliku to np. 5c320c8a-4d81-11df-a579-806e6f6e6963.vhd.

4. Podać jako miejsce docelowe np. partycję D:, plik o nazwie sysimage.tib.

5. Poczekać na utworzenie obrazu TIB.

6. Utworzyć płytę ratunkową Acronis True Image Rescue CD.

Instalacja "czystego" systemu Windows 7 na dysku SSD

1. Odłączyć wszystkie dyski zewnętrzne USB.

2. Podłączyć dysk SSD w miejsce dysku twardego, na którym znajduje się system operacyjny.

3. Uruchomić komputer z płyty instalacyjnej Windows 7 DVD.

4. Wybrać język, a następnie kliknąć Dalej (Next).

5. Wybrać opcję Napraw komputer (Repair your computer).

6. Zaznaczyć górną opcję Użyj narzędzi odzyskiwania, które mogą pomóc... (Use recovery tools that can help fix problems starting Windows) i kliknąć Dalej (Next).

7. Wybrać Wiersz polecenia (Command Prompt).

8. Wykonać kolejno komendy:

a. diskpart

b. list disk (powinien być tylko jeden dysk)

c. select disk 0 (wybór pierwszego i jedynego dysku)

d. clean (czyszczenie partycji na wybranym dysku)

e. create partition primary size=61440 align=1024 (utworzenie 1. partycji C: o rozmiarze ~60GB z wyrównaniem 1024 – wskazanym dla większości dysków SSD)

f. create partition primary align=1024 (utworzenie 2. partycji D: z pozostałym na dysku miejscem)

g. select partition 1 (wybór 1.partycji)

h. active (oznaczenie partycji jako aktywnej)

i. list partition (wypisanie partycji w celu weryfikacji)

j. exit

9. Zamknąć interfejs linii poleceń.

10. Kontynuować instalację i wybrać utworzoną partycję C: jako miejsce docelowe dla systemu Windows 7.

11. Po pomyślnej instalacji sformatować partycję D: i sprawdzić wydajność dysku SSD dla obu partycji np. za pomocą aplikacji CrystalDiskMark (http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html). Jeśli wszystko jest zgodne z oczekiwaniami, można przejść do przywracania obrazu poprzedniego systemu.

Przywracanie obrazu poprzedniego systemu Windows 7 na dysk SSD

1. Podłączyć w kieszeni zewnętrznej poprzedni dysk systemowy (lub przegrać obraz TIB na dysk USB, jeśli nie ma możliwości wymiany dysku w kieszeni USB; można wcześniej usunąć obraz VHD by zwolnić miejsce).

2. Uruchomić komputer z płyty Acronis True Image Rescue CD.

3. Wybrać opcję Restore.

4. Wskazać obraz źródłowy z partycji z plikiem sysimage.tib.

5. Wybrać lokalizację docelową: partition 1 / 60GB

6. Wybrać tylko NTFS/Volume C: (nie wybierać opcji MBR/Track 0).

7. Zweryfikować ustawione opcje: new location C:, primary, mark as Active

8. Kliknąć Restore it.

9. Poczekać na ukończenie procesu przywracania (może to zająć nawet kilka godzin).

10. Uruchomić ponownie komputer, tym razem już z dysku SSD.

11. Jeśli system Windows 7 nie chce wystartować, należy uruchomić z płyty instalacyjnej systemu Windows 7 opcję automatycznej naprawy startu, wykonując uprzednio kroki 1 - 6 z operacji Instalacja „czystego” systemu Windows 7 na dysku SSD, a następnie wybrać opcję Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania (Startup repair).

12. Poczekać na zakończenie automatycznej naprawy i kliknąć przycisk Zakończ (Finish).

13. Komputer powinien się zresetować, a system Windows 7 uruchomić poprawnie z dysku SSD (oczywiście znacznie szybciej niż z HDD).

14. Weryfikacji wyrównania partycji można dokonać za pomocą próbnej wersji programu Argus Monitor (http://www.argusmonitor.com/) – zakładka SMART -> okno Drive Information -> Partitions.

Optymalizacja systemu po migracji

I. Wyłączenie auto-defragmentacji

Po migracji należy wyłączyć funkcję automatycznej defragmentacji dysków, gdyż na dyskach SSD defragmentacja jest zbędna (a wręcz niewskazana, gdyż powoduje z czasem obniżenie wydajności dysku SSD):

1. Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Narzędzia systemowe -> Defragmentator dysków (Start -> All Programs -> Accessiories -> System Tools -> Disk Defragmenter).

2. Konfiguruj harmonogram... (Configure schedule...)

3. Odznaczyć opcję: Uruchom zgodnie z harmonogramem (Run on a schedule).

4. Nacisnąć przycisk OK.

5. Zweryfikować czy u góry widnieje napis: Zaplanowana defragmentacja jest wyłączona (Scheduled defragmentation is turned off).

6. Nacisnąć przycisk Zamknij (Close).


II. Wyłączenie indeksowania i superfetch [Opcjonalnie]

Niektórzy wyłączają też funkcję Indeksowania i technologię Superfetch, aczkolwiek nie zauważyłem negatywnego wpływu tych opcji na działanie systemu Windows 7 na dysku SSD (a chyba wręcz przeciwnie).


III. Włączenie obsługi funkcji TRIM

Bardzo ważną cechą z nich z punktu widzenia wydajności i żywotności dysku SSD jest obsługa funkcji TRIM, która umożliwia przekazanie do kontrolera dysku informacji o tym, czy dany plik faktycznie może zostać usunięty (fizycznie wymazany). Żeby zweryfikować czy ustawiona jest odpowiednia wartość należy (jako Administrator) wykonać komendę:

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

Jeśli wynik będzie: DisableDeleteNotify = 0, oznacza to, że Windows 7 włączył obsługę funkcji TRIM (wykrywając dysk SSD). Natomiast, żeby zweryfikować, czy dysk SSD obsługuje faktycznie tą funkcje, należy pobrać program CrystalDiskInfo.

Jeśli dysk obsługuje TRIM, a funkcja ta nie jest włączona w systemie, należy (jako Administrator) wykonać komendę:

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

Podsumowanie

W obecnych czasach można bezproblemowo dokonać migracji systemu na nowy dysk twardy (w tym także na dysk SSD) z wykorzystaniem funkcji obrazu systemu. Może to zaoszczędzić wiele cennych godzin instalowania rozmaitych programów czy gier, chyba że mamy w systemie "bałagan" lub tylko kilka-kilkanaście niedużych aplikacji, to lepiej zainstalować Windows 7 "od zera". Wtedy na pewno jeszcze bardziej docenimy szybkość nowego dysku SSD czy HDD.Windows 7 - Tips'n'tricks >>

Forum XP  : Subforum Windows 7 >>

Windows 7 @ XP.net.pl >>

Strona główna serwisu XP.net.pl >>


Na podst. : strony Your Beholder i własnych doświadczeń z operacji oraz używania Windows 7 na dysku SSD
Wersja artykułu : 1.1
Ostatnia aktualizacja :
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (25.07.2010)

Autor : GreGM © 2010
Dodane przez : GreGM © 2010

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2010 ^Do góry^