Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Problemy z dodatkiem Service Pack 2 dla Windows XP

Problemy z aplikacjami

Problemy z aplikacjami spowodowane są najczęściej przez dwie nowe funkcje dodane w dodatku Windows XP SP2 : Windows Firewall i DEP. Poniżej omówione zostaną sposoby radzenia sobie z niekompatybilnymi aplikacjami, oddzielnie dla problemów związanych z Windows Firewall i oddzielnie dla tych związanych z funkcją DEP. Wszystkim użytkownikom, którzy mają problemy z uruchamianiem pewnych aplikacji po instalacji dodatku XP SP2, zalecamy zapoznanie się z poniższym materiałem, gdyż może on okazać się pomocny w rozwiązywaniu Waszego problemu.
 

Problemy z DEP

Jeśli po instalacji dodatku XP SP2 program, który wcześniej działał poprawnie, kończy się błędem i pojawieniem okna dialogowego z informacją podobną do poniższej (odpowiednio w wersji ENG i PL):

Data Execution Prevention
--------------------------------------
A Windows security feature has detected a problem and closed this program.
Name : Nazwa aplikacji
Publisher : Wydawca aplikacji
Data Execution Prevention helps protect against damage from viruses or other security threats. How does it work?
Advanced | OK
--------------------------------------

Zapobieganie wykonywaniu danych
--------------------------------------
Funkcja zabezpieczająca systemu Windows wykryła problem i zamknęła ten program.
Nazwa : Nazwa aplikacji
Wydawca : Wydawca aplikacji
Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) ułatwia ochronę przed szkodami powodowanymi przez wirusy i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Jak to działa?
Zaawansowane | OK
--------------------------------------

oznacza to, że aplikacja próbowała wykonać kod z nieodpowiedniego miejsca w pamięci komputera. Aby naprawić ten błąd należy zainstalować aktualizację do aplikacji, a gdy ta nie jest dostępna, należy dodać aplikację na listę niekontrolowanych przez funkcję DEP.

Aby dodać aplikację na listę wyjątków funkcji DEP, przechodzimy do:

Mój Komputer->Właściwości->zakładka Zaawansowane->Wydajność->Ustawienia->zakładka Zapobieganie wykonywaniu danych (My Computer->Properties->Advanced->Performance->Settings->Data Execution Prevention)

i zaznaczamy opcję : Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej (Turn on DEP for all programs and services except for those I select), następnie kilkamy Dodaj (Add). W okienku dialogowym lokalizujemy aplikację sprawiającą problemy, wybieramy ją (plik .EXE), klikamy Otwórz (Open), Zastosuj (Apply) i OK. Po tej operacji do poprawnego działania, może być konieczne ponowne uruchomienie systemu Windows XP.


Lista popularnych aplikacji, które mogą sprawiać problemy pod Windows XP z dodatkiem SP2 :

Nazwa aplikacji Wersja Producent Typ procesora Uwagi
AOL Toolbar 1.13.2 AOL 32-bit / 64-bit (NX) Pasek informacji blokuje dostęp do okienek edycyjnych.
BlackICE 3.6 crj Internet Security Systems 64-bit (NX) Może pojawić się informacja o błędzie STOP, która spowoduje zamknięcie aplikacji.
BootSkin *.* Stardock 32-bit / 64-bit (NX) Po ponownym uruchomieniu systemu podczas instalacji dodatku XP SP2 pojawia się komunikat o błędzie STOP. Należy wyłączyć program BootSkin przed instalacją dodatku SP2!
eTrust EZ Armor 1 Computer Associates 64-bit (NX) EZ Firewall powoduje błąd STOP podczas instalacji.
Kaspersky Anti-Virus  (wersja niemiecka) 5 Kaspersky Labs 64-bit (NX) Nie działa skanowanie w czasie rzeczywistym.
Live Motion 1 Adobe 32-bit / 64-bit (NX) Program wyświetla różne komunikaty o błędach, które uniemożliwiają normalne użytkowanie.
MPEGcraft DVD *.* Canopus 32-bit / 64-bit (NX) Podczas zapisywania pliku MPEG pojawia się komunikat o błędzie i plik nie zostaje zapisany.
NBA LIVE 2000 1 Electronic Arts 32-bit / 64-bit (NX) Gra nie uruchamia się na niektórych konfiguracjach.
NOD32 for Microsoft Windows 6.09 Eset 64-bit (NX) Po uruchomieniu tego programu tracona jest cała łączność sieciowa.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 32-bit / 64-bit (NX) Norman Personal Firewall Assistant nie uruchamia się. Mogą także wystąpić problemy z pulpitem.
Norton AntiVirus 2003 Symantec 32-bit / 64-bit (NX) Podczas uruchamiania systemu Zaplanowane zadania w Norton AntiVirus 2003 nie włączają automatycznego skanowania.
Norton SystemWorks 2004 - GoBack32 2003
2004
Symantec 64-bit (NX) Po instalacji tego programu otrzymamy komunikat o błędzie DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL przy każdym starcie komputera.
OmniPage Pro 11 ScanSoft 32-bit / 64-bit (NX) Podczas odinstalowywania aplikacji instalator nie może ukończyć pracy.
Outpost Firewall 2.1 Agnitum 32-bit / 64-bit (NX) Po uruchomieniu tego programu można otrzymać komunikat o błędzie STOP. Konieczne będzie wówczas ponowne uruchomienie komputera.
Pinnacle Studio 9 Pinnacle Systems 64-bit (NX) Po instalacji tego programu przy każdorazowym odwołaniu do pliku MPEG występuje błąd DEP.
Rational ClearCase 2003 IBM 32-bit / 64-bit (NX) Po ponownym uruchomieniu systemu podczas instalacji dodatku XP SP2 pojawia się komunikat o błędzie STOP.
Style XP 2 TGTSoft 32-bit / 64-bit (NX) W celu rozwiązania problemów należy pobrać nowszą wersję programu.
Virtual PC 2004 Microsoft 32-bit / 64-bit (NX) Po załadowaniu obrazu systemu Windows XP SP2 możliwe jest otrzymanie komunikatu o błędzie po wpisaniu cmd w pasku adresu.
WinRoute Pro 4.25 Kerio 32-bit / 64-bit (NX) Po uruchomieniu programu pojawia się komunikat o błędzie wskazujący na stronę kerio.com.
WordPerfect Office 11 Corel 32-bit / 64-bit (NX) WordPerfect Office Update nie może zaktualizować programu.
Yahoo Instant Messenger 6 Yahoo 32-bit / 64-bit (NX) Nie można pobrać i zainstalować Yahoo Instant Messenger poprzez kontrolki ActiveX firmy Yahoo.
ZoneAlarm 3.7
4
4.5x
Zone Labs 64-bit (NX) Podczas instalacji lub użytkowania pojawia się błąd STOP.
ZoneAlarm 5.0.590 Zone Labs 32-bit / 64-bit (NX) Przy próbie usunięcia programu ZoneAlarm, pojawia się błąd STOP lub komputer restartuje się samoczynnie.

Objaśnienia :

1) Typ procesora : 32-bit lub 64-bit (NX) - oznacza, że problem występuje tylko na danym rodzaju procesorze. Prawie wszyscy użytkownicy systemu Windows XP mają obecnie komputery z procesorem 32-bitowym. Na te droższe 64-bitowe (np. AMD Athlon 64) z technologią NX (=No Execute) mogą pozwolić sobie tylko nieliczni.

2) Wersja : *.* - dotyczy wszystkich wersji aplikacji.

 

Problemy z Windows Firewall

Po instalacji dodatku XP SP2 usługa zapory, która teraz nosi nazwę Zapora systemu Windows, jest domyślnie włączona i blokuje ruch przychodzący z zewnątrz (zamyka nieużywane porty). Niektóre aplikacje do poprawnej pracy wymagają otwarcia pewnych portów. Zazwyczaj zapora sama wykrywa aplikacje, które chcą nasłuchiwać na poszczególnych portach i wyświetla komunikat podobny do poniższego:

W powyższym przykładzie wykorzystano popularną aplikację BitTorrent służącą do wymiany plików w sieci P2P Torrent. Aby aplikacja otrzymała zezwolenie na otwarcie wymaganych do poprawnej pracy portów, klikamy na Odblokuj (Unblock). Wówczas zapora automatycznie doda aplikację BitTorrent (btdownloadgui.exe) na listę wyjątków.
Jeśli natomiast nie jesteśmy pewni co do pochodzenia aplikacji, która próbuje nasłuchiwać na pewnych portach (nieznana aplikacja w polu Nazwa) możemy kliknąć Zapytaj mnie później lub Blokuj nadal. W pierwszym przypadku zapora tymczasowo zablokuje aplikację, ale zapyta nas ponownie czy zezwolić na otwarcie portów dla niej, gdy ta będzie się łączyć z siecią następnym razem. Z kolei kliknięcie na przycisku Blokuj nadal zabroni dostępu z zewnątrz do aplikacji przy każdym następnej próbie.


Lista wyjątków : lista aplikacji, którym odpowiednie porty są otwierane automatycznie
(ale tylko w razie potrzeby)

Oczywiście, jeśli uznamy pewnego dnia, że dłużej nie będziemy korzystać z odblokowanej wcześniej aplikacji, powinniśmy usunąć ją ręcznie z listy wyjątków zapory, wybierając ją myszą, a następnie klikając Usuń (Delete). Aby przejść do listy wyjątków należy przejść do Panelu sterowania -> Zapora systemu Windows -> zakładka Wyjątki (Control Panel -> Windows Firewall -> Exceptions).

Niestety może zdarzyć się sytuacja (choć raczej rzadka), że zapora systemu Windows nie wykryje poprawnie aplikacji, która chce nawiązać łączność na danym porcie - wówczas sami powinniśmy dodać aplikację, która sprawia problemy (nie działa poprawnie) po instalacji XP SP2, na listę wyjątków zapory. W tym celu przechodzimy do Panelu sterowania -> Zapora systemu Windows -> zakładka Wyjątki (Control Panel -> Windows Firewall -> Exceptions), a następnie klikamy przycisk Dodaj program... (Add program...) i wybieramy z listy program, który chcemy odblokować. Jeśli aplikacji nie ma bezpośrednio na liście, klikamy Przeglądaj... (Browse...) i lokalizujemy program (plik .EXE) na dysku twardym. Po wybraniu programu klikamy OK.

Jeśli samo dodanie aplikacji do listy wyjątków nie rozwiąże problemu, konieczne może być ręczne otwarcie konkretnych portów, z których korzysta aplikacji do łączenia się z Internetem. Aby otworzyć port przechodzimy do Panelu sterowania -> Zapora systemu Windows -> zakładka Wyjątki (Control Panel -> Windows Firewall -> Exceptions), a następnie klikamy przycisk Dodaj port... (Add port...) i wpisujemy nazwę (np. Mój port) oraz numer portu, który chcemy odblokować (np. 21). Musimy także wybrać rodzaj portu (TCP lub UDP), który należy odblokować - zależy to od samej aplikacji, czy korzysta z portów TCP czy UDP. Najlepiej sprawdzić to w dokumentacji, jak też numery portów, których aplikacja wymaga do poprawnego działania. Jeśli danej aplikacji (np. gry FPP) używamy tylko w naszej sieci lokalnej (LAN) możemy zmienić zakres dostępności portów klikając na Zmień zakres... (Change scope...) i wybierając Tylko moja sieć (podsieć) (Only my network (Subnet)). Wówczas port będzie zamknięty dla świata zewnętrznego, co w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo.


Lista popularnych aplikacji, które mogą sprawiać problemy z nową Zaporą systemu Windows :

Nazwa aplikacji Producent Porty Uwagi
Backup Exec 9
/ 9.1.4691
Veritas 10000
/ Patrz w dokumentacji.
Konieczne w celu wykonania kopii zapasowej klienta z serwera.
/ Konieczne w celu wykonania kopii zapasowej klienta z systemem Windows XP SP2.
Chess Advantage III: Lego Chess Encore Patrz w dokumentacji. Konieczne do gry sieciowej.
Cute FTP 5.0 XP GlobalSCAPE 21 lub serwer FTP Konieczne w celu podłączenia do komputera z Windows XP SP2.
Need for Speed:
Hot Pursuit 2
EA Games Patrz w dokumentacji. Konieczne do gry sieciowej.

SQL 2000a

Microsoft 1433 i 1434 Konieczne w celu ustanowienia połączenia z komputerem zdalnym.
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.0 Symantec Udostępnianie plików i drukarek (File and Printer Sharing) : UDP 137, 138; TCP 139, 445. Konieczne w celu zainstalowania klienta.
Symantec AntiVirus Corporate 9.0 Symantec Patrz w dokumentacji. Konieczne do wysłania do klienta zaktualizowanych definicji wirusów i przeskanowania komputera.
Star Trek StarFleet Command III 1.0 Activision Patrz w dokumentacji. Konieczne do gry sieciowej.
Unreal Tournament: Game of the Year Edition Atari Patrz w dokumentacji. Konieczne do gry sieciowej.
Unreal Tournament 2003 Atari Patrz w dokumentacji. Konieczne do gry sieciowej.

 

Problemy z dodatkiem XP SP2

Jeśli napotkałeś jakiekolwiek problemy podczas instalacji dodatku Service Pack 2 lub podczas jego użytkowania możesz opisać swój problem na naszym Forum XP lub zgłosić go bezpośrednio do redakcji (xp@xp.net.pl).
Microsoft udostępnił już listę programów oraz sterowników, które mogą nie działać poprawnie lub działać niestabilnie po instalacji dodatku Service Pack 2:

Lista programów, które mogą stracić swoją funkcjonalność po instalacji XP SP2 (ENG)
Lista programów, które mogą nie działać poprawnie do instalacji XP SP2 (ENG)
Lista sterowników, które mogą sprawić problemy ze stabilnością pod XP SP2 (ENG)

 


Specjalna strona o Windows XP SP2 >>

Forum XP  : Specjalny wątek dotyczący Windows XP SP2 >>

Strona główna serwisu XP.net.pl >>


Na podst. : materiałów dostępnych na witrynie www.microsoft.com oraz własnych doświadczeń z używania XP SP2
Wersja artykułu : 1.2
Ostatnia aktualizacja : 08.12.2005
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (20.08.2004)

Autor : GreGM © 2004
Dodane przez : GreGM © 2004

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2004 ^Do góry^