Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Windows Server 2003 jako system codziennego użytku... (2)


Nagrywanie płyt + skanowanie + fotografia cyfrowa

Dalsze modyfikacje dotyczą włączenia obsługi nagrywarek oraz skanerów i aparatów cyfrowych (jak w Windows XP).

W celu włączenia usługi wypalania płyt kliknij na Menu Start->Programs->Administrative Tools->Services-> przejdź do usługi IMAPI CD-burning COM Service ->kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, a potem -> Properties -> w typie rozruchu Startup Type wybierz Automatic zamiast Disabled-> kliknij Apply. Następnie na przycisk Start, a potem OK. Analogicznie dla usługi Windows Image Acquisition (WIA),z tym że w celu zainstalowania sterowników skanera/aparatu należy zrestartować system.

Interfejs graficzny...

Niektórym użytkownikom zapewne brakuje znanego z Windows XP interfejsu LUNA. Jest on domyślnie wyłączony ze względów wydajności (zabiera nieco zasobów). Aby go uaktywnić :

Klliknij na Start->Programs->Administrative Tools->Services-> przejdź do usługi Themes ->kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, a potem -> Properties -> w typie rozruchu Startup Type wybierz Automatic zamiast Disabled-> kliknij Apply. Następnie na przycisk Start, a potem OK.

Warto jeszcze stworzyć sobie możliwość stosowania nie tylko domyślnych styli wizualnych Microsoftu, ale także innych, dostępnych w sieci (np. z Windows Longhorn). W tym celu należy pobrać narzędzie UX Theme Patcher dla Windows 2003:

UX Theme Patcher dla Windows 2003

Aby uaktywnić wszystkie wodotryski interfejsu graficznego (animacje itp.) kliknij prawym przyciskiem myszy na My Computer -> Properties -> zakładka Advanced -> Prefromance -> przycisk Settings -> wybierz Adjust for best appearance lub samemu wybierz dowolne opcje wg własnych upodobań.


Pulpit Windows 2003 ze stylem wizualnym Longhorn

Nietrudno zauważyć, że po powyższych zabiegach dalej bez stylu pozostaje okienko uruchamiania i zamykania systemu. Aby temu zaradzić należy ustawić styl, którego chcemy używać. Teraz uruchamiamy regedit i przechodzimy do gałęzi:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager]

Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy na ThemeManager i wybierz Export, a następnie zapisz plik REG w dowolnej lokalizacji. Edytuj zapisany wcześniej plik zmieniając

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager]
na
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager]
Zapisz plik i dodaj do rejestru.
Być może konieczne będzie ponowne wykonanie tej procedury po zmianie stylu na inny.
 

Instalacja DirectX 9.0a

Warto zainstalować najnowszy pakiet sterowników DirectX w wersji 9.0a. Dokonamy tego używając instalatora sieciowego (ściągane są wybiórcze pliki) lub wersji dystrybucyjnej (wszystkie pliki):

DirectX 9.0a WebSetup
DirectX 9.0a Redistributable (31MB)
 

Strony WWW w Internet Explorer / problemy z Javą

Jeśli na stronach internetowych nie działają Ci aplikacje napisane w Javie np. chaty, należy zainstalować Microsoft Java Virtual Machine (build 3809):

MS Java VM 3809 (5MB)
MS Java VM

Jeśli nadal niektóre elementy stron internetowych nie wyświetlają się poprawnie to należy zmniejszyć nieco poziom zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer przechodząc do IE -> Tools -> Internet Options > zakładka Security -> wybrać strefę Internet -> ustawić suwak poziomu zabezpieczeń na Medium zamiast domyślnego High (konieczne może się okazać wcześniejsze kliknięcie na przycisku Default Level).
 

Dodawanie nowych użytkowników

1. Klikamy na Start -> Run -> wpisujemy Control Userpasswords2. Powinno pojawić się okienko zarządzania użytkownikami podobne do tego z Windows 2000/XP. Tam normalnie dodajemy użytkownika klikając Add, wpisać dane i kliknąć Next, podać hasło dla użytkownika, Next, a na ostatnim ekranie wybrać grupę przynależności tworzonego użytkownika (Other->Administrators) i kliknąć Finish.

Plik REG : Dodaj ikonę User Accounts  do Panelu sterowania

2. (Inny sposób) Kliknij na Start -> Run -> wpisz lusrmgr.msc. Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy na Users -> New User. Utwórz dla siebie nowe konto wpisując dane i klikając OK. Kliknij teraz dwa razy na nowo utworzonym koncie i wybierz zakładkę Member of -> kliknij Add -> Advanced > Find Now -> kliknij dwa razy na Administrators -> 2 x OK. Zamknij okno zarządzania użytkownikami i spróbuj zalogować się jako ktoś inny niż Administrator.
 

Automatyczne logowanie do systemu

Klikamy na Start -> Run -> wpisujemy Control Userpasswords2. Podświetlamy (wybieramy) użytkownika, który ma być automatycznie logowany, a następnie odznaczamy Users must enter a user name and password to use this computer i kilkamy Apply. Pojawi się okienko z monitem o wpisanie hasła; wpisujemy hasło wybranego wcześniej użytkownika i klikamy OK. Teraz auto-logowanie powinno działać poprawnie.
 

Wyłączanie okienka Shutdown Event Tracker

Denerwujące dla wielu osób będzie również wyświetlany przy każdym zamykaniu systemu Shutdown Event Tracker. W celu jego wyłączenia należy przejść do Menu Start->Run i wpisać gpedit.msc. Następnie przechodzimy do Local Computer Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> klikamy dwa razy na Display Shutdown Event Tracker i wybieramy Disabled. Następnie OK.


Znane z Windows 2000 Professional okienko wyłączania systemu

Wyłączenie wymagania wciśnięcia kombinacji CTRL+ALT+DEL...

Przejdź do Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy-> Local Policies -> Security Options -> znajdź Interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL, kliknij dwa razy i zaznacz Enabled.
 

Wyłączenie raportowania o błędach

Przejdź do My Computer -> Properties -> zakładka Advanced -> Error Reporting -> Disable Error Reporting -> zaznacz But notify me when critical errors occur.
 

Brak przycisku Shutdown na ekranie logowania

Przejdź do Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy-> Local Policies -> Security Options -> znajdź Shutdown: Allow system to be shut down without having to logon, kliknij dwa razy i zaznacz Enabled, potem OK.

Uaktywnianie System Restore (Przywracanie systemu)...

Systemowi Windows 2003 jako stacji roboczej brakuje jeszcze niestety b. przydatnego narzędzia służącego do przywracania systemu do poprzedniego stanu - System Restore. Nie oznacza to jednak, że nie można go zainstalować... Potrzebna będzie do tego instalacyjna płyta Windows XP CD z Service Pack 1 (lub bez).

Najpierw należy znaleźć plik sr.inf i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Install (Instaluj). Jeśli masz zainstalowane Windows XP na innej partycji/komputerze sieciowym możesz wykonać to bezpośrednio stamtąd, natomiast jeśli dysponujesz tylko płytą instalacyjną Windows XP CD, rozpakuj plik sr.inf z archiwum X:\i386\sr.in_ (np. używając Total Commander), a dopiero potem kliknij Install.
Instalator zapyta teraz o lokalizację plików koniecznych do instalacji - należy wskazać na Windows XP CD, a przy zapytaniu o restart odpowiedzieć twierdząco.

Po ponownym uruchomieniu systemu pojawia się okienko Service Control Manager, mówiące nam, że przynajmniej jedna z usług nie może być uruchomiona (błąd 1068). Błąd oznacza, że system nie może uruchomić usługi, w tym przypadku jako usługę sieciową - Network Service.

Wynika z tego, że  sr.inf nie zarejestrował usługi System Restore jako usługę sieciową. Uruchamiamy w tym celu regedit.exe i przechodzimy do gałęzi:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost]

Klikamy dwukrotnie na kluczu netsvcs i dodajemy na końcu ciąg SRService. Można również pobrać plik HKLM_netsvcs.REG i zimportować go, jednak ponieważ jest to klucz o wartościach binarnych, lepiej wykonać całą procedurę ręcznie.
Teraz musimy ponownie uruchomić komputer, ale nie powinniśmy już otrzymać komunikatu o błędzie. Otwieramy System Restore, wpisując w Start Menu -> Run (Menu Start->Uruchom) %systemroot%\system32\Restore\rstrui.exe i możemy z niego korzystać na tej samej zasadzie co w Windows XP.

Download: Sr.inf
Download: HKLM_netsvcs.REG

Tweak UI dla Windows 2003

Jeśli znasz narzędzie TweakUI z Windows 2000/XP to analogiczny programik istnieje w wersji dla Windows 2003. Poniżej link do progamu oraz plik REG dodający ikonę TweakUI do Panelu Sterowania:

TweakUI dla Windows 2003 (0,4MB)
Plik REG : Dodaj ikone TweakUI do Panelu sterowania

 

Następna strona (3) >>

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^