Centrum informacji o Windows XP/2000/2003/Vista - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 
Optymalizacja wydajności
Windows Vista 

Wstęp

Artykuł przedstawia różne możliwości optymalizacji pracy systemu Windows Vista. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby opisane tutaj zmiany były bezpieczne autor oraz serwis Windows eXPerience Vortal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zastosowania opisanych tutaj zmian. Aby większość zmian odniosła skutek należy uruchomić ponownie komputer.

PS. Testowy komputer po wprowadzeniu wszystkich opisanych tweaków działał w pełni stabilnie i funkcjonalnie.


1. Optymalizacja usług systemowych (services).

Przechodzimy do Start -> Run: services.msc
bądź:  Control Panel -> (Classic View) -> Administrative Tools -> Services

Nastęnie wyłączamy wymienione poniżej (tylko!) usługi klikając na nie podwójnie lewym klawiszem myszki  i zmieniając Startup Type na Disable (całkowicie wyłączona) bądź ustawiając na ręczne (Manual) uruchamianie.

I. Usługi niemające większego wpływu na bezpieczeństwo systemu:


- Bluetooth Support Service - Usługa wykorzystywana tylko podczas korzystania z technologii Bluetooth
- Computer browser - Usługę wyłączamy, gdy nie jesteśmy podłączeni do sieci LAN
- Cryptographic Services - Usługa zapewniająca działanie usług podrzędnych, które są wykorzystywane do ochrony danych i zarządzania certyfikatami
- Diagnostic Policy Service - Usługa odpowiedzialna za diagnostykę pojawiających się błędów w systemie
- Diagnostic System Host - jw.
- Fax - Usługę wyłączamy, gdy nie korzystamy z drukarki bądź faxu
- IKE and AuthIP IPSec keying modules - Usługa wykorzystywana do zaawansowanej obsługi VPN, dla przeciętnego użytkownika mało przydatna
- Infrared monitor service - Usługa wykorzystywana tylko podczas korzystania z połączeń poprzez podczerwień (IRDA) z urządzeniami typu telefon komórkowy czy pilot
- Internet connection sharing - Usługa umożliwiająca udostępnianie połączenia internetowego w sieci domowej bądź firmie
- IP Helper - Usługa, która umożliwia korzystanie z protokołu IPv6 (obecnie protokół jest dopiero w początkowej fazie rozwoju)
- Multimedia Class Sheduler - Usługa nadająca większy priorytet aplikacjom multimedialnym podczas ich pracy (wykorzystywane głównie w komputerach z serii Media Center). Jej wyłączenie spowoduje, że wszystkie aplikacje będą miały nadany ten sam priorytet. UWAGA - u niektórych może to spowodować wyłączenie dźwięku w systemie
- Offline files - Usługa, która umożliwia przeglądanie witryn internetowych, gdy komputer nie jest podłączony do sieci
- Print spooler - Usługę wyłączamy, gdy nie korzystamy z drukarki bądź faxu
- ReadyBoost - Usługa umożliwiająca wykorzystanie zewnętrznej pamięci typu Flash (karty SD, pamięci USB) jako dodatkowej pamięci systemowej. Warto zastosować tą technologię jeżeli posiadamy stosowną pamięć zewnętrzną oraz mało (256MB bądź mniej) pamięci RAM. Gdy posiadamy 512MB bądź więcej pamięci RAM odradzam stosowanie tej technologii, system zamiast przyspieszyć w większości wypadków zwolni
- Remote registry - Usługa umożliwiająca zdalną edycję systemowego rejestru
- Routing and remote access  - Usługę wyłączamy, gdy nie łączymy się zdalnie z tym komputerem, bądź nie korzystamy z zaawansowanych usług routujących
- Secondary logon - Wyłączenie tej usługi uniemożliwi zalogowanie się do systemu jednocześnie drugiemu użytkownikowi
- Server - Usługę można wyłączyć gdy nieudostępniamy zasobów (np. Shared Folders) w sieci
- Software Licensing - Usługa, która umożliwia pobieranie, instalację oraz sprawdzanie licencji dla systemu Windows i jego aplikacji. Aktualnie funkcja ta jest wykorzystywana przez bardzo niewielką ilość aplikacji, można ją spokojnie wyłączyć. UWAGA! Wyłączenie tej usługi może powodować problemy z dostępem do Panelu Sterowania
- SSDP Discovery - Usługa wykorzystywana podczas pracy z urządzeniami kompatybilnymi z Universal Plug'n'Play (aktualnie takich urządzeń jest bardzo mało, głównie routery WiFi)
- Tablet PC Input service - Usługa przydatna jedynie użytkownikom korzystającym z Tablet PC, które w Polsce są bardzo mało popularne
- TCP/IP NetBios helper - Zapewnia obsługę NetBios w sieci (NetBios nie jest niezbędne do pracy w sieci)
- UPnP Device Host - Usługa wykorzystywana podczas pracy z urządzeniami kompatybilnymi z Universal Plug'n'Play (aktualnie takich urządzeń jest bardzo mało, głównie routery WiFi)
- Web Client - Usługa wykorzystywana głównie przez systemy portalowe Microsoft
- Windows Error Reporting Service - Usługa odpowiedzialna za raportowaniem błędów w systemie, po jej wyłączeniu nadal będziemy otrzymywać komunikaty o błędach, lecz nie będą one wysyłane do Microsoftu
- Windows Search - Indeksuje pliki, dokumenty itp. co umożliwia ich szybkie wyszukiwanie
- Windows Time - Usługa odpowiedzialna za synchronizację czasu na naszym komputerze z serwerami  czasu w sieci
- WLAN AutoConfig - Usługa wykorzystywana podczas podłączania się do sieci bezprzewodowych

II. Usługi mające wpływ na poziom bezpieczeństwa systemu:


- Parental Controls - Usługa, która umożliwia kontrolę rodzicielską w systemie
- Security CenterMonitoruje ustawienia bezpieczeństwa w systemie
- Windows Defender - Skanuje system w poszukiwaniu wirusów, spyware itp.
- Windows Firewall - Chroni komputer przed atakami z zewnątrz
- Windows Update - Pobiera aktualizacje dla systemu

 


2. Wyłączamy przywracanie systemu (system restore).
 • Wyłączenie tego elementu spowoduje brak możliwości przywrócenia systemu po jego awarii do stanu sprzed jej wystąpienia

Przechodzimy do: Control Panel -> System -> Advanced System Settings -> System Protection


Odznaczamy wszystkie dyskie twarde.

 


3. Wyłączamy niektóre efekty graficzne:

Przechodzimy do: Control Panel -> System -> Advanced System Settings -> Advanced -> Performance -> Settings

Odznaczamy:
- Fade or slide menus into view
- Fade or slide tooltips into view
- show shadows under menus
- Show translucent selection rectangle
- Slide open combo boxes
- Use a background image for each folder type

 


4. Wyłączamy User Account Control (UAC)
 • Moduł ograniczający możliwości instalacji i uruchomienia niektórych aplikacji

Przechodzimy do: Start -> Run -> wpisujemy secpol.msc ->  Security Settings -> Local Policies -> Secuirty Options


Na każdym z modułów:

 • User Account Control: Behaviour of the elevation prompt for administrator in Admin Approval Mode
 • User Account Control: Behaviour of the elevation prompt for standard users

Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Properties
Zaznaczamy Prompt for credentials

 


5. Wyłączamy Application Compatibility Assistant
 • Moduł sprawdzający, czy dana aplikacja będzie poprawnie współpracować z systemem

Przechodzimy do: Start -> Run -> wpisujemy gpedit.msc -> Local Computer Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Application Compatibility

Na każdym z modułów:

 • Turn Off Application Compatilibty Engine
 • Turn Off Program Compatibility Assistant
 • Turn Off Program Compatibility Wizard

Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Properties
Zaznaczamy Enabled

 


6. Wyłączamy całkowicie Windows Security Center

 • Wyłączenie tego modułu spowoduje brak informacji o poziomie bezpieczeństwa w systemie

Przechodzimy do: Start -> Run: wpisujemy: cmd
Wpisujemy: cd\
Wpisujemy: cd windows\system32
Wpisujemy: takeown /f wscapi.dll
Wpisujemy: takeown /f wscsvc.dll
Wpisujemy: takeown /f wscui.cpl

Poprzez dowolny eksplorator plików (np. Windows Explorer) przechodzimy do katalogu Windows\System32.

Odnajdujemy plik wscapi.dll po czym klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do:
Properties -> Security -> Edit -> "Administrators" i nadajemy pełne prawa temu plikowi (zaznaczamy Full Access) dla danego użytkownika (czyli dla siebie, nie dla systemu).


Tak samo postępujemy w przypadku plików wscsvc.dll oraz wscui.cpl

Teraz zmieniamy rozszerzenia wymienionych wcześniej trzech plików na ".bak"

Usługę Security Center ustawiamy na Disabled i wyłączamy ją.

 


7. Wyłączamy Data Execution Prevention
 • Wyłączenie tego modułu teoretycznie naraża komputer na ataki z zewnątrz

Przechodzimy do: Start -> Programs -> Accessories -> klikamy prawym przyciskiem myszy na "Command Prompt" -> wybieramy "Run as Administrator"


Następnie wpisujemy: bcdedit.exe /set {current} nx alwaysoff


Jeżeli wszystko wpisaliśmy poprawnie otrzymamy komunikat "Operation Completed Successfully"

 


8. Wyłączamy Windows Sidebar

Klikamy prawym przyciskiem myszy na Windows Sidebar -> Properties -> odznaczamy Start Sidebar when Windows Starts

W ten sam sposób możemy spowrotem włączyć Windows Sidebar

 


9. Wyłączamy ograniczenie przepustowości łącza

Przechodzimy do Group Policy Obejct Editor: Start -> Run -> wpisujemy gpedit.msc ->Local Computer Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Schedule -> klikamy prawym przyciskiem myszy na Limit reservable bandwidth -> Properties -> zaznaczamy Disabled

 


10. Włączamy czyszczenie pliku wymiany przy każdym wyłączaniu systemu

 • Włączenie tego modułu spowolni wyłączanie systemu, ale przyspieszy działanie systemu po kolejnym uruchomieniu

Przechodzimy do: Start -> Run -> wpisujemy secpol.msc ->  Security Settings -> Local Policies -> Secuirty Options


Na module:

 • Shutdown: Clear virtual memory pagefile

Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Properties
Zaznaczamy Enabled

 


Skomentuj artykuł na forum ... >>

Specjalna strona o Windows Vista >>


Na podst. : własnych doświadczeń z używania systemu Windows Vista
Wersja artykułu : 1.0
Ostatnia aktualizacja : 19.09.2006
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (19.09.2006)

Imperator © 2006
 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2006 ^Do góry^