Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Tips'n'Tricks W2K
Przezroczyste okna ???

1. Ściągnąć TransX'a.

2. Rozpakować zipem.

3. Na początek (przykład) uruchomić notepad'a.

4. Uruchomić TransX'a z parameterm:

transx notepad -alpha128 (gdzie alpha to wartość określająca przezroczystość, nazwa notepad to nazwa aplikacji, w krórej chcemy zastosować ten efekt)

Inne przykłady:

transx all -alpha92 =>wszystkie okna stają się przezroczste

transx notepad -notrans =>usunięcie przezroczystości

transx notepad -notop =>przezroczysty notatnik

Uzupełnianie Nazw Plików i Katalogów

Funkcja ta pozwala na uzupełnienia pełnej nazwy pliku lub katalogu po wprowadzeniu dwóch kombinacji (CTRL+D dla katalogów, CTRL+F dla plików). Wpisz kilka pierwszych znaków jakiegoś pliku, potem naciśnij CTRL+F i zaczniesz przełączać się pomiędzy plikami zaczynającymi się od wpisanych wcześniej znaków.
Naciśnij CTRL+D i zaczniesz przełączać się pomiędzy wszystkimi podkatalogami, rozpoczynającymi się od wpisanych wcześniej znaków i znajdującymi się w bieżącym katalogu.
Aby przełączać listę w odwrotnej kolejności, naciśnij dodatkowo SHIFT. W celu włączenia uzupełnienia w menu Uruchom... (Run...) wpisz cmd /f:on.
Aby włączyć Uzupełnianie nazw katalogów i plików dla wszystkich sesji wiersza poleceń:
Kliknij Start, dalej Programs, przejdź do Accessories, kliknij prawym klawiszem Command Prompt i wybierz Properties. W Target wpisz: %SystemRoot%\system32\cmd.exe /f:on lub użyj Tweak UI 2000. Skróty klawiarurowe w Command Prompt:

Skróty klawiszowe w Command Prompt

F1: Powtarza kolejno (znak po znaku) wpisywane znaki w ostatnio wprowadzonym wierszu poleceń.

F2: Wyświetla komunikat, proszący o podanie znaku (miejsca), do którego ostatnio wprowadzony ciąg znaków ma zostać skopiowany.

F3: Powtarza ostatni wpis wiersza poleceń.

F4: Wyświetla kominikat proszący użytkownika o podanie znaku, do którego ostatnio wprowadzony ciąg znaków ma zostać skasowany.

F5: Cofa się do poprzedniego zapisu w wierszu poleceń.

F6: Działa jak CTRL+Z (^z).

F7: Pokazuje menu z historią zapisów w wierszu poleceń.

F8: Przełącza pomiędzy wcześniej wprowadzonymi poleceniami (rozpoczynając od najczęściej używanych).

F9: Wyświetla komunikat, proszący użytkownika o podanie numeru linii poleceń, gdzie 0 to polecenie wprowadzone jako pierwsze.

 

Indexing Service

Przyspiesz wyszukiwanie usługą indeksowania. Włączenie Indexing Service przyspiesza wszystkie wyszukiwania poprzez stworzenie indeksu plików i folderów na komputerze. Jest to szczególnie przydatne jeśli często przeszukujesz swoje dyski i jeśli masz b.dużo plików. Aby włączyć tę usługę, kliknij na Start, Search i wybierz Files or Folders. Kliknij Search Options. Następnie kliknij Indexing Service na dole Search Options aby otworzyć okno Indexing Service, potem Yes i gotowe.
 

System wieloprocesorowy

W Control Panel kliknij System, wybierz zakładkę Hardware, a następnie wybierz przycisk Device Manager ==>>Computer (Standard PC) ==> Driver ==>Update Driver.
Wybierz "Display a known list of Drivers for this device so that I can choose a specific Driver." Next. Wybierz "Show all hardware of this device class."
Wybierz Driver, który odpowiada nowej konfiguracji, multiprocessor lub uniprocessor. Kliknij przycisk Next. Sprawdź, czy kreator pokazuje poprawną konfigurację, a następnie kliknij przycisk Next.

"Automatyczna mysz"


Jeśli chcesz, aby twoja mysz automatycznie najeżdżała na defaultowy przycisk w pojawiających się oknach dialogowych, to zrób tak: Control Panel->Mouse->Zakładka Motion-> Zaznach opcję: Snap to default - "Move mouse to..."
 

"AT" jak w Linuxie...

Komenda AT wyświetla listę zaplanowanych poleceń lub planuje wykonanie poleceń i uruchomienie programów na komputerze o określonej godzinie i w określonym dniu. Aby można było używać polecenia at, musi być uruchomiona usługa Harmonogram.

at [\\nazwa_komputera] [[identyfikator_id] [/delete] | /delete [/yes]]

at [\\nazwa_komputera] czas [/interactive] [/every:date[,...] | /next:data[,...]] polecenie

Parametry

brak - Polecenie at używane bez parametrów wyświetla listę zaplanowanych poleceń.

\\nazwa_komputera

Określa komputer zdalny. Jeśli ten parametr jest pominięty, polecenia są planowane na komputerze lokalnym.

identyfikator_id

Określa numer identyfikacyjny (id) przypisany do zaplanowanego polecenia.

/delete

Anuluje zaplanowane polecenie. Jeśli parametr identyfikator_id jest pominięty, wszystkie zaplanowane na komputerze polecenia są anulowane.

/yes

Wymusza odpowiedź twierdzącą na wszystkie kwerendy z systemu podczas usuwania zaplanowanych zdarzeń.

godzina

Określa godzinę wykonania polecenia. Godziny są wyrażane w formacie godziny:minuty w notacji 24-godzinnej (00:00 [północ] do 23:59).

/interactive

Zezwala, aby zadanie współdziałało z zadaniami użytkownika, który jest zalogowany wówczas, gdy jest ono uruchomione.

/every:data[,...]

Uruchamia polecenie w każdym określonym dniu lub dniach tygodnia lub miesiąca (na przykład, każdy czwartek lub trzeciego dnia każdego miesiąca). Należy określić datę za pomocą jednego lub kilku dni tygodnia (Po, Wt, Śr, Cz, Pt, So, Ni) albo jednego lub kilku dni miesiąca (używając liczb od 1 do 31). Należy oddzielić poszczególne wpisy daty przecinkami. Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.

/next:data[,...]

Uruchamia określone polecenie przy następnym wystąpieniu danego dnia (np. w następny czwartek). Należy określić datę za pomocą jednego lub kilku dni tygodnia (Po, Wt, Śr, Cz, Pt, So, Ni) albo jednego lub kilku dni miesiąca (używając liczb od 1 do 31). Należy oddzielić poszczególne wpisy daty przecinkami. Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.

polecenie

Określa polecenie, program (plik .exe lub .com) lub program wsadowy systemu Windows 2000 przeznaczony do uruchomienia. Jeśli polecenie wymaga ścieżki jako argumentu, należy użyć ścieżki absolutnej rozpoczynającej się od litery oznaczającej dysk. Jeżeli polecenie znajduje się na komputerze zdalnym, należy określić zapis UNC dla nazwy serwera i udziału, zamiast litery dysku zdalnego. Jeżeli polecenie nie jest plikiem wykonywalnym (.exe), należy poprzedzić polecenie zapisem cmd /c, na przykład:

cmd /c dir > c:\test.out
 

Przykłady
Aby wyświetlić listę poleceń zaplanowanych na serwerze Marketing, należy wpisać

at \\marketing
Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia o numerze identyfikacyjnym 3 na serwerze Corp, należy wpisać

at \\corp 3
Aby zaplanować wywołanie polecenia net share na serwerze Corp o godzinie 8:00 i przeadresować listę do pliku Corp.txt w udostępnionym katalogu Reports na serwerze Maintenance, należy wpisać

at \\corp 08:00 cmd /c "net share reports=d:\marketing\reports >> \\maintenance\reports\corp.txt"
Aby wykonać kopię zapasową dysku twardego serwera Marketing na stacji taśm o północy co pięć dni, należy utworzyć program wsadowy (Archive.cmd) zawierający polecenia służące do tworzenia kopii zapasowych. Następnie należy zaplanować uruchamianie programu wsadowego wpisując:

at \\marketing 00:00 /every:5,10,15,20,25,30 archive
Aby anulować wszystkie polecenia zaplanowane na bieżącym serwerze, należy skasować informacje dotyczące planowania polecenia at, wpisując

at /delete (na podst. pomocy systemu Windows 2000)

 

GreGM © 2001

 

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^