Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Optymalizacja usług (Services) w XP/W2K
Optymalizacja Usług w Windows XP/2000 PL (polskie nazwy Usług)

Wstęp

Standardowo system Windows XP/2000 włącza wiele niepotrzebnych nam usług (Services). Niektóre z nich możemy wyłączyć w celu zaoszczędzenia trochę pamięci RAM. Kilka linijek niżej znajduje się tabela, która na pewno pomoże w odpowiednim doborze usług odpowiednich dla Waszego komputera:

Uruchamianie konsoli kontroli usług:
X
:\[KATALOG_WINXP]\system32\services.msc

Uwaga! Wyłączenie niezbędnej do uruchomienia systemu usługi (ust. jej jako Disabled) może spowodować konieczność naprawy/re-instalacji systemu. Więc uważajcie i jeśli nie jesteście na 100% pewni to ustawcie lepiej na Manual, co oznacza, że dana usługa włączy się w razie potrzeby.
Automatic
uruchamia usługę automatczynie podczas startu systemu.
Podane zalecane ustawienia dotyczą komputera domowego, podłączonego do Internetu przez modem/łącze stałe i obowiązują zarówno dla Windows 2000 jak i XP.

Oznaczenia użyte w tabeli:
Auto = Automatic - automatycznie
Man = Manual - ręcznie
Dis = Disabled - wyłączone

Lista usług i ich opis

Nazwa usługi Std. Zalecane Opis/zalecenia
Alerter Auto Man Umożliwia powiadamianie wybranych użytkowników o alarmach administracyjnych.
Application Layer Gateway Service Man Man Zapewnia działanie dzielenie połączenia internetowego oraz firewalli firm trzecich.
Application Management Man Man Zapewnia działanie usług instalacyjnych.
Auto Updates Auto Dis Umożliwia automatyczyną aktualizację systemu Windows o krytyczne poprawki.
Background Intelligent Transfer Service Man Man Transmituje dane podczas nieużywania sieci.
ClipBook Man Man Zapewnia działanie schowka i dzielenie się nim ze zdalnymi komputerami.
COM+ Event System Man Man System zdarzeń COM+.
COM+ System Application Man Man Kontroluje obiekty COM+.
Computer Browser Auto Man Pobiera listę komputerów w sieci LAN. W przypadku korzystania z niej należy ustawić na Auto.
Creative Service for CDROM Access Auto Dis Sterownik Creative'a do obsługi napędu CD-ROM (mają go osoby z SB Live!)
Cryptographic Services Auto Man Zapewnia działanie usług: Catalog Database Service (kontroluje sygnatury plików Windows); Protected Root Service (zarządza certyfikatami Trusted Root Certification Authority) oraz Key Service (wspomaga kontrolowanie certyfikatów).
DHCP Client Auto Auto Pozwala na konfigurację sieci przez rejestrowanie adresów IP i nazw DNS.
Distributed Link Tracking Client Auto Man Zapewnia poprawne połączenia pomiędzy plikami NTFS w obrębie komputera bądź domeny sieciowej.
Distributed Transaction Coordinator Man Man Koordynuje transakcje pomiędzy bazami danych i systemami plików.
DNS Client Auto Auto Ustawia i cache'uje nazwy DNS.
Error Reporting Service Auto Man Umożliwia wysyłanie raportów o błędach.
Event Log Auto Auto Serwis ten nie może zostać zatrzymany, ponieważ zapewnia działanie logowanie komunikatów wysyłanych przez programy.
Fast User Switching Compatibility Man Man Umożliwia działanie szybkiej zmiany użytkownika.
Help and Support Auto Man Umożliwia działanie pomocy i wsparcie technicznego.
Jeśli często korzystasz z pomocy ustaw na Automatic.
Human Interface Device Access Dis Dis Zapewnia działanie zdalnych kontrolerów (gier) i in. podobnych urządzeń bazujących na HiD (Human Interface Devices).
IMAPI CD-Burning COM Service Auto Man Kontroluje nagrywanie płyt CD. Jeśli serwis zostanie wyłączony niemożliwe będzie nagrywanie płyt CD.
Indexing Service Man Man Zapewnia b.szybkie wyszukiwanie plików na dysku.
Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS) Auto Auto Obsługa wbudowanego firewall'a. Jeśli nie jesteś podłączony do sieci/Internetu - ustaw na Dis.
IPSEC Services Auto Man Kontroluje założenia ochrony IP - uruchamia sterownik ISAKMP/Oakley (IKE) oraz driver ochronny IP. W przypadku podłączenia do domeny Windows 2000 - należy ustawić na Auto.
Logical Disk Manager Auto Auto Wykrywa i monitoruje podłączone dyski twarde.
Logical Disk Manager Administrative Service Man Man Konfiguruje HDD i woluminy.
Messenger Auto Auto Transmituje wysłane przez sieć i Alerter wiadomości pomiędzy klientami i serwerami. Jeśli nie jesteś podłączony do sieci - ustaw na Man.
MS Software Shadow Copy Provider Man Man Zapewnia możliwość kopiowania plików będących aktualnie w użyciu przy użyciu tzw. cienia (Shadow)
Net Logon Man Man Jeśli jesteś podłączony do domeny Windows 2000 - ustaw na Auto.
NetMeeting Remote Desktop Sharing Man Man Umożliwia dzielenie pulpitu poprzez program NetMeeting
Network Connections Man Man Kontroluje obiekty w panelu Netowork Connections, zarówno dla połączeń w sieci LAN jak i zdalnych.
Network DDE Man Man Zapewnia przepływ informacji DDE przez sieć.
Network DDE DSDM Man Man Zapewnia dzielenie informacji DDE przez sieć.
Network Location Awareness (NLA) Man Man Zbiera i zapisuje informacje o sieci oraz powiadamia programy o zmianach w tych zapisach.
Norton AntiVirus Auto Protect Service Man Man Obsługuje komunikaty NAV Auto-Protect. Jeśli nie korzystasz w ogóle z Norton Antivirus'a, ustaw na Dis.
NT LM Security Support Provider Man Man Zapewnia ochronę RPC.
NVIDIA Driver Helper Service Auto Auto Serwis pomocniczy NVIdii. Jeśli chcesz, żeby system zamykał się szybciej - ustaw na Dis  (ciut gorsze osiągi karty graficznej) w przeciwnym wypadku ustaw na Man; zaś jeśli często używasz aplikacji/gier 3D - Auto).
Performance Logs and Alerts Man Man Loguje informacje o wydajności i komunikaty alarmach.
Plug and Play Auto Auto Obsługa Plug&Play.
Portable Media Serial Number Auto Man Serwis uzyskujący numer seryjny. Jeśli masz podłączone do komputera jakieś przenośne urządzenie audio ustaw na Auto. 
Print Spooler Auto Auto Jeśli nie korzystasz z drukarki ustaw na Man.
Protected Storage Auto Auto Zwiększa bezpieczeństwo poprzez ochronę prywatnych kluczy, ważnych danych itp.
QoS RSVP Man Man Zapewnia obsługę standardu QoS do kontroli ruchu w sieci.
Remote Access Auto Connection Manager Man Man Tworzy połączenie do zdalnej sieci.
Remote Access Connection Manager Man Man Tworzenie połączeń sieciowych.
Remote Desktop Help Session Manager Man Man Umożliwia działanie Remote Desktop.
Remote Procedure Call (RPC) Auto Auto  Zapewnia obsługę zdalnych procedur RPC.
 
Remote Procedure Call (RPC) Locator Man Man Zarządza bazą RPC.
Remote Registry Auto Man Zdalna obsługa rejestru systemowego.
Removable Storage Man Man  
Routing and Remote Access Dis Dis Umożliwia routowanie.
ScriptBlocking Service Auto Man Blokowanie skryptów firmy Norton. Można również ustawić na Dis.
Secondary Logon Auto Man Umożliwia uruchamianie procesów jako inny użytkownik.
Security Accounts Manager Auto Auto Składuje informacje o ochronie dla lokalnych kont użytkowników.
Server Auto Man Umożliwia współdzielenie zasobów komputera (pliki, drukarki) w sieci.
Shell Hardware Detection Auto Auto  
Smart Card Auto Man Kontroluje dostęp od kart inteligentnych.
Smart Card Helper Auto Man Kontroluje dostęp od kart inteligentnych.
SSDP Discovery Service Man Man Umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug&Play)
System Event Notification Auto Man Rejestruje zdarzenia systemowe: logowanie, podłączenie do sieci, stan zasilania.
System Restore Service Auto Auto Zapewnia działanie narzędzia System Restore. Jeśli z niego nie korzystamy - można ustawić na Man.
Task Scheduler Auto Man Umożliwia działanie harmonogramu zadań (Sheduled Tasks).
TCP/IP NetBIOS Helper Auto Man Zapewnia obsługę NetBIOS przez serwis TCP/IP (NetBT) i rozdzielczość nazw NetBIOS.
Telephony Man Man Obsługa telefonii API (TAPI) dla programów korzystających z połączeń głosowych, także bazujących na telefonii internetowej (przez IP).
Telnet Man Man Zapewnia działanie Telnet'u.
Terminal Services Man Man Pozwala na podłączenie wielu użytkowników do jednego komputera. Zależne od tego są usługi Remote Desktop, Fast User Switching, Remote Assistance i Terminal Server. 
Themes Auto Auto Zapewnia obsługę tematów XP. Jeśli nie korzystamy z interfejsu LUNA możemy ustawić na Man.
Uninterruptible Power Supply Man Man Support dla urządzeń UPS.
Universal Plug and Play Device Host Man Man Zapewnia support dla UPnP.
Upload Manager Auto Man Kontroluje synchroniczne i asynchroniczne transfery plików pomiędzy klientami i serwerami w sieci.
Volume Shadow Copy Man Man Kontroluje kopie woluminów przy użyciu tzw. "cienia"; potrzebne do poprawnego działania programów wykonujących kopie zapasowe (backup).
WebClient Auto Man Pozwala programom na tworzenie, dostęp i modyfikację plików "Internet-based".
Windows Audio Auto Auto Kontroluje urządzenia audio. Możemy wyłączyć tylko jeśli nie korzystamy w ogóle z dźwięku.
Windows Image Acquisition (WIA) Man Man Zapewnia obsługę skanerów i kamer cyfrowych.
Windows Installer Man Man Instalator plików MSI.
Windows Management Instrumentation (WMI) Auto Auto W razie wyłączenia większość aplikacji windowsowcyh może przestać działać poprawnie. Jeśli wyłączyłeś serwis Event Log, to możesz ustawić na Man, bowiem ten jest od niego zależny.
Windows Management Instrumentation (WMI) Driver Extensions Man Man Zapewnia kontrolę nad wysyłaniem informacji do i ze sterowników.
Windows Time Auto Auto Umożliwia automatyczną aktualizację daty/czasu. W razie braku dostępu do Internetu ust. na Man.
Wireless Zero Configuration Auto Man Umożliwia automatyczną konfigurację dla kart 802.11. Jeśli nie posiadamy takiej karty ust. na Man.
WMDM PMSP Service Auto Auto  
WMI Performance Adapter Man Man Zapewnia dostęp do informacji o wydajności dla providerów WMI HiPerf.
Workstation Auto Auto Kontroluje połączenia sieciowe do zdalnych serwerów.

 

Komentarz

Po takim ustawieniu usług komputer uruchamia się nieco żwawiej. Z 256 MB RAM wolnej pamięci zostaje ok. 150-155 MB.
Jedna uwaga: uruchom komputer po ustawieniu usług zgodnie z zaleceniami podanymi w zestawieniu. Po uruchomieniu systemu odczekaj ok. pół minuty i przejdź do konsoli zarządzania usługami: X:\WINXP\system32\services.msc :


Następnie posortuj usługi wg. Statusu. Wszędzie tam gdzie widnieje Started możemy ustawić Automatic, widać bowiem, że i tak dana usługa jest uruchomiana przy starcie systemu.

GreGM © 2001

Na podst. własnych doświaczeń oraz czasopisma CHIP 12/2001.
 

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^