Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Prywatność w Windows XP/2003...
Wstęp

Ostatnio wiele osób pyta w mailach czy Windows XP/2003 przesyła (bez wiedzy użytkownika) informacje o naszym komputerze do Microsoftu, czy Windows XP/2003 nie narusza mojej prywatności itp...
Jeśli chcesz zwiększyć prywatność swojego systemu to zastosuj się do poniższych wskazówek:

Tipsy

1. Firewall: Włącz wbudowanego FireWall'a
Przejdź do 'Control Panel' (Panel sterowania) -> Network Connections (Połączenia sieciowe) -> Properties (Właściwości) danego połączenia -> ostatnia zakładka Advanced (Zaawansowane) -> zaznacz 'Protect my computer and network...' (Chroń mój komputer i sieć....)

2. IE6: Cookies/Security
Przejdź do 'Control Panel' (Panel sterowania) -> Internet Options (Opcje internetowe) -> w zakładkach Security (Bezpieczeństwo) oraz Privacy (Prywatność) ustaw suwaki co najmniej na Medium (Średnie).
Dla maksymalnego bezpieczeństwa i prywatności możesz ustawić wyższe wartości np.: High (Wysokie) i Medium-High (Średnio-wysokie).

3. Windows Media Player 9
Otwórz MediaPlayer -> Tools (Narzędzia) ->Options (Opcje) -> kliknij na zakładce 'Privacy' (Prywatność) i odznacz wszystkie opcje.

3a. Media Player 8 (XP): Nie pobieraj automatycznie licencji
Otwórz MediaPlayer -> Tools (Narzędzia) ->Options (Opcje) -> kliknij na zakładce 'Player' (Odtwarzacz), 'Internet settings' (Ustawienia internetowe) i odznacz 'Acquire licences automatically' (Pobieraj automatycznie licencje)

4. Media Player 8 (XP): Wyłącz identyfikację odtwarzacza przez strony sieci Web za pomocą Global Unique ID
Otwórz MediaPlayer –> Tools (Narzędzia) ->Options (Opcje) -> kliknij na zakładce 'Player' (Odtwarzacz), 'Internet Settings' (Ustawienia internetowe) i odznacz 'Allow internet sites to uniquely identify your player' (Pozwól stronom sieci Web na indywidualną identyfikację Twojego odtwarzacza).

5. Media Player 8 (XP) / 9: Wyłącz automatyczne pobieranie kodeków
Otwórz MediaPlayer –> Tools (Narzędzia) ->Options (Opcje) -> kliknij na zakładce 'Player' (Odtwarzacz), 'Automatic Updates' i odznacz 'Download Codecs Automatically' (Automatycznie pobieraj kodeki).

6. Media Player 8 (XP): Wyłącz dostęp do Media Library dla stron internetowych
Otwórz MediaPlayer –> Tools (Narzędzia) ->Options (Opcje) -> kliknij na zakładce 'Media Library' i wybierz 'Access rights of Internet sites' (Prawa dostępu dla stron internetowych): No access (Brak dostępu).

7. Error reporting: Wyłącz Raportownie o błędach
Prawy przycisk myszy na 'My Computer' (Mój komputer) -> 'Properties' (Właściwości), kliknij na zakładce 'Advanced' (Zaawansowane) i kliknij 'Error Reporting' (Raportownie o błędach), w oknie dialogowym odznacz wszystkie 3 opcje i wybierz 'Disable Error Reporting' (Wyłącz Raportownie o błędach)

8. Explorer: Wyłącz support dla Zdalnego pulpitu (Remote Desktop)
Prawy przycisk myszy na 'My Computer' (Mój komputer) -> 'Properties' (Właściwości), kliknij na zakładce 'Remote' (Zdalny dostęp) i odznacz wszystkie opcje.

9. IE6: Wyłacz automatyczną aktualizację (Automatic Updates)
W 'Control Panel' (Panel sterowania) kilknij na 'Internet Options' (Opcje internetowe) i wybierz zakładkę 'Advanced' (Zaawansowane), odznacz 'Automatically check for Internet Explorer Updates' (Automatycznie sprawdzaj czy są aktualizacje do IE...) .

10. Internet time (Czas internetowy): Nie synchronizuj z czasem internetowym
Kliknij na zegar na pasku systemowym -> Internet Time (Czas internetowy) i odznacz 'Automatically sychronize with an Internet Time server' (Automatycznie synchronizuj z serwerem czasu internetowego).

11. Usługi: Wyłacz usługę Raportownia błędów (Error reporting service)
'Control Panel' (Panel sterowania) -> 'Administrative Tools' (Narzędzia administracyjne)-> 'Services' (Usługi) -> 'Error reporting Service' (Usługa raportowania błędów), jako 'Startup type' (Typ rozruchu) wybierz 'Disabled' (Wyłączone).

12. Usługi: Wyłącz automatyczne aktualizacje (Automatic Updates)
'Control Panel' (Panel sterowania) -> 'Administrative Tools' (Narzędzia administracyjne)-> 'Services' (Usługi) -> 'Automatic Updates' (Aktualizacje automatyczne) , jako 'Startup type' (Typ rozruchu) wybierz 'Disabled' (Wyłączone).

13. Usługi: Wyłącz usługę Czas systemu Windows (Windows Time)
'Control Panel' (Panel sterowania) -> 'Administrative Tools' (Narzędzia administracyjne)-> 'Services' (Usługi) -> 'Windows Time' (Usługa Czas systemu Windows), jako 'Startup type' (Typ rozruchu) wybierz 'Disabled' (Wyłączone).

Tipsy zaawansowane

Poniższych tipsów radzę użyć jedynie osobom, które wiedzą co robią:

14. Rejestr: „RegDone” = 1
Uruchom edytor rejestru (regedit) i w gałęzi [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] przypisz wartość 1 do klucza "RegDone".

15. Regsvr32: Wyrejstruj Regwizc.dll (XP)
Kliknij Start -> Run (Uruchom), wpisz 'regsvr32 /u regwizc.dll' i wciśnij Enter. Powinna pojawić się informacja, że regwizc.dll został pomyślnie odrejestrowany.

16. Regsvr32: Wyrejstruj licdll.dll (XP)
Kliknij Start -> Run (Uruchom), wpisz 'regsvr32 /u licdll.dll' i wciśnij Enter. Powinna pojawić się informacja, że licdll.dll został pomyślnie odrejestrowany.

17. Użytkownicy (Users): Usuń/Wyłącz konto Użytkownika MS-Support
'Control Panel' (Panel sterowania) -> 'Administrative Tools' (Narzędzia administracyjne)-> ‘Computer Managment’ (Zarządzanie komputerem)-> ‘System Tools’ (Narzędzia systemowe) -> ‘Local users and groups’ (Lokalni użytkownicy i grupy) -> ‘Users’ (Użytkownicy) -> kliknij prawym przyciskiem myszy na SUPPORT_XXXXXXXX -> ‘Delete’ (Usuń) lub (mniej radykalny sposób) -> kliknij lewym 2 razy i w Properties (Właścwości) upewnij się, że zaznaczona jest opcja 'Account is disabled' (Konto jest wyłączone); ewentualnie to samo uczyń dla użytkownika o nazwie HelpAssistant, który zapewnia Remote Assistance (Zdalne asystowanie)

Windows XP : XP-AntiSpy

Można też zdać się na niemiecki programik XP-AntiSpy, który automatycznie zaaplikuje (prawie wszystkie) powyższe 'tipsy' prywatności:

XP-AntiSpy

Strona główna XP.net.pl >>


Na podst. : własnych obserwacji oraz witryny XP-AntiSpy.de
Wersja artykułu : 2.0
Ostatnia aktualizacja : 1.07.2003
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (2002)

GreGM © 2003

UWAGA: Redakcja nie odpowiada za ew. szkody i konsekwencje wynikające ze stosowania powyższych rad.


 

 

 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^