Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
GeForce w Windows 2000/XP
GeForce: Sterowniki - które wybrać dla Windows 2000/XP...
 

Działanie karty pod Windows 2000/XP

Przedstawię tutaj jak najlepiej ustawić parametry sterowników do poprawnej i szybkiej współpracy z Windows 2000/XP.
To są moje optymalne ustawienia dla następującego sprzętu:
ASUS K7V, K7-700, GeForce DDR-DVI Guillemot z BIOSem NVidia Reference 2.10.04.02, sterowniki dla Windows 2000 wersja 10.80. Ustawienia testowane pod: Quake 3 Arena Demo, Quake 3 Test, NFS2000, Tirtanium 1.9 OpenGL/D3D.

Wyniki:

Tirtanium 1.9:
NORMALDETAIL BENCH NORMALTEXTURES DIRECT 3D
DRIVER:display DEVICE:Direct3D T&L HAL
1024 x 768 x 32 fps: 61.1

NORMALDETAIL BENCH NORMALTEXTURES OPEN GL
GL_VENDOR: NVIDIA Corporation GL_RENDERER: BoomBoom/emulated by GeForce 256/AGP/3DNOW!
1024 x 768 x 32 fps: 97.4

Quake 3 Test 1.08: HighQuality (Def.; 800x600): 92.8 FPS
Quake 3 Test 1.08: HighQuality (Def.;1024x768): 72.1 FPS


Uruchom regedit.exe i wprowadź następujące ustawienia w gałęzi:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv4\Device0]

Opcje OpenGL:

"OGL_CmdBufSizeWords"=hex:00,00,04,00 - wielkość bufora dla OpenGL
"OGL_CmdBufMinWords"=hex:80,09,00,00 - min. wielkość bufora dla OpenGL
"OGL_DisableCompiledVertexArrays" - wyłączenie kompilowanych tablic
"OGL_TargetFlushCount"=hex:10,00,00,00
"OGL_MaxFramesAllowed"=hex:02,00,00,00 - max. ilość klatek do prerenderingu
"OGL_MaxTexSize"=hex:00,08,00,00 0- max. wielkość tekstur
"OGL_VidMemMinTexWidth"=hex:20,00,00,00 - min. "szerokość" tekstur
"OGL_TextureQuality"=hex:02,00,00,00 - jakość tekstur
"OGL_BufferRegionExt"=hex:01,00,00,00 - buforowanie rozszerzenia "regionów"
"OGL_BufferRegionUseVidMem"=hex:01,00,00,00 - wielkość pamięci do bufora reg. "OGL_RenderQualityFlags"=hex:03,00,00,00 - jakość renderingu
"OGL_FlippingControl"=hex:02,00,00,00 - kontrola "flipping"
"OGL_TexturePrecache"=hex:01,00,00,00 - "przedcachowanie" tekstur
"OGL_ForceGenericCPU"=hex:00,00,00,00 - wyłączenie wspomagania dla SSE/3DNow!
"OGL_MaxPCITexHeapSize"=hex:00,00,00,01 - wielkość stosu tekstur
"OGL_EnableFSAA"=hex:00,00,00,00 - włączenie pełnoekranowego antialiasingu
"OGL_FSAAQuality"=hex:00,00,00,00 - jakość pełnoekranowego antialiasingu
"OGL_FSAAMode"=hex:00,00,00,00 - typ pełnoekranowego antialiasingu
"OGL_EnableSingleBackDepthBuffer"=hex:00,00,00,00 - włączenie "Back-Bufor'a"
"OGL_ServerSwapNT4"=hex:01,00,00,00 - plik wymiany SWAP pod WinNT: serwer
"OGL_EnableFastCopyPixels"=hex:01,00,00,00 - szybkie kopiowanie pixeli
"OGL_DefaultSwapInterval"=hex:00,00,00,00
"OGL_DLStagingBufferSizeWords"=hex:00,00,24,00
"OGL_TexMemorySpaceEnables"=hex:03,00,00,00
"OGL_PalettedTexInVidMem"=hex:01,00,00,00 - wielkość pamięci dla paletowanych tekstur
"OGL_TextureDirectLoad"=hex:00,00,00,00 - bezpośrednie ładowanie tekstur
"OGL_S3TCQuality"=hex:00,00,00,00 - jakość tekstur przy używaniu kompresji S3TC
"OGL_EnableForce16BitZ" - uaktywnij zawsze 16-bitowy Z-Bufor
"OGL_NV20Emulate" hex:00,00,00,00- emulacja procesora graficznego NV20


Opcje Direct3D:

"D3d_MIPMAPLEVELS"=hex:0a,00,00,00 - poziomy mipmap
"D3d_PCITEXHEAPSIZE"=hex:00,00,f0,07 - wielkość stosu tekstur
"D3d_VSYNCENABLE"=hex:00,00,00,00 - włączenie/wyłączenie VSync
"D3d_PRERENDERLIMIT"=hex:03,00,00,00 - max. ilość wyrenderowanych "przedklatek"
"D3d_AUTOMIPMAPMETHOD"=hex:01,00,00,00 - automatyczny mip-mapping
"D3d_LODBIASADJUST"=hex:02,00,00,00 - jakość tekstur
"D3d_ALTERNATEZENABLE"=hex:00,00,00,00 - alternatywny Z-Bufor (lepsza jakość w 16b)
"D3d_LOGOENABLE"=hex:00,00,00,00 - włączenie LOGO NVidii
"D3d_ANTIALIASQUALITY"=hex:00,00,00,00 - jakość antialiasingu
"D3d_FOGTABLEENABLE"=hex:80,00,00,00 - włączenie tablicy emulacji mgły
"D3d_TEXELALIGNMENT"=hex:03,00,00,00 - położenie texel'a
"D3d_VALIDATEZMETHOD"=hex:00,00,00,00 - sprawdzanie typu Z-Bufor
"D3d_ANTIALIASFORCEENABLE"=hex:00,00,00,00 - włączenie antialiasingu pełnoekr.
"D3d_ANTIALIASDYNAMICENABLE"=hex:00,00,00,00 - dynamiczny antialiasing
"D3d_ANTIALIASENABLE"=hex:00,00,00,00 - włączenie antialiasingu brzegów
"D3d_VSYNCMODE"=hex:01,00,00,00 - włączenie/wyłączenie VSync
"D3d_AGPTEXCUTOFF"=hex:01,00,00,00 - szybkie "wycianie" tekstur AGP
"D3d_ZCOMPRESSENABLE"=hex:01,00,00,00 - kompresja Z-Bufora
"D3d_COLORKEYCOMPATABILITYENABLE"=hex:00,00,00,00 - kompatybilność z ColorKey
 

Opcje ogólne:

"EnableVia4X"=dword:00000001 - włączenie AGP4x na płytach z chipsetem ViA
"EnableStereoSupport"=dword:00000001 - włączenie trybu Stereo 3D

Support dla trybu Stereo 3D (dodać gałąź jeśli nie istnieje):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\Stereo3D]

"StereoDefaultOn"=dword:00000001
"StereoEnable"=dword:00000001
"StereoViewer"=dword:00000001
"EnableStereoSupport"=dword:00000001

GreGM© 2001

 

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^