Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Deinstalacja Windows 2000/XP i przywracanie
Windows 98/ME,
czyli jak skutecznie pozbyć się niechcianych Okienek


 

 


Wstęp

Wielu z Was przesiadło się ostatnio na Windows XP, co łatwo da się wyczytać ze statystyk naszego serwisu. Jednak część użytkowników najnowszego dziecka Microsoftu jest po prostu niezadowolona z jego wydajności, szczególnie na starszych (słabszych) konfiguracjach sprzętowych.
Otrzymuję też coraz więcej e-maili z pytaniami jak całkowicie pozbyć się Windows 2000/XP, co jest bardziej skomplikowane podczas używania systemu plików NTFS. Skłoniło mnie to do przygotowania skutecznej recepty na : pozbycie się zarówno Windows 2000 jak i Windows XP, a następnie zainstalowanie systemu Windows 95 OSR2/98/ME.

1. Tworzenie dyskietki startowej MS-DOS i identyfikacja używanego systemu plików.

Istnieje kilka metod tworzenia dyskietki startowej MS-DOS z obsługą systemu plików FAT/32:

a1. Aby utworzyć dyskietkę startową MS-DOS w Windows 98/SE:

Umieść płytę instalacyjną Windows 98 w stacji CD-ROM i włóż czystą dyskietkę do stacji dysków. Przejdź do stacji CD-ROM w eksploratorze, następnie otwórz folder:

‘Tools\Mtsutil\Fat32ebd’ i uruchom plik ‘Fat32ebd.exe’ (lub)

a2. Aby utworzyć dyskietkę startową MS-DOS w Windows 98/SE przejdź do:

Start -> Ustawienia -> Panel sterownia -> Dodaj/usuń programy -> Zakładka Dysk startowy -> ‘Utwórz dysk startowy’

b. Aby utworzyć dyskietkę startową MS-DOS w Windows XP przejdź do:

Mój komputer (My Computer) -> Prawym przyciskiem myszy kliknij na dyskietce -> Formatuj (Format) -> Zaznacz ‘Utwórz dysk startowy MS-DOS’ (‘Create an MS-DOS startup disk’) -> ‘Startuj’ (‘Start’)

c. Należy jeszcze dograć na dyskietkę (zainstalować) sterowniki napędu CD-ROM w przypadku a2 i b lub przegrać wszystkie pliki z płyty instalacyjnej Windows 95/98/ME na dysk twardy, jeśli nie ma takiej możliwości (np. do katalogu WIN98, WINME itp.)

Jeśli nie chcesz zachować żadnych danych z partycji, na której posiadasz Windows 2000/XP możesz przejść do sekcji 3. Całkowite usuwanie systemu plików FAT/32/NTFS - Reformatowanie partycji systemowej

Aby zidentyfikować używany system plików należy przejść do:

Mój komputer (My computer) -> Kliknąć prawym przyciskiem myszy na partycję w systemem Windows 2000/XP -> Właściwości (Properties) –> wiersz : System plików (File system).

/Warto również spojrzeć na ilość wolnego miejsca, jeśli chcemy zachować istniejące dane/pliki. System Windows 98/SE wymaga ok. 250-300MB wolnego miejsca; Windows ME nieco więcej./

NTFS : Jeśli jest to system plików NTFS Twoje możliwości są znacznie ograniczone. Systemy Windows 95/98/ME nie „widzą” bowiem tego systemu plików. Dlatego też jeśli chcesz zachować istniejące pliki, musisz znaleźć jakiś sposób na backup/przekopiowanie ważnych plików/danych na inną partycję, która posiada system plików FAT/32, inny dysk twardy (z systemem FAT/32), płytę CD-R/RW lub inny nośnik np. magnetooptyczny. Po instalacji Windows 95/98/ME będziesz mógł w razie potrzeby z powrotem przenieść dane na partycję systemową.

FAT/32 : Jeśli jest to system plików FAT/32 i chcesz zachować istniejące pliki możesz przemianować nazwy stosownych folderów w celu uniknięcia komplikacji podczas instalacji - Patrz sekcja 2. Przemianowywanie nazw folderów (dla systemu plików FAT/32). 

Zrestartuj komputer i zbootuj system z wcześniej utworzonej dyskietki startowej MS-DOS.

Jeśli masz zamiar zainstalować Windows 95/98/ME na innej partycji/dysku niż istniejąca kopia Windows 2000/XP, wtedy przemianowanie nazw folderów nie jest konieczne. Możesz przejść do sekcji 4. Zwalnianie miejsca/usuwanie plików systemu Windows 2000/XP.

 

2. Przemianowywanie nazw folderów (dla systemu plików FAT/32) 

Jeśli masz zamiar zainstalować Windows 95/98/ME na tej samej partycji co istniejąca kopia Windows 2000/XP, musisz przemianować nazwy stosownych folderów używając poleceń:

ren X:\progra~1 X:\prog.bak  (dla folderu ‘Program files’)

ren X:\windows X:\win.2000  (dla folderu ‘Windows’) (lub)

ren X:\winnt X:\win.2000  (dla folderu ‘WINNT’)

gdzie X to litera partycji z istniejącym systemem Windows 2000/XP.

UWAGA: Polecenia te należy wpisywać w linii poleceń DOS, korzystając z dyskietki startowej MS-DOS systemów Windows 95/98/ME. Najpierw należy uruchomić komputer używając utworzonej wcześniej dyskietki startowej MS-DOS (patrz : Sekcja 1).

3. Całkowite usuwanie systemu plików FAT/32/NTFS
    Reformatowanie partycji systemowej

Aby zreformatować partycję z systemem plików NTFS (ew. FAT/32) (i zastąpić ten system plików systemem FAT32), musisz:

a. Uruchomić komputer używając bootowalnej płyty instalacyjnej z Windows 2000/XP lub czterech dyskietek startowych.

b. Na ekranie powitalnym instalatora (‘Witamy w ...’ - ‘Welcome to Setup’) wcisnąć ‘F10’.

c. W konsoli odzyskiwania wybrać stosowną instalację i zalogować się jako administrator.

d. Wpisać map [ENTER] i zapamiętać partycję, którą chcemy zreformatowć.

e. Wpisać format X: /fs:fat32, gdzie X to litera partycji, którą chcemy zreformatowć.

f. Wcisnąć ‘t’ ( ‘y’)  w celu potwierdzenia procesu formatowania.

UWAGA: Wszystkie dane z partycji X zostaną usunięte, a nowym systemem plików będzie FAT32!

g. Po tym jak proces formatowania zakończy się pomyślnie wpisz exit w celu zrestartowania komputera.


Aby zreformatować partycję z systemem plików FAT/FAT32 możesz nie korzystać z płyty instalacyjnej Windows 2000/XP. Wystarczy wtedy:

a. Uruchomić komputer używając dyskieteki startowej MS-DOS.

b1. Wpisać format X:, gdzie X to litera partycji, którą chcemy zreformatowć. (lub)

b2. Dla zaoszczędzenia czasu można wpisać format X: /q, , gdzie X to litera partycji, którą chcemy zreformatowć. Nastąpi proces szybkiego formatowania.

c. Wcisnąć ‘t’ ( ‘y’) w celu potwierdzenia procesu formatowania.

UWAGA: Wszystkie dane z partycji X zostaną usunięte, a system plików pozostanie bez zmian (FAT lub FAT32).

 

4. Zwalnianie miejsca/usuwanie plików systemu Windows 2000/XP

Aby zwolnić miejsce na nowy system operacyjny i usunąć pozostałości starego systemu:

a. Usuń z partycji 'C:' pliki :

Ø      Boot.ini

Ø      Ntbootdd.sys

Ø      Ntdetect.com

Ø      NTLDR

b. Usuń z partycji, na której zainstalowane jest Windows 2000/XP pliki :

Ø      Hiberfil.sys

Ø      Pagefile.sys

Konieczne będzie użycie komend:

attrib -h -s -r NAZWA_PLIKU

del NAZWA_PLIKU

Powtórz powyższą komendę dla każdego pliku podanego wyżej na liście a i b, przechodząc wcześniej na odpowiednią partycję poleceniem :

X:\ [ENTER]
cd \ [ENTER]
gdzie X to litera odpowiedniej partycji.

UWAGA: Plik Attrib.exe należy (jeśli go nie ma) przegrać na dyskietkę startową MS-DOS z płyty instalacyjnej systemu Windows 95/98/ME lub od kogoś kto ma zainstalowany jeden z tych systemów. Można też wykonać polecenia wymagające użycia komendy attrib’  bezpośrednio po sprawdzeniu systemu plików i ilości wolnego miejsca jeszcze w systemie Windows 2000/XP (przed restartem systemu i bootowaniem z dyskietki startowej MS-DOS).

c. Usuń z partycji, na której zainstalowane jest Windows 2000/XP następujące foldery (jeśli istnieją):

Ø      Winnt (WINNT)

Ø      Windows (WINDOWS)

Ø      Program Files (PROGRA~1)

Ø      Documents and Settings (DOCUME~1)

Ø      Recycled (RECYCLED)

za pomocą polecenia :

rmdir NAZWA_FOLDERu /s (lub)

rd NAZWA_FOLDERu /s

Powtórz powyższą komendę dla każdego folderu podanego wyżej na liście.

UWAGA: Należy użyć nazw w nawiasach, jeśli chcemy usunąć powyższe foldery za pomocą dyskietki startowej MS-DOS.

 

5. Uruchamianie instalatora Windows 95/98/ME

Użyj dyskietki startowej MS-DOS w celu uruchomienia komputera. Umieść w stacji płytę instalacyjną z Windows 95/98/ME. Następnie przejdź na płytę CD za pomocą polecania:

cd X: [ENTER], gdzie X oznacza literę Twojego napędu CD-ROM

Teraz wpisz:

sys C: [ENTER]

x:\Setup.exe [ENTER], gdzie X oznacza literę Twojego napędu CD-ROM.

UWAGA : W Windows ME pierwsze z poleceń może wygenerować błędy. Nie uniemożliwia to jednak normalnej instalacji systemu.


Po wykonaniu powyższych czynności i procesie instalacji nowego systemu możemy używać  czystych, nowo-zainstalowanych Okienek 95/98/ME, które pozwolą nam cieszyć się jeszcze (przynajmniej przez jakiś czas) niezłą wydajnością naszego sprzętu... kosztem stabilności...
Bowiem jak wiadomo do pełnego rozkoszowania się profesjonalnym systemem Windows 2000/XP potrzeba naprawdę dość mocnej maszyny...


Na podstawie : Własnych obserwacji i doświadczeń, listów od Czytelników oraz Artykułów MS: Q314052(ENG), Q250456 (ENG).
Wersja artykułu
: 1.0
Ostatnia aktualizacja : 28.05.2002

GreGM © 2002

 

 

 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^