Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum cgi-bin/newsproxpykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Archiwum z miesiąca czerwca 2008 

Piątek, 27 czerwca 2008


 

Aktualizacja dla Windows Server 2008 - Hyper-V (KB950050)

GreGM @ 7:02Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 (KB949219)
Data wydania : 26.06.2008

Wersja : 950050
Wielkość pliku : 3.9-30 MB

Opis : Aktualizacja roli Hyper-V zawiera ulepszenia dotyczące zabezpieczeń, stabilności, wydajności, interfejsu użytkownika, zgodności z przyszłymi konfiguracjami i modelu programowania. Zalecane jest zastosowanie tego uaktualnienia przez wszystkich użytkowników roli Hyper-V. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Server 2008; Windows Server 2008 Datacenter; Windows Server 2008 Enterprise; Windows Server 2008 Standard

Info: MS KB950050
Download: Aktualizacja dla Windows Server 2008 32-bit (KB950050)
Download: Aktualizacja dla Windows Server 2008 64-bit (KB950050)


 

Wsparcie dla Windows XP do 2014r.

GreGM @ 6:59Microsoft poinformował, że wsparcie techniczne dla systemu Windows XP będzie obowiązywać do 2014 roku. Zakupu popularnego "XPeka" można dokonać legalnie do końca bieżącego miesiąca. Później będzie dostępny jako system preinstalowany na wolniejszych maszynach.

Źródło: benchmark.pl


Środa, 25 czerwca 2008


 

Aktualizacja dla Windows XP (KB953979)

GreGM @ 7:12Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB953979)
Data wydania : 24.06.2008

Wersja : 953979
Wielkość pliku : 67 KB

Opis : Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP w Menedżerze urządzeń mogą nie być wyświetlane żadne urządzenia, a w Połączeniach sieciowych mogą nie być wyświetlane żadne połączenia sieciowe. Ten problem może wystąpić, jeśli podczas instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP uruchomiona była aplikacja antywirusowa. Problem ten można rozwiązać, stosując tę poprawkę.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3

Download: Aktualizacja dla Windows XP (KB953979)


 

Aktualizacja dla Windows XP (KB952155)

GreGM @ 7:11Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB952155)
Data wydania : 24.06.2008

Wersja : 952155
Wielkość pliku : 1.7 MB

Opis : Aby móc korzystać z nowych funkcji usług terminalowych na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, który łączy się z komputerami z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows Vista lub Windows Server 2008, należy zainstalować tę aktualizację. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3

Download: Aktualizacja dla Windows XP (KB952155)


 

Aktualizacja dla Windows Vista (KB952627)

GreGM @ 7:09Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB952627)
Data wydania : 26.06.2008

Wersja : 952627
Wielkość pliku : 2.9 MB

Opis : Aby umożliwić zdalne zarządzanie komputerem z systemem Windows Server 2008 z działającą rolą Hyper-V, należy zainstalować tę aktualizację. Niniejszą aktualizację powinni zainstalować wszyscy użytkownicy korzystający z roli Hyper-V. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1

Download: Aktualizacja dla Windows Vista 32-bit (KB952627)
Download: Aktualizacja dla Windows Vista 64-bit (KB952627)


 

Aktualizacja dla Windows Server 2008 (KB950181)

GreGM @ 7:08Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 (KB950181)
Data wydania : 23.06.2008

Wersja : 950181
Wielkość pliku : 838 KB

Opis : Aby rozwiązać problem, który powoduje, że podczas zatrzymywania węzła w klastrze pracy awaryjnej systemu Windows Server 2008 grupy hostowane w tym węźle mogą zostać przeniesione do losowego węzła zamiast do następnego dostępnego węzła na liście preferowanych właścicieli, należy zainstalować tę aktualizację. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Server 2008

Download: Aktualizacja dla Windows Server 2008 32-bit (KB950181)
Download: Aktualizacja dla Windows Server 2008 64-bit (KB950181)


 

Aktualizacja dla Windows Server 2008 (KB950179)

GreGM @ 7:06Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 (KB950179)
Data wydania : 23.06.2008

Wersja : 950179
Wielkość pliku : 341 KB

Opis : Aby rozwiązać problem, który powoduje, że sprawdzanie poprawności nie przechodzi pomyślnie testu Sprawdź wersje systemów operacyjnych w grupie Konfiguracja systemu, należy zainstalować tę aktualizację. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Server 2008

Download: Aktualizacja dla Windows Server 2008 32-bit (KB950179)
Download: Aktualizacja dla Windows Server 2008 64-bit (KB950179)


 

Aktualizacja dla Windows Vista (KB950125)

GreGM @ 7:02Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB950125)
Data wydania : 24.06.2008

Wersja : 950125
Wielkość pliku : 6.3 MB

Opis : Aby rozwiązać problemy z urządzeniami Xbox 360 Extender używanymi z programem Media Center dla systemu Windows Vista, należy zainstalować tę aktualizację. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji, należy zapoznać się z artykułem KB950125. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1

Download: Aktualizacja dla Windows Vista 32-bit (KB950125)
Download: Aktualizacja dla Windows Vista 64-bit (KB950125)


 

Aktualizacja dla Windows Vista (KB950124)

GreGM @ 6:55Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB950124)
Data wydania : 24.06.2008

Wersja : 950124
Wielkość pliku : 16.0 MB

Opis : Ta aktualizacja zawiera zaktualizowaną bazę danych IR Set Top Box programu Media Center dla systemu Windows Vista. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1

Download: Aktualizacja dla Windows Vista 32-bit (KB950124)
Download: Aktualizacja dla Windows Vista 64-bit (KB950124)


 

Aktualizacja dla Windows Vista (KB952093)

GreGM @ 6:54Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows Vista (KB952093)
Data wydania : 24.06.2008

Wersja : 952093
Wielkość pliku : 774 KB

Opis : Aby rozwiązać problem, który powoduje, że indeksator usługi wyszukiwania systemu Microsoft Windows przerywa pracę i zamyka się, należy zainstalować tę aktualizację. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1

Download: Aktualizacja dla Windows Vista 32-bit (KB952093)
Download: Aktualizacja dla Windows Vista 64-bit (KB952093)


 

Aktualizacja dla Windows Vist / Server 2008 (KB949545)

GreGM @ 6:50Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows Vista / Windows Server 2008 (KB949545)
Data wydania : 24.06.2008

Wersja : 949545
Wielkość pliku : 430 KB

Opis : Aby umożliwić wyświetlanie nowych kodów błędów dla programów WUSA dla producentów rozwiązań w zakresie wykrywania aktualizacji, należy zainstalować tę aktualizację. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; Windows Server 2008

Download: Aktualizacja dla Windows Vista 32-bit (KB949545)
Download: Aktualizacja dla Windows Vista 64-bit (KB949545)
Download: Aktualizacja dla Windows Server 2008 32-bit (KB949545)
Download: Aktualizacja dla Windows Server 2008 64-bit (KB949545)


Wtorek, 24 czerwca 2008


 

Windows SideShow dla Windows Mobile

GreGM @ 7:58Nie wszyscy zapewne wiedzą, że urządzenia z systemem Windows Mobile 5 i 6 można wykorzystać jako urządzenie SideShow (technologia zewnętrznych wyświetlaczy podłączanych do komputera PC w celu wyświetlania najważniejszych informacji oraz sterowania podstawowymi funkcjami PC). W tym celu wystarczy pobrać i rozpakować plik WindowsSideShowforWindowsMobile.exe. Najpierw na urządzeniu mobilnym należy zainstalować .NET Compact Framework 2.0 (NETCFv2.wm.armv4i.cab). Kolejny krok to sparowanie urządzeń Bluetooth. Na urządzeniu mobilnym należy włączyć interfejs Bluetooth i sprawić żeby urządzenie było widoczne dla innych. Z komputera PC należy w panelu sterowania uruchomić aplet do obsługi urządzeń Bluetooth i dodać nowe urządzenie. Z listy znalezionych urządzeń należy wybrać urządzenie z systemem Windows Mobile, wpisać hasło dostępowe (np. "1234"), kliknąć Dalej, a następnie podać to samo hasło na urządzeniu. Podłączyć komputer PC do internetu. Następnie na urządzenie mobilne należy przegrać plik WindowsSideShowForWindowsMobile.CAB (np. przez ActiveSync lub bezpośrednio na kartę pamięci) i zainstalować Windows SideShow dla Windows Mobile. Po instalacji na ekranie Dzisiaj (Today) powinna pojawić się nowa pozycja z logo SideShow i napisem "Not connected", należy kliknąć na tej pozycji - powinien uruchomić się program do obsługi SideShow. Na komputerze PC uruchomić panel Bluetooth, wybrać urządzenie z Windows Mobile->Właściowości->Usługi i zaznaczyć Windows SideShow, a następnie kliknąć OK. Powinien zainstalować się sterownik dla urządzenia SideShow. Aby to sprawdzić należy przejść do Menadżera urządzeń do sekcji Windows SideShow i odszukać urządzenie po nazwie. Jeśli brak sekcji Windows SideShow, powinno pojawić się nowe nieznane urządzenie. Należy wejść do jego właściwości i przeinstalować sterownik - powinien zostać automatycznie pobrany z Windows Update. Po pomyślnej instalacji, na urządzeniu mobilnym można kliknąć Connect (Połącz), odczekać do 30 sekund i wybrać konto użytkownika z komputera PC, do którego łączyć się będzie SideShow. Na komputerze PC należy potem otworzyć panel sterownia->Windows SideShow i wybrać dostępne gadżety lub pobrać je online. Polecam szczególnie PowerPoint Remote, do zdalnej obsługi prezentacji PPT.
Szczegółowa instrukcja instalacji oraz rozwiązania typowych problemów dostępne są w pliku README.

Uwaga: Jeśli występuje problem ze sparowaniem urządzeń lub uaktywnieniem usługi SideShow w panelu Bluetooth, należy zaktualizować oprogramowanie i/lub sterowniki do urządzenia Bluetooth na komputerze PC. Przykładowo dla popularnych urządzeń Broadcom zaktualizowany software znaleźć można tutaj (wcześniej należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania w Panelu sterowania->Programy i funkcje).

Wymagania:
- urządzenie Windows Mobile 5, Windows Mobile 6 Standard, Windows Mobile 6 Professional z .NET Compact Framework 2.0 i interfejsem Bluetooth,
- komputer PC z interfejsem Bluetooth.


Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows Server 2008; Windows Vista Business; Windows Vista Enterprise; Windows Vista Home Premium; Windows Vista Ultimate

Info: Windows SideShow
Download: Windows SideShow dla Windows Mobile (Preview)


Niedziela, 22 czerwca 2008


 

Skype 4.0

GreGM @ 7:46Skype to forma telefonu internetowego pozwalającego na prowadzenie rozmów głosowych oraz wideokonferencji z innymi użytkownikami programu rozmieszczonymi na całym Świecie. Aplikacja wykorzystuje w tym celu zaawansowaną technologię peer-to-peer, która współpracuje z praktycznie każdą zaporą ogniową i routerem bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Głównymi zaletami programu są: łatwa instalacja, prosty i intuicyjny interfejs, bardzo dobra jakość dźwięku oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

W czwartej wersji przeprojektowano nieco interfejs użytkownika. Wycięto też część funkcjonalności z wersji 3.8 (patrz poniżej - "Zmiany").

Licencja: Freeware

Link: Strona producenta
Info: Zmiany
Download: Skype 4.0 Beta (24 MB)


Piątek, 20 czerwca 2008


 

ATI Catalyst 8.6

GreGM @ 0:20ATi wydało nowe sterowniki Catalyst do kart Radeon dla systemów Windows XP i Windows Vista w wersjach 32-bit i 64-bit.

Obsługiwane karty/chipsety:
Radeon 9500, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X800, X850 series
Radeon X1300, X1600, X1650, X1800, X1900, X1950 series
Radeon HD 3800, 3600, 3400, 2900, 2600, 2400
All-in-Wonder 2006, 9600, 9800, X600, X800, X1800, X1900
ATI Theater 550 PRO
Radeon Xpress 200, 1100, 1150, 1200, 1250 series


Link: Strona producenta
Info: ATI Catalyst 8.6
Download: ATI Catalyst 8.6 dla Windows XP 32-bit (36MB)
Download: ATI Catalyst 8.6 dla Windows XP 64-bit (46MB)
Download: ATI Catalyst 8.6 dla Windows Vista 32-bit (39MB)
Download: ATI Catalyst 8.6 dla Windows Vista 64-bit (54MB)


Czwartek, 19 czerwca 2008


 

Aktualizacja dla Windows XP (KB951978)

GreGM @ 7:35Tytuł : Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB951978)
Data wydania : 16.06.2008

Wersja : 951978
Wielkość pliku : 1.1 MB

Opis : Aby rozwiązać problem ze skryptami VBScript/JScript z hostów CScript\WScript, polegający na tym, że niektóre elementy wbudowane mogą nie działać poprawnie po zmianie ustawienia "Standardy i formaty" w obszarze "Ustawienia regionalne", należy zainstalować tę aktualizację. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows XP Service Pack 3

Download: Aktualizacja dla Windows XP (KB951978)


 

Obraz VPC: Windows XP SP2 + IE6/IE7

GreGM @ 4:46Tytuł : Internet Explorer Application Compatibility VPC Image
Data wydania : 17.06.2008

Wersja : 3.0
Wielkość pliku : 445.0 MB - 3388.3 MB

Opis : Microsoft udostępnił obraz Virtual PC z preaktywowaną kopią systemu Windows XP SP2 oraz przeglądarką IE6/IE7/IE8. Licencja wygasa w sierpniu 2008.
Obraz na pewno przyda się nie tylko do testowania stron WWW pod IE6/IE7/IE8, ale także posiadaczom systemu Windows Vista do uruchamiania niekompatybilnych aplikacji, a w szczególności developerom do testowania swoich produktów.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP

Wymagania :
Virtual PC 2007

Download: Windows XP SP2 VPC Image


Środa, 18 czerwca 2008


 

nVidia Forceware 177.35

GreGM @ 19:26nVidia przygotowała nową certyfikowaną (WHQL) wersję sterowników do kart GeForce z serii 200 dla systemów Windows Vista i Windows XP w wersjach 32-/64-bit.

Obsługiwane produkty:
GeForce GTX 280
GeForce GTX 260
nForce 780a SLI
nForce 750a SLI


Link: Strona producenta
Download: nVidia Forceware 177.35 dla Windows XP (75 MB)
Download: nVidia Forceware 177.35 dla Windows Vista 32-bit (62 MB)
Download: nVidia Forceware 177.35 dla Windows Vista 64-bit (77 MB)


 

FireFox 3.0

GreGM @ 19:11Nowa wersja przeglądarki FireFox dostępna jest w 50 językach. Firefox 3 jest od dwóch do trzech razy szybszy od swojego poprzednika i oferuje ponad 15 tysięcy ulepszeń, w tym inteligentny pasek adresu, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz wiele innych usprawnień, które zwiększają szybkość i wydajność aplikacji.

Info: Więcej...
Download: FF 3.0


Wtorek, 17 czerwca 2008


 

nForce Drivers v15.17

GreGM @ 7:38nVidia przygotowała nowy pakiet sterowników dla chipsetów nForce certyfikowany (WHQL) dla systemu Windows Vista i Windows XP.

Skład pakietu:
Ethernet Driver (v67.80) WHQL
SATAIDE Driver (v10.3.0.21) WHQL
SATARAID Driver (v10.3.0.21) WHQL
RAIDTOOL Application (v10.3.0.21)
SMU Driver (v1.45) WHQL
SMBus Driver (v4.64) WHQL
Installer (v5.93)


Obsługiwane chipsety:
nForce 790i Ultra SLI
nForce 790i SLI
nForce 780i SLI
nForce 750i SLI
nForce 680i SLI
nForce 680a SLI
nForce 680i LT SLI
nForce 650i SLI
nForce 650i Ultra
nForce 590 SLI Intel
nForce 590 SLI AMD
nForce 570 SLI Intel
nForce 570 SLI AMD
nForce 570 Ultra AMD
nForce 560
nForce 550
nForce 520
nForce4 SLI X16 Intel
nForce4 SLI X16 AMD
nForce4 SLI Intel
nForce4 SLI AMD
nForce4 SLI XE Intel
nForce4 Ultra Intel
nForce4 Ultra AMD
nForce4 AMD
nForce Professional 3000 Series
nForce Professional 2000 Series


Download: nForce Drivers v15.17 dla Windows XP
Download: nForce Drivers v15.17 dla Windows Vista (32-bit)
Download: nForce Drivers v15.17 dla Windows Vista (64-bit)


 

WinRAR 3.80 Beta 2

GreGM @ 7:32Ukazała się nowa wersja beta popularnego archiwizera obsługującego następujące formaty: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO.

Licencja: Trial - 40 dni/Shareware $29.00 / Freeware dla Pocket PC

Zmiany:
* Lista (ENG)

Link: Strona producenta
Download: WinRAR 3.80 Beta 2 (1 MB)


Sobota, 14 czerwca 2008


 

Opera 9.50

GreGM @ 8:15Jest to najnowsza wersja prostej w obsłudze i szybkiej przeglądarki internetowej. Aplikacja ma możliwość pracy w trybie offline, obsługuje Javę, protokoły bezpieczeństwa SSL (w wersji 2 i 3), WML 1.3 i 2.0 i inne. Zawiera własnego klienta poczty elektronicznej i narzędzie do zarządzania hasłami.

Licencja: Freeware

Link: Strona producenta
Download: Opera 9.50 (6,7 MB)


 

Sandcastle 2.4

GreGM @ 8:14Tytuł : Sandcastle
Data wydania : 12.06.2008

Wersja : 2.4.10520
Wielkość pliku : 7.8MB

Opis : Sandcastle umożlwia tworzenie dokumentacji w stylu MSDN do projektów wykonanych przy użyciu Visual Studio.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

Wymagania:
- Microsoft .NET Framework Version 2.0
- HTML Help Workshop available
- Visual Studio 2005 lub VS SDK (opcjonalnie)


Download: Sandcastle 2.4


 

Network Monitor 3.2 Beta

GreGM @ 8:11Microsoft udostępnił wersję beta narzędzia Network Monitor 3.2, umożliwiającego monitorowanie ruchu sieciowego. Aplikacja działa również pod systemem Windows Vista. Z ważniejszych zmian warto wymienić:
- podgląd procesów korzystających z połączeń sieciowych,
- śledzenie "konwersacji",
- lepsza wydajność przechwytywania ramek,
- rozszerzony parser,
- wyszukiwanie ciągów w sekwencjach binarnych,
- wiele innych.


Info: Network Monitor 3.2 Beta
Download: Network Monitor 3.2 Beta @ Connect


Czwartek, 12 czerwca 2008


 

Windows SteadyState 2.5

GreGM @ 6:28Tytuł : Windows SteadyState 2.5
Data wydania : 9.06.2008

Wersja : 2.5
Wielkość pliku : 6.3 MB

Opis : Pakiet Windows SteadyState dla Windows Vista i XP zawiera przydatne narzędzia dla komputerów współdzielonych w szkołach, na uczelniach, w bibliotekach i innych publicznych miejscach. Funkcje zawarte w SteadyState:
- Getting Started - pomoc dla początkujących,
- Windows Disk Protection - ochrona partycji systemowej, z możliwością przywrócenia wszystkich zmian wykonanych przez wspódzielonych użytkowników po restarcie systemu,
- User Restrictions and Settings - ograniczenie dostępu użytkowników do aplikacji, opcji systemowych i elementów menu Start,
- User Account Manager - zarządzanie kontami użytkowników współdzielonych,
- Computer Restrictions - włączanie ograniczeń (np. zakaz zapisywania plików na dysku C: albo otwierania dokumentów pakietu Office z przeglądarki Internet Explorer),
- Schedule Software Updates - zarządzanie uaktualnieniami dla komputera współdzielonego.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home Service Pack 2, Windows XP Professional Service Pack 2

Info: Windows SteadyState
Download: Windows SteadyState 2.5


 

Aktualizacja zbiorcza Media Center dla Windows Vista (KB950126)

GreGM @ 6:24Tytuł : Aktualizacja zbiorcza programu Media Center dla systemu Windows Vista (KB950126)
Data wydania : 10.06.2008

Wersja : 950126
Wielkość pliku : 11.6 MB

Opis : Ta aktualizacja dotyczy problemów z programem Media Center dla systemu Microsoft Vista. Aby uzyskać pełną listę problemów, które zostały uwzględnione w tej aktualizacji zbiorczej, należy zapoznać się z artykułem KB935652. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1

Download: Aktualizacja dla Windows Vista 32-bit (KB950126)
Download: Aktualizacja dla Windows Vista 64-bit (KB950126)


 

Obraz ISO z aktualizacjami zabezpieczeń (06.2008)

GreGM @ 5:44Microsoft udostępnił na swoich serwerach obraz płyty DVD w formacie ISO zawierający wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane w bieżącym miesiącu. Obraz jest przeznaczony dla administratorów dużych firm i korporacji, gdzie nie jest wykorzystywany mechanizm aktualizacji automatycznych. Może być także wykorzystany do uaktualnienia komputerów z wolnym łączem internetowym lub nieposiadających podłączenia do sieci.

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2003 Service Pack 2 for Itanium-based Systems; Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition; Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition; Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition; Windows Server 2003, Standard x64 Edition; Windows Server 2008; Windows Server 2008 Datacenter; Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V; Windows Server 2008 Enterprise; Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V; Windows Server 2008 for Itanium-based Systems; Windows Server 2008 Standard; Windows Server 2008 Standard without Hyper-V; Windows Vista; Windows Vista Business 64-bit edition; Windows Vista Enterprise 64-bit edition; Windows Vista Home Basic 64-bit edition; Windows Vista Home Premium 64-bit edition; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Ultimate 64-bit edition; Windows Web Server 2008; Windows XP Professional x64 Edition ; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3

Download: Aktualizacje zabezpieczeń - Czerwiec 2008 (DVD-ISO)


 

SQL Server 2008 RC0

GreGM @ 5:35Microsoft udostępnił do pobrania próbne (180-dniowe) wersje serwera bazy danych SQL Server 2008 RC0 (Release Candidate 0) w edycjach Enterprise, Standard, Evaluation i Express w postaci obrazów ISO i samorozpakowujących się archiwów.

Kompilacja: 10.00.1442.32

Wymagania:
- CPU 32-bit: 600 MHz lub szybszy (zalecany - 1 GHz),
- CPU 64-bit: CPU 1 GHz lub szybszy,
- RAM: 512 MB (zalecane - 1 GB),
- HDD: 675 MB wolnego miejsca.


Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

Link: SQL Server 2008 Books Online RC0
Download: SQL Server 2008 RC0


Środa, 11 czerwca 2008


 

Biuletyn zabezpieczeń MS08-036

GreGM @ 7:30Tytuł : Usterki w Pragmatic General Multicast (PGM) mogą umożliwić atak typu DoS (odmowa usługi) (950762)
Data wydania : 10.06.2008

Wersja : 1.0

Wpływ usterki : DoS (odmowa usługi)
Maksymalny wskaźnik ważności : ważny (średni - Windows Vista / Server 2008)
Zalecenia : Użytkownicy powinni zainstalować poprawkę przy najbliższej okazji.

Opis : Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpieczeń, który może umożliwić nieuwierzytelnionej osobie atakującej spowodowanie, że atakowany komputer przestanie odpowiadać. Użytkownik może chronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Podlegające oprogramowanie :
Windows XP Service Pack 2 i Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 1 i Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based i Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista i Windows Vista Service Pack 1
Windows Vista x64 Edition i Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Windows Server 2008 for x64-based Systems
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems

Niepodlegające oprogramowanie :
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

Info: Biuletyn zabezpieczeń MS08-036


 

Biuletyn zabezpieczeń MS08-035

GreGM @ 7:25Tytuł : Usterka w usłudze Active Directory może umożliwić atak typu DoS (odmowa usługi) (953235)
Data wydania : 10.06.2008

Wersja : 1.0

Wpływ usterki : DoS (odmowa usługi)
Maksymalny wskaźnik ważności : średni (ważny - Windows 2000 Server)
Zalecenia : Użytkownicy powinni zainstalować poprawkę przy najbliższej okazji.

Opis : Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpieczeń, który może umożliwić osobie atakującej spowodowanie, że atakowany komputer przestanie odpowiadać. Użytkownik może chronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Podlegające oprogramowanie :
Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4
Windows XP Service Pack 2 i Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 1 i Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based i Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Windows Server 2008 for x64-based Systems

Podlegające komponenty :
Active Directory, ADAM, AD LDS

Niepodlegające oprogramowanie :
Windows 2000 Professional Service Pack 4
Windows XP Home Service Pack 2
Windows XP Tablet Edition Service Pack 2
Windows XP Media Center Edition Service Pack 2
Windows Vista and Windows Vista Service Pack 1
Windows Vista x64 Edition and Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems

Info: Biuletyn zabezpieczeń MS08-035


 

Biuletyn zabezpieczeń MS08-034

GreGM @ 7:22Tytuł : Usterka w usłudze WINS może umożliwić zawyżenie uprawnień (948745)
Data wydania : 10.06.2008

Wersja : 1.0

Wpływ usterki : zawyżenie uprawnień
Maksymalny wskaźnik ważności : ważny
Zalecenia : Użytkownicy powinni zainstalować poprawkę przy najbliższej okazji.

Opis : Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpieczeń, który może umożliwić nieuwierzytelnionej osobie atakującej zdalnie uzyskanie dostępu do komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może chronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Podlegające oprogramowanie :
Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4
Windows Server 2003 Service Pack 1 i Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based i Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems

Niepodlegające oprogramowanie :
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
Windows XP Service Pack 2 i Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Vista i Windows Vista Service Pack 1
Windows Vista x64 Edition i Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Windows Server 2008 for x64-based Systems
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems

Info: Biuletyn zabezpieczeń MS08-034


 

Biuletyn zabezpieczeń MS08-033

GreGM @ 7:17Tytuł : Usterki w DirectX mogą umożliwić zdalne wykonanie kodu (951698)
Data wydania : 10.06.2008

Wersja : 1.0

Wpływ usterki : zdalne wykonanie kodu
Maksymalny wskaźnik ważności : krytyczny
Zalecenia : Użytkownicy powinni zainstalować poprawkę natychmiast.

Opis : W komponencie DirectShow stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpieczeń, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może chronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Podlegające oprogramowanie :
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP Service Pack 2 i Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 1 i Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based i Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista i Windows Vista Service Pack 1
Windows Vista x64 Edition i Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Windows Server 2008 for x64-based Systems
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems

Podlegające komponenty :
DirectX 7.0
DirectX 8.1
DirectX 9.0
DirectX 10.0

Info: Biuletyn zabezpieczeń MS08-033


 

Biuletyn zabezpieczeń MS08-032

GreGM @ 7:14Tytuł : Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do ActiveX Kill Bits (950760)
Data wydania : 10.06.2008

Wersja : 1.0

Wpływ usterki : zdalne wykonanie kodu
Maksymalny wskaźnik ważności : średni
Zalecenia : Użytkownicy rozważyć instalację poprawki.

Opis : W formantach ActiveX stwierdzono występowanie problemów dotyczących zabezpieczeń, które mogą umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z programem Microsoft Internet Explorer i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Podlegające oprogramowanie :
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP Service Pack 2 i Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 1 i Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based i Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista i Windows Vista Service Pack 1
Windows Vista x64 Edition i Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Windows Server 2008 for x64-based Systems
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems

Info: Biuletyn zabezpieczeń MS08-032


 

Biuletyn zabezpieczeń MS08-031

GreGM @ 7:04Tytuł : Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla Internet Explorer (950759)
Data wydania : 10.06.2008

Wersja : 1.0

Wpływ usterki : zdalne wykonanie kodu
Maksymalny wskaźnik ważności : krytyczny
Zalecenia : Użytkownicy powinni zainstalować poprawkę natychmiast.

Opis : Stwierdzono występowanie problemów dotyczących zabezpieczeń, który może umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do komputera z programem Microsoft Internet Explorer i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może ochronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Podlegające oprogramowanie :
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP Service Pack 2
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 1 i Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based Systems i Windows Server 2003 with SP2 for Itanium based Systems
Windows Vista i Windows Vista Service Pack 1
Windows Vista x64 Edition i Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Windows Server 2008 for x64-based Systems
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems

Podlegające komponenty :
Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4
Microsoft Internet Explorer 6
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1
Windows Internet Explorer 7

Info: Biuletyn zabezpieczeń MS08-031


 

Biuletyn zabezpieczeń MS08-030

GreGM @ 7:01Tytuł : Usterka w stosie Bluetooth może umożliwić zdalne wykonanie kodu (951376)
Data wydania : 10.06.2008

Wersja : 1.0

Wpływ usterki : zdalne wykonanie kodu
Maksymalny wskaźnik ważności : krytyczny
Zalecenia : Użytkownicy powinni zainstalować poprawkę natychmiast.

Opis : Stwierdzono występowanie problemu dotyczącego zabezpieczeń, który może umożliwić nieuwierzytelnionej osobie atakującej zdalnie uzyskanie dostępu do komputera z systemem Microsoft Windows i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownik może chronić swój komputer, instalując tę aktualizację z firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego elementu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Podlegające oprogramowanie :
Windows XP Service Pack 2 i Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Vista i Windows Vista Service Pack 1
Windows Vista x64 Edition i Windows Vista x64 Edition Service Pack 1

Niepodlegające oprogramowanie :
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Windows Server 2003 Service Pack 1 i Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based Systems i Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Server 2008 for 32-bit Systems
Windows Server 2008 for x64-based Systems
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems

Info: Biuletyn zabezpieczeń MS08-030


 

Windows Home Server Power Pack 1 Beta

GreGM @ 6:57Microsoft udostępnił publicznie wersję beta dodatku Power Pack 1 do systemu Windows Home Server. Usuwa on w końcu buga, który w pewnych okolicznościach powodował zniekształcenie/uszkodzenie danych, a także dodaje:
- obsługę komputerów z Windows Vista x64,
- backup folderów współdzielonych,
- łatwiejszy i rozszerzony dostęp zdalny,
- lepsze zarządzenie energią,
- poprawiona wydajność.

Link: Windows Home Server PP1 Beta


Poniedziałek, 9 czerwca 2008


 

Virtual Earth 3D 2.5 (Beta)

GreGM @ 8:48Tytuł : Virtual Earth 3D (Beta)
Data wydania : 05.06.2008

Wersja : 2.5
Wielkość pliku : 15.6 MB

Opis : Dodatek, który umożliwia przeglądanie realistycznych map 3D z wykorzystaniem usługi Live Search Maps.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP

Download: Virtual Earth 3D (Beta)


 

Avant Browser 11.6 Beta 16

GreGM @ 8:45Ukazała się nowa wersja przeglądarki internetowej opartej o Internet Explorer, która posiada wiele przydatnych funkcji jak np. otwieranie wielu stron w jednym oknie, blokowanie wyskakujących reklam oraz prosty do opanowania interfejs. Ponadto zajmuje niewiele miejsca na dysku i nie obciąża zbytnio komputera.

Licencja: Freeware

Link: Strona producenta
Download: Avant Browser 11.6 Beta 16 (1,6MB)


 

Paint .NET 3.35 Beta

GreGM @ 8:44Paint .NET to aplikacja do manipulacji obrazami i zdjęciami napisana w języku C# z wykorzystaniem technologii .NET Framework. Posiada ona wiele funkcji, które cechują drogie programy komercyjne, w tym m.in. możliwość operowania na warstwach.

Licencja: Freeware

Wymagania:
- CPU 500MHz, 128MB RAM,
- rozdzielczość ekranu 1024x768,
- Windows XP (SP1/SP2), Windows 2000 (SP3+), Windows Server 2003, Windows Vista
- .NET Framework 2.0.


Link: Strona domowa
Download: Paint .NET 3.35 Beta (~1.5 MB)


Sobota, 7 czerwca 2008


 

DirectX 9.0c Redistributable

GreGM @ 7:17Tytuł : DirectX 9.0c End-User Runtime (Redistributable)
Data wydania : 06.06.2008

Wersja : 9.23.1350 (Czerwiec 2008)
Wielkość pliku : 74.9 MB / 427 MB

Opis : Jest to uaktualniona wielojęzyczna wersja dystrybucyjna bibliotek DirectX 9.0c.

Obsługiwane systemy operacyjne :
TabletPC; Windows 2000; Windows 2000 Advanced Server; Windows 2000 Professional Edition ; Windows 2000 Server; Windows 2000 Service Pack 2; Windows 2000 Service Pack 3; Windows 2000 Service Pack 4; Windows Home Server; Windows Server 2003; Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86); Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86); Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition; Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86); Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition; Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86); Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition ; Windows Server 2003 R2 x64 editions; Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition; Windows Server 2003 x64 editions; Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86); Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition; Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86); Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition; Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86); Windows Server 2003, Standard x64 Edition; Windows Server 2003, Web Edition; Windows Server 2008; Windows Server 2008 Datacenter; Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V; Windows Server 2008 Enterprise; Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V; Windows Server 2008 Standard; Windows Server 2008 Standard without Hyper-V; Windows Small Business Server 2003 ; Windows Vista; Windows Vista 64-bit Editions Service Pack 1; Windows Vista Business; Windows Vista Business 64-bit edition; Windows Vista Business N; Windows Vista Enterprise; Windows Vista Enterprise 64-bit edition; Windows Vista Home Basic; Windows Vista Home Basic 64-bit edition; Windows Vista Home Basic N; Windows Vista Home Premium; Windows Vista Home Premium 64-bit edition; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Starter; Windows Vista Starter N; Windows Vista Ultimate; Windows Vista Ultimate 64-bit edition; Windows Web Server 2008; Windows XP; Windows XP 64-bit; Windows XP Home Edition ; Windows XP Home Edition N; Windows XP Media Center Edition; Windows XP Professional Edition ; Windows XP Professional N; Windows XP Professional x64 Edition ; Windows XP Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3; Windows XP Starter Edition; Windows XP Tablet PC Edition

Download: DirectX 9.0c Redistributable


 

PowerPoint Producer 2007 Beta

GreGM @ 7:12Microsoft udostępnił na witrynie Connect darmowy dodatek Producer (Beta) do aplikacji PowerPoint 2007. Wersja ta współpracuje z PowerPoint 2007, Windows Vista, IE7 i jest kompatybilna z Open XML. Producer umożliwia tworzenie prezentacji bogatych w multimedia, które mogą być wyświetlane w przeglądarce WWW.

Info: PowerPoint Producer 2007 Beta
Link: Connect.Microsoft.com


Piątek, 6 czerwca 2008


 

7 biuletynów w czerwcu

GreGM @ 5:07Na 10. czerwca Microsoft Security Response Center zaplanowało wypuszczenie 7 biuletynów zabezpieczeń dotyczących systemów Windows i innych aplikacji:

1. Bluetooth - krytyczny (zdalne wykonanie kodu), Windows,
2. Internet Explorer - krytyczny (zdalne wykonanie kodu), Windows/Internet Explorer,
3. DirectX - krytyczny (zdalne wykonanie kodu), Windows,
4. WINS - ważny (zawyżenie uprawnień), Windows,
5. Active Directory - ważny (DoS), Windows,
6. PGM - ważny (DoS), Windows,
7. Kill Bit - średni (zdalne wykonanie kodu), Windows.

Trzy biuletyny dotyczą systemu Windows Vista/Windows Vista SP1 w stopniu krytycznym, 1 w stopniu ważnym i 1 w średnim; 1 w stopniu krytycznym dotyczy najnowszego systemu Windows Server 2008, 3 w średnim, a 1 w niskim.

Info: Microsoft Security Bulletin Advance Notification


 

Windows 7: 5 filarów

GreGM @ 4:19Na blogu AeroExperience znaleźć można szczegółowe opisy 5 filarów, którymi kierują się projektanci systemu Windows 7:

1. Specjalizowany dla laptopów
2. Zaprojektowany dla usług
3. Spersonalizowany dla wszystkich
4. Zoptymalizowany dla rozrywki (multimediów)
5. Zaprojektowany dla łatwego utrzymania (niezawodności systemu)

Więcej informacji (w języku angielskim) oraz kilka zrzutów ekranów znajduje się w poniższych artykule.

Link: 5 filarów Windows 7


Czwartek, 5 czerwca 2008


 

Windows Server 2008 Evaluation

GreGM @ 8:50Microsoft udostępnił testową (60-240 dniową) wersję systemu Windows Server 2008 (RTM) w edycjach Enterprise Edition i Server Core w postaci obrazu VHD dla Virtual Server 2005 i Hyper-V.

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

Download: Windows Server 2008 Evaluation (dla Hyper-V)
Download: Windows Server 2008 Evaluation (dla VS2005)


 

Windows Search 4.0

GreGM @ 8:46Tytuł : Windows Search 4.0 Preview dla Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (KB940157)
Data wydania : 03.06.2008

Wersja : 940157
Wielkość pliku : 5.3-12.0 MB

Opis : Windows Search 4.0 (WS4) umożliwia szybkie przeszukiwanie zasobów komputera. W przypadku systemów Windows XP i Windows Server 2003 automatycznie aktualizowany jest Windows Desktop Search (WDS) 2.6 lub nowszy. Użytkownicy posiadający wsześniejszą wersję WDS powinni odinstalować go w Panelu sterowania->Dodaj/usuń programy.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1

Info: MS KB940157
Download: WS4 dla Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 32-bit
Download: WS4 dla Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 64-bit
Download: WS4 dla Windows XP SP2/SP3 + MUI (PL)
Download: WS4 dla Windows Server 2003 SP2


Środa, 4 czerwca 2008


 

IE7Pro 2.3

GreGM @ 17:34IE7Pro to wtyczka do przeglądarki Internet Explorer dostarczająca wiele funkcji i dodatków, czyniących IE7 przyjaźniejszym, bardziej użytecznym, bezpieczniejszym oraz bardziej modyfikowalnym. IE7Pro zawiera dodatki takie jak: Menadżer Zakładek, Filtr Reklam, Blokowanie Flash, Przeciągnij i Upuść, Przywracanie sesji, Przełącznik Proxy, Gesty Myszy, Historia Zakładek, Przyśpieszacz Stron, Zmiana przedstawiania się przeglądarki, Zrzuty Stron WWW, Greasemonkey. W nowej wersji dodano m.in. FasterIE - moduł poprawiający szybkość IE.

Link: Strona domowa
Download: IE7Pro 2.3


 

Bill Gates @ TechEd 2008

GreGM @ 7:33Najnowsze informacje z konferencji TechEd 2008 w Orlando dotyczące planów firmy Microsoft (w telegraficznym skrócie):
- Internet Explorer 8 Beta 2 będzie dostępny w sierpniu w 20 językach,
- Silverlight 2 Beta 2 pojawi się w tym tygodniu,
- współpraca z IBM (integracja IBM DB2 z Visual Studio 2008),
- nowe projekty o nazwach kodowych "Velocity" i "Oslo",
- rozszerzenia do Visual Studio 2008 dla Windows SharePoint Services 3.0 v1.2.

Info: Bill Gates @ TechEd 2008


Wtorek, 3 czerwca 2008


 

SB Audigy 1/2/ZS/4 Drivers

GreGM @ 18:14Creative wypuścił sterowniki w wersji 2.18 do kart dźwiękowych Sound Blaster Audigy 1/2/ZS/4 dla systemów Windows Vista i Windows XP (32/64-bit).

Download: SB Audigy 1/2/4 Vista Drivers 2.18.0000 Beta


 

Windows Installer 4.5

GreGM @ 18:05Tytuł : Windows Installer 4.5 Redistributable
Data wydania : 02.06.2008

Wersja : 4.5
Wielkość pliku : 1.7-24.6MB

Opis : Jest to najnowsza wersja instalatora Windows Installer.

Obsługiwane systemy operacyjne :
Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008

Download: Windows Installer 4.5


 

 

 


 
 
All rights reserved. Windows2002.prv.pl © 2001 ^Do góry^