Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu windows2002.prv.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
.:: Windows Server 2003 >
Artykuły techniczne / dokumentacje (@MS)


  Tytuł / opis
Tajniki serwera Windows Server 2003 (więcej...)
Role Serwera
W Windows Server 2003 wprowadzono nową koncepcję uproszczenia konfigurowania serwera, polegającą na tym, że poszczególne, często spotykane grupy operacji zostały podzielone na tzw. role. Każda z ról odpowiada typowemu zastosowaniu serwera, dzięki czemu administrator - chcący wykorzystywać Windows Server 2003 do wydruku oraz jako serwer DHCP - wybiera dwie odpowiednie role serwera.
Bezpieczeństwo w Windows
Microsoft w Windows Server 2003 położył szczególny nacisk na bezpieczeństwo, które w najnowszej wersji Windows było najważniejszym celem, jaki przyświecał projektantom i programistom tego systemu. Wysoki stopień bezpieczeństwa został osiągnięty na wiele sposobów. Oprócz zmian w samej konstrukcji systemu, zmieniono także „domyślny” poziom bezpieczeństwa, ustawiany w momencie instalowania systemu operacyjnego.
Wydajność, stabilność, skalowalność...
W Windows Server 2003 wprowadzono wiele istotnych zmian na poziomie jądra (kernela). Obejmują one wiele kluczowych aspektów działania systemu - różnych ograniczeń (wielkość pamięci, rejestru), sposobu obsługi dysku i wykonywania operacji wejścia/wyjścia, udoskonalone mechanizmy obsługi pamięci i uruchamiania procesów, lepsze wsparcie architektury wieloprocesorowej; a także jeszcze bardziej zwiększają stabilność.
Artykuły techniczne (więcej...)
Usługi plików
Technologie serwerów Microsoft® Windows zapewniają niski całkowity koszt posiadania (TCO) i oferują niezawodne usługi plików, które są podstawowym elementem komputerowych infrastruktur w przedsiębiorstwach.
Usługi drukowania
Udostępnianie drukarek, pobieranie informacji i magazyn danych to przykłady usług sieciowych najpopularniejszych w firmach bądź organizacjach dowolnej wielkości. System Microsoft® Windows Server™ 2003 oferuje wiele udoskonaleń funkcji związanych z drukowaniem, które pomyślnie wprowadzono w systemie Windows 2000.
Usługi sieciowe i komunikacyjne
Systemy z rodziny Microsoft® Windows Server™ 2003 oferują zestaw udoskonalonych usług sieciowych uwzględniających nowe scenariusze sieci przedsiębiorstw. W niniejszym dokumencie omówiono nowe i udoskonalone funkcje systemu.
Usługi terminalowe
W systemie Microsoft® Windows Server™ 2003 dostępne są funkcje usług terminalowych znane z systemu Windows 2000, ulepszenia dotyczące klientów i protokołów wprowadzone w systemie Windows XP oraz szereg innych funkcji dodatkowych.
Usługi aplikacji
W niniejszym oficjalnym dokumencie opisano wiele funkcji opartych na standardach, które pozwalają uznać system Microsoft® Windows Server™ 2003 za zaawansowany serwer aplikacji oferujący zarówno stabilną i skalowalną architekturę, jak i środowisko ułatwiające opracowanie aplikacji i zarządzanie nimi.
Zabezpieczenia w systemach z rodziny Windows Server
Łącząc ze sobą sieci intranetowe, ekstranetowe i witryny internetowe, przedsiębiorstwa w tak znacznym stopniu rozszerzyły zasięg tradycyjnych sieci lokalnych (LAN), że ważniejsza niż kiedykolwiek staje się obecnie kwestia zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa tych systemów.
Internetowe usługi informacyjne (IIS) 6.0
Administratorzy, a także programiści aplikacji sieci Web potrzebują szybkiej i niezawodnej platformy sieci Web, która będzie zarówno skalowalna, jak i bezpieczna.
Usługa Active Directory
Można uznać usługę Active Directory® dostępną w systemach należących do rodziny Microsoft® Windows Server™ 2003, a stworzoną w oparciu o rozwiązania zastosowane w systemie operacyjnym Microsoft Windows 2000, za jedną z najbardziej elastycznych struktur katalogowych dostępnych aktualnie na rynku.
Windows Media Services 9 Series
Program Microsoft® Windows Media™ Services 9 Series to opcjonalny składnik systemów Microsoft Windows Server™ 2003 Standard Edition, Enterprise Edition i Datacenter Edition.
Usługi zarządzania
Systemy należące do rodziny Microsoft® Windows Server™ 2003 oferują rozwiązania w zakresie zarządzania zmianami i konfiguracją, uwzględniające nowe i zmodernizowane narzędzia przyczyniające się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO) oprogramowania.
Technologie klastrowe
Artykuł ten został napisany dla menedżerów IT, korzystających w przedsiębiorstwie z systemów Microsoft® Windows Server™ 2003, a także dla tych osób, którym są potrzebne informacje o rozwiązaniach systemu Windows Server 2003.
Inne :
Polityka Grupowa
Konsola Zarządzania Polityką Grupową - Najczęściej zadawane pytania
Usługi sieciowe i komunikacyjne
Systemy z rodziny Windows Server™ 2003 oferują zestaw udoskonalonych usług sieciowych uwzględniających nowe scenariusze sieci przedsiębiorstw. W niniejszym dokumencie omówiono nowe i udoskonalone funkcje systemu.
Innowacje w systemie Windows Server 2003
Firma Microsoft Corporation poinformowała o wielu innowacjach wprowadzanych do nowego sieciowego systemu operacyjnego Microsoft® Windows Server™ 2003 - zagwarantują one klientom najwyższy poziom niezawodności systemów komputerowych.
Dokumentacja systemu (w języku angielskim) :
Windows Server 2003 Product Documentation - strona główna
Windows Server 2003, Standard Edition
Windows Server 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003, Datacenter Edition
Internet Information Services (IIS) 6.0
Inne (w języku angielskim) :
Technical Overviews
Designed for IT professionals, developers, and technical decision makers, these articles provide a broad overview of each core technology area in Windows Server 2003.
Windows Server 2003 Technical Articles
See the complete list of all technical articles you'll find on the Windows Server 2003 Web site, organized by technology.
Developing Applications for Windows Server 2003
Get a head start on creating applications for the Windows Server 2003 platform with these helpful resources for developers.

Job Aids for Windows Server 2003 Deployment Kit
Job aids are worksheets and resources that can help you create your deployment plan for Windows Server 2003, and are designed to be used in conjunction with the Windows Server 2003 Deployment Kit.

Przewodnik : Windows Server 2003 Deployment Guide
Learn all about deploying Windows Server 2003 with this online version of the Windows Server 2003 Deployment Kit, which provides guidelines and recommended processes for designing and deploying Windows Server 2003 technologies.
Przewodnik : Windows 2003 Security Guide
The Windows Server 2003 Security Guide provides guidance to assist in hardening Domain Controllers, Infrastructure servers, File servers, Print servers, IIS servers, IAS servers.Certificate Services, and bastion hosts.
Przewodnik : Security Settings in Windows Server 2003 and Windows XP
Przewodnik : Guide to Windows Server 2003 Changes in Default Behavior
A high-level overview of design changes that were made to the Microsoft® Windows® Server 2003 family of operating systems, why the design changes were made, the implications of the changes, and how to revert to the previous default settings.
Przewodnik : Guide to Application Compatibility Changes in Windows 2003
This paper describes the categories of common application compatibility issues for applications written for Windows Server 2003, and for legacy applications that will be run on this platform.

Przewodnik : Setting Up Internet Protocol version 6 (IPv6) in a Test Lab
This white paper describes how to configure Internet Protocol version 6 (IPv6) in a test lab using five computers.

Emergency Management Services
A discussion on how to configure, access and use Emergency Management Services.

Windows Server 2003 Server Technical Reference: Emergency Management Services
A technical reference for Emergency Management Services, a new feature in Microsoft Windows Server 2003 that supports remote management and system recovery for servers that are not accessible through conventional means.

Administering Group Policy with Group Policy Management Console 
This white paper describes the functionality in the Microsoft Group Policy Management Console, including backup, restore, import, copy, and reporting for Group Policy Objects (GPOs).

Group Policy Settings Reference for Windows Server 2003
This download contains a spreadsheet of Group Policy settings in the Administrative Template (.adm) files supplied with Windows Server 2003.

Troubleshooting Group Policy in Windows Server 2003
This Group Policy white paper helps you troubleshoot the most common problems affecting the deployment of Group Policy.

Managing Internet Explorer Enhanced Security Configuration
This white paper provides information about managing Internet Explorer Enhanced Security Configuration so that users and administrators can access trusted resources and Web sites on a corporate intranet and on the Internet. Examples include how to use Group Policy, scripts, answer files, and more.

Default Access Control Settings in Windows Server 2003
This white paper describes the default security settings for components of the Microsoft® Windows® Server 2003 operating systems.

Windows Server 2003 Terminal Server Capacity and Scaling
Microsoft Windows Terminal Server lets users run Windows®-based applications on a remote computer running one of the Windows Server 2003 family of operating systems. This white paper contains testing methodologies, results, analysis, and sizing guidelines for Windows Server 2003 Terminal Server.

Windows Server 2003 Deployment Kit: Planning Server Deployments
This book provides comprehensive information about planning server storage and designing and deploying file servers, print servers, and terminal servers in medium and large organizations.

Windows Server 2003 Deployment Kit: Designing a Managed Environment
This book provides the foundation you need to understand and deploy Group Policy within Windows Server 2003. It will help you to manage a diverse set of organizational and computing needs and to centrally manage domain-wide and forest-wide security, servers, computers, and users.

Windows Server 2003 Deployment Kit: Deploying Network Services
This book provides comprehensive information about planning, designing, and implementing a secure core network infrastructure and a network access infrastructure that supports a variety of network access methods including dial-up, VPN, and wireless.

Windows Server 2003 Deployment Kit: Planning, Testing, and Piloting Deployment Projects
This book provides guidelines for planning, testing, and piloting the deployment of Windows Server 2003 and Windows XP Professional operating systems in medium and large organizations.

Windows Server 2003 Deployment Kit: Automating and Customizing Installations
This book provides comprehensive information about planning, designing, and implementing automated installations in medium and large organizations. Options range from automated installations of a basic operating system to complex installations of a customized operating system and applications.

Windows Server 2003 Deployment Kit: Deploying Internet Information Services (IIS) 6.0
This book provides prescriptive, task-based, and scenario-based guidance to help you design an IIS 6.0 solution and then deploy that solution — be it a new installation, upgrade, or migration — within your organization.

Windows Server 2003 Deployment Kit: Designing and Deploying Directory and Security Services
This book describes how to design, deploy, upgrade to, or restructure to a Windows Server 2003 Active Directory environment. This book also describes how to design and deploy Windows Server 2003 distributed security services for authentication, access control, and certificate use.

Using Microsoft Windows Server 2003 in a Managed Environment
This white paper provides information about the communication that flows between components in Windows Server 2003 and sites on the Internet.

Upgrading from Windows 2000 Server
Migrating from Windows NT 4.0 Server to Windows Server 2003
Upgrading from Windows NT 4.0 Server

 


Źródło skrótów artykułów: Microsoft.com oraz Microsoft.com/Poland/WindowsServer2003
Ostatnia aktualizacja : 10.12.2005

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^