Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu windows2002.prv.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
.:: Windows Server 2003 > Downloads
   

Windows Server 2003 Enterprise Trial
Próbna 180-dniowa wersja systemu Windows Server 2003, bez żadnych innych ograniczeń.
(klikamy na Add to basket->Check out)Windows Server 2003 Downloads (@ Microsoft.com)
   


Oficjalne narzędzia / dodatki
Tytuł / opis
Active Directory Migration Tool v.2.0
Narzędzie Active Directory® Migration Tool (ADMT) 2.0 zapewnia łatwy, bezpieczny i szybki upgrade z Windows NT® Server 4.0 do usługi Windows Server Active Directory lub restrukturyzację domen Windows Server Active Directory.

Account Lockout and Management Tools
Narzędzia używane do rozwiązywania problemów z blokowaniem kont, jak również do dodania funkcjonalności do Active Directory.

Application Compatibility Analyzer 1.0
Microsoft Application Compatibility Analyzer zbiera informacje z inwentarza aplikacji z komputerów w sieci oraz zbiera dane w raport pokazujący status kompatybilności aplikacji.

Corporate Error Reporting
Corporate Error Reporting (CER) to narzędzie przeznaczone dla Administratorów do zarządzania raportami błędów wygenerowanymi przez klienta Raportowania Błędów Windows oraz aplikacji.

Domain Rename Tools
Narzędzia Windows Server 2003 Active Directory Domain Rename Tools umożliwiają zmianę nazwy domeny w drzewie Active Directory przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa.
Group Policy Management Console
Microsoft Group Policy Management Console (GPMC) to nowe narzędzie do zarządzania Polityką grupową w przedsiębiorstwie. GPMC zawiera nowy 'MMC snap-in' oraz zestaw programowalnych interfejsów.
Internet Information Services 6.0 Migration Tool
Internet Information Services (IIS) 6.0 Migration Tool to narzędzie linii poleceń automatyzujące niektóre kroki konieczne do przeniesienia aplikacji sieci Web z IIS 4.0, IIS 5.0 lub IIS 6.0 do czystej instalacji IIS 6.0.

Microsoft iSCSI Software Initiator version 1.0
Pakiet Microsoft iSCSI Software Initiator wersja 1.0 dla Windows 2000, 2003, XP

Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) Version 1.3.4022
Microsoft Keyboard Layout Creator umożliwia użytkownikom zmianę i modyfikację układu klawiatury.

Microsoft Operations Manager Base Management Pack
Moduły pakietu Microsoft Operations Manager Base Management Pack udostępniają pre-konfigurowane reguły, odpowiedzi oraz porady ułatwiające zarządzenie usługami Microsoft Windows Server 2003 oraz Windows 2000, włączając w to Active Directory, Internet Information Services (IIS) oraz usługi sieciowe oraz usługi replikacji plików.
Microsoft Operations Manager Resource Kit Tools
Ułatw sobie i rozszerz możliwości zarządzania platformą bazującą na Windows poprzez używanie narzędzi OM Resource Kit Tools, zawierających Server Status Monitor tool (SSM).

NDIS Test Tool for Windows Server 2003 Family
Narzędzie NDIS Test testuje interfejs dla sterowników sieciowych w systemie Windows.

Remote Desktop Web Connection 5.2.3790
Pakiet instaluje kontrolę ActiveX 'Remote Desktop' oraz przykładowe strony, które mogą zostać użyte przy hostowaniu usługi Terminal Services dla połączeń klientów poprzez sieć WWW na IIS 4.0 lub nowszym.

Remote Desktop Connection for Windows Server 2003
Remote Desktop Connection umożliwia użytkownikowi zdalne połączenie do komputera z aktywną usługą Remote Desktop lub Terminal Server.
Shadow Copy Client : Accessing Shadow Copies on Windows Server 2003
Dal komputerów działających pod kontrolą wersji Windows starszej od Windows Server 2003, możesz pobrać klienta 'Kopii w tle' (Shadow Copy Client), aby w pełni skorzystać z możliwości funkcji 'Shadow Copies of Shared Folders'.
Software Update Services Server 1.0 with Service Pack 1
Microsoft Software Update Services (SUS) Server 1.0 umożliwia administratorom rozprowadzanie krytycznych poprawek do komputerów bazujących na systemach Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003.
Sonar.exe: File Replication Service (FRS) Status Viewer
Sonar.exe is to narzędzie działające z linii poleceń, umożliwiające administratorom monitorowanie statystyk oraz statusu członków grupy replikacyjnej usługi FRS.

SQLXML 3.0 RTM
SQLXML zapewnia support XML dla bazy danych SQL Server.

WMI Administrative Tools
WMI Tools zawiera narzędzia WMI CIM Studio oraz WMI Object Browser, umożliwiające podgląd oraz edycję klad, właściwości, kwalifikatorów oraz instancji w bazie CIM, uruchamianie wybranych metod oraz generowanie i kompilację plików MOF.

Windows Application Compatibility Toolkit 3.0
Pakiet Windows Application Compatibility Toolkit 3.0 dla Windows XP oraz Windows Server 2003 to zestaw narzędzi oraz dokumentacja przydatna do projektowania, rozprowadzania i uruchamiania aplikacji na tych platformach.
Windows Server 2003 Administration Tools Pack
Windows Server 2003 Administration Tools Pack to zestaw narzędzi, które umożliwiają administratorom zdalną administrację serwerami opartymi na systemach Windows 2000 / Windows Server 2003.
Windows Server 2003 Guided Tour
Przewodnik po systemie.
Windows Server 2003 Resource Kit Tools
Windows Server 2003 Resource Kit Tools to zestaw narzędzi dla administratorów, developerów oraz zaawansowanych użytkowników do zarządzania usługami Active Directory, Polityką grupową, sieciami opartymi na TCP/IP, rejestrem, zasadami zabezpieczeń oraz wieloma innymi ustawieniami systemu Windows Server 2003.
Windows System Resource Manager
Windows System Resource Manager (WSRM) to narzędzie dla systemów Windows Server 2003, Enterprise Edition oraz Datacenter Edition. WSRM umożliwia zarządzanie zasobami oraz ich alokację pomiędzy wieloma aplikacjami bazując na pewnych priorytetach.
 
Inne narzędzia /  dodatki
Tytuł / opis

AntiVir Personal Edition - najnowsza wersja z pełnym interfejsem (<4MB)
Command line scanner - skaner wywoływany z linii poleceń (~1,5MB)
AntiVir Virus Defs. (VDF) - najnowsze definicje wirusów (~1,5MB)
Bezpłatny program antywirusowy dla systemów Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003.
Dostępna jest również wersja uruchamiana bezpośrednio z linii poleceń - Command line scanner, jednak wówczas ściągnąć należy również najnowsze definicje.

BootVis
Narzędzie do optymalizacji czasu bootowania systemu Windows XP/2003.
DirectX 9.0b WebSetup (instalator sieciowy) (<0,5MB)
DirectX 9.0b Redistributable (instalator pełny) (32MB)
Najnowszy pakiet sterowników DirectX w wersji 9.0b
MS Java VM build 3809 (5MB) / MS Java VM
Wirtualna Maszyna Java autorstwa Microsoftu; umożliwia poprawne wyświetlanie stron WWW zawierających aplety wykonane w Javie.
Plik MS Excel (XLS) z zestawieniem usług w Windows Server 2003
RAM Disk Driver
Sterownik RAM-dysku dla Windows NT/2000/XP/2003
TweakUI dla Windows 2003 (~0,4MB)
Tweaker systemu znany z Windows XP, wchodzący w skład pakietu PowerToys XP.
UX Theme Patcher dla Windows XP/2003 (~0,1MB)
Poprawka dla systemów Windows XP/2003 umożliwiająca używanie innych styli wizualnych niż domyślne. Należy wcześniej uruchomić usługę Tematy (Themes).
 

 


Ostatnia aktualizacja : 10.12.2005

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^